Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Algemene voorwaarden bij consumenten

 • Door
 • ICTRecht
 • geplaatst op
 • 15 september 2010 08:01 uur

Waar je als hoster met andere commerciële partijen doorgaans een grote mate van contractvrijheid hebt, ligt dit anders in je relatie met consumenten. Je bent bij deze groep klanten niet vrij om maar alles wat je wenselijk vindt op te nemen in je algemene voorwaarden. De wetgever heeft maatregelen genomen om de consument te beschermen bij overeenkomsten die hij sluit met een bedrijf. Zo zijn in de wet voorwaarden opgenomen die door de wetgever als onredelijk worden gezien. Die serie clausules zijn in de wet opgenomen als een zwarte en een grijze lijst.

Zwarte lijst
In de zwarte lijst staan de clausules opgenoemd die volgens de wetgever echt niet door de beugel kunnen. Neem je ze toch op in je algemene voorwaarden dan zullen ze niet te handhaven zijn. Een aantal hiervan op een rijtje:

 • Als je de klant zijn recht op opschorting beperkt of uitsluit, of juist jouw recht op opschorting verruimt. In het kader van onderhoud kan je de dienst tijdelijk opschorten zolang je de consument daar tijdig over informeert. Schort je de dienst op zonder dat je dit (op tijd) laat weten, dan schiet je gewoon tekort in de nakoming van je verplichting. Een voorwaarde  waarin je dit mogelijk maakt kan dus niet.
 • Als je de consument zijn recht op ontbinding uitsluit of beperkt. Een zin als “als de tekortkoming 20 dagen heeft geduurd kan de klant de overeenkomst ontbinden” is niet rechtsgeldig.
 • Als je de optie openhoudt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs te verhogen, tenzij je de consument de mogelijkheid biedt de overeenkomst te ontbinden.
 • Als je de overeenkomst stilzwijgend verlengt voor langer dan een jaar.
 • Als je jezelf vrijwaart voor schade die je veroorzaakt bij een derde, waardoor je de consument voor deze schade laat opdraaien.

Grijze lijst

In de grijze lijst staan de clausules opgenoemd die volgens de wetgever waarschijnlijk niet door de beugel kunnen. Er is hier dus ruimte voor de hoster om aan te tonen dat de voorwaarde wel degelijk redelijk zou zijn. Ook hiervan een selectie:

 • Als je geen termijn geeft waarbinnen je op een klacht of vraag van een consument reageert, of een termijn aangeeft die ongebruikelijk lang is. Een termijn van een maand om op een klacht te reageren is bijvoorbeeld ongebruikelijk lang.
 • Als je je prestaties beperkt t.o.v. hetgeen de consument redelijkerwijs mocht verwachten. Zo verwacht je als klant dat de hoster zijn uiterste best zal doen het internet 24/7 bereikbaar te houden. Of dat de hoster zijn systeem op gebreken controleert.
 • Als je de wettelijke verplichting tot schadevergoeding uitsluit. Bij een zin als “de hoster is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade” dien je wel heel goed aan te kunnen tonen waarom dit redelijk zou zijn.
 • Als je de klant een opzegtermijn van meer dan drie maanden oplegt.

Reflexwerking bij kleine partijen
Sommige bedrijven genieten ondanks de contractsvrijheid een bepaalde bescherming. Dit is het geval bij kleine bedrijven die veel weg hebben van consumenten, omdat ze bijvoorbeeld maar uit 1 persoon bestaan of geen winstoogmerk hebben. Je kunt hierbij denken aan eenmanszaken of kleine stichtingen en verenigingen. Als zo’n partij bij de rechter gaat klagen over een voorwaarde die op de zwarte of grijze lijst genoemd wordt, dan kan de rechter besluiten dat dit ook onredelijk bezwarend is voor die kleine onderneming. Dit wordt ook wel de reflexwerking genoemd. Daarbij worden alle omstandigheden van het geval meegenomen. Als je te maken hebt met een partij die in dezelfde branche actief is, zal deze vlieger minder snel opgaan dan bij een kleine tennisvereniging. De tennisvereniging zal net als een consument niet veel ervaring en kennis hebben omtrent het afsluiten van hostingcontracten, terwijl een klein webdesignbedrijf deze kennis en ervaring wel zal hebben. Het webdesignbedrijf zal mogelijk minder snel een beroep op de reflexwerking kunnen doen, ookal is het een klein bedrijf. Wat dat betreft speelt ook de aard van de overeenkomst een rol.

Dus…
Bij het aangaan van overeenkomsten met consumenten en kleine partijen dien je goed op je kleine lettertjes te letten. De mate waarin een bedrijf op een consument lijkt ligt enerzijds aan het bedrijf zelf. Hoe groter het bedrijf, hoe minder zij zal lijken op een consument en dus hoe minder bescherming zij geniet. Anderzijds is de aard van de overeenkomst ook van belang, zoals bij een hostingcontract. Van een klein bedrijf in de internetbranche mag meer kennis van zaken verwacht worden dan van een bakker.

Alle clausules in de zwarte en grijze lijst zijn met een korte uitleg te vinden op Iusmentis.

Dit artikel is geschreven door Kirsten Martens, juridisch adviseur bij ICTRecht.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jeroen: Typisch een aankondiging voordat het product volwassen is. Als je denkt meteen te kunnen beginnen de...

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!

Previder eerste Nederlandse datacenter met zonnepanelen
Previder: De zonnepanelen leveren een beperkt deel van de totaal benodigde stroom voor het datacenter. Maar do...