Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: IS Group

Gouden balans ratio IS Group: 4,45

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 7 februari 2014 08:02 uur

Bij hostingbedrijven denken we vooral aan de technische kanten van de bedrijfsvoering en de positionering in de markt. Over financiële cijfers van hostingbedrijven, oftewel hoe gezond is het bedrijf, is in de pers opvallend weinig aandacht. En dat terwijl we op basis van 2013 moeten weten dat dat ook belangrijk is. Daarom gaan we de komende tijd elke week de jaarcijfers van één bedrijf uit de branche nader bekijken en daar enkele punten uitlichten. In deze eerste editie bekijken we de jaarcijfers over 2012 van de IS Group.

IS Group: Activa
Bij IS Group valt op dat er sprake is van € 6.910.940 aan vaste activa. Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die langdurig aan het bedrijf beschikbaar (moeten) staan en daarom ook niet snel ten gelde kunnen worden gemaakt.  Wanneer we verder kijken zien we dat het grootste deel daarvan sprake is van immateriële vaste activa, namelijk voor een bedrag van € 4.070.668 (59%). Uit de toelichting op de balans blijkt dat dit volledige bedrag van ruim € 4 miljoen aan goodwill is, die is ontstaan bij overnames.

IS Group: Passiva
De passiva op de balans (de wijze waarop de activa is gefinancierd) laat zien dat dit voor het grootste deel gebeurd is met vreemd vermogen (schulden). Het totale vreemd vermogen is € 8.268.716 (89%) en het eigen vermogen bedraagt  € 872.409 (11%). Wanneer we verder kijken, dan valt op dat van het vreemd vermogen totaal € 7.589.515 (92%) kort vreemd vermogen is, schulden die binnen 12 maanden moeten worden afgelost. Het totale vermogen dat lange tijd ter beschikking van het bedrijf staat (eigen vermogen + lang vreemd vermogen) bedroeg in 2012 maar € 1.551.610 (17%).

Wanneer we nog verder inzoomen op het kort vreemd vermogen, dan zien we dat daarvan € 3.576.595 voor rekening van vooruitgefactureerde omzet komt, € 938.100 aan crediteuren en  € 711.94 aan zogeheten overlopende passiva (andere prestaties die wel al ontvangen zijn, maar nog niet betaald zijn). IS Group was in 2012 dus voor een groot deel gefinancierd door leveranciers en klanten die respectievelijk nog een betaling of levering van een dienst of product tegoed hadden van het bedrijf.

Gouden balans ratio
Een belangrijk kengetal bij jaarrekeningen is de verhouding tussen het langdurig tot beschikking bestaand vermogen en de hoeveelheid vaste activa. Dit wordt ook wel de de gouden balans ratio genoemd. Wanneer de ratio 1,0 is, dan is er sprake van een gouden balans. Wanneer de waarde lager dan 1,0 is, dan is er sprake van conservatieve financiering en er boven sprake van agressieve financiering. Agressieve financiering betekent dat er voor de financiering van vaste activa (bedrijfsmiddelen) kort vreemd vermogen is gebruikt (dat over het algemeen binnen 12 maanden moet worden (terug)betaald). In het geval van IS Group is de waarde 4,45, zo blijkt uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening (2011: 4,03). Op basis van deze ratio kan de conclusie worden getrokken dat IS Group in 2012 agressief gefinancierd was.

De grote hoeveelheid immateriële vaste activa, die volledig uit goodwill bestaat, trekt de aandacht. Vooral omdat deze goodwill in 2012 gefinancierd was met kort vreemd vermogen. Als het totale langdurig beschikbaar vermogen € 1.551.610 (eigen vermogen + lang vreemd vermogen) van de goodwill wordt afgetrokken, dan blijkt dat goodwill voor minimaal €2.519.058 met kort vreemd vermogen was gefinancierd in 2012.

Voor de volledigheid merk ik nogmaals op dat dit artikel gaat over de jaarcijfers 2012 van IS Group. De wijze waarop het bedrijf op dit moment is gefinancierd zal blijken wanneer de volgende jaarcijfers worden gepubliceerd.

De balans en kengetallen van IS Group (bron: Kamer van Koophandel)

IS Group Activa 2012-2011

IS Group Passiva 2012-2011

IS Group Kengetallen 2012-2011

 

 

ISPam.nl Job board

Vince, 7 februari 2014 8:11 am

Waarom benoem je specifiek IS Groep? Is er iets speciaals aan ze? Waren zij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats? Speelt er een persoonlijke vete? Waarom?

Veenman, 7 februari 2014 8:31 am

Vince, als je het artikel nog eens goed leest dan wordt vanzelf duidelijk waarom de jaarcijfers van de IS Group interessant zijn. Sterker nog door dat je mijn analyse als negatief ziet voor de IS Group, bevestig je dit.

Randy, 7 februari 2014 5:07 pm

Ik ben benieuwd wat je ziet als je de cijfers naast die van ex-branchgenoot NXS zet. Zou het overnamebedrag - en manier van financieren van deze overname - dan duidelijk worden?

Veenman, 11 februari 2014 11:26 am

Helaas is die overname pas in 2013 gebeurt, dus deze cijfers (2012) geven geen zicht op de wijze waarop de overname is gefinancierd. Over een paar maanden worden die vermoedelijk ook gepubliceerd en dan weten we hopelijk meer.

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Uitgelicht bedrijfsnieuws van 14 september 2016
calculo de creditos de consumo: Hervorragend – lange nicht’s mehr von Euch gelesen. Dafür habt Ihr Euch ja diesmal gr...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jeroen: Typisch een aankondiging voordat het product volwassen is. Als je denkt meteen te kunnen beginnen de...

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!