Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Stichting ENUM (SIDN) verkrijgt delegatie Nederlandse ENUM zone

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 8 december 2006 20:16 uur

Het beheer over de Nederlandse ENUM zone (zone (1.3.e164.arpa) is toegekend aan Stichting ENUM Nederland, dat een spinoff van de SIDN is en op dit moment de zelfde bestuurders heeft als de SIDN. De SIDN meldt dat op 26 oktober door het Ministerie van Economische Zaken aan de ITU is meegedeeld dat de herdelegatie aan Stichting ENUM Nederland akkoord is.

Volgens de SIDN is het de intentie om nog voor het einde van het jaar een (definitieve) overeenkomst met de Minister van Economische Zaken te ondertekenen. Overigens is dit niet geheel omstreden, één van de zeventien respondenten is het niet met de gang van zaken eens, zo lezen we op Planet Multimedia, het gaat om Prof. dr. Nico van Eijk die verbonden is aan het Instituut voor Informatierecht en in een column op Netkwesties felle kritiek uit.

Zo schrijft Nico van Eijk ondermeer:

Bij internetadressering ligt het net een tikje anders: De SIDN is een gesloten stichting waarbij het bestuur in meerderheid via zelfcoöptatie wordt benoemd, de SIDN kan naar eigen goeddunken handelen en voor beroep moet men naar de gewone rechter wat over het algemeen een meer kostbare en met minder waarborgen omklede aangelegenheid is. Ik laat in het midden of Opta c.q. de SIDN hun werk goed doen. Ik geef slechts aan dat wanneer het mis gaat bij telefoonnummers een groot vangnet aanwezig is, bij de SIDN niet en dus ook niet bij de stichting Enum. Uit het consultatiedocument blijkt niet dat via te stellen voorwaarden dit soort onderwerpen zal worden geregeld.

Hij heeft daar een punt. Ik geloof persoonlijk in een breed maatschappelijk middenveld en ik ben van mening dat het bedrijfsleven deze zaken prima zelf kan regelen. Echter dient er de mogelijkheid te bestaan om democratisch toezicht uit te oefenen op de stichting. Een mogelijkheid om één of meerdere leden van de Raad van Commissarissen bij bindende voordracht van stakeholders te laten benoemen, zou daarvoor een goede mogelijkheid zijn. Daarvoor is dan wel een wijziging van de statuten noodzakelijk.

Stichting ENUM Nederland zit zelf ook niet stil en is op dit moment in gesprek met ECP.NL en ISOC om een platform in te richten, dat de verdere begeleiding van ENUM in Nederland moet verzorgen. De doelstellingen die beoogd zijn met dit platform zijn:

  1. vaststellen van Public ENUM implementatiemodel, rollen en verantwoordelijkheden, maatschappelijke, politieke en technische implementatieaspecten;
  2. kennisuitwisseling en ENUM promotie: bij elkaar brengen van belanghebbenden, aanbieders en gebruikers en verspreiden van kennis over ENUM en toepassingen in brede kring, stimuleren van kennisuitwisseling tussen belanghebbende partijen in ENUM en promotie naar markt en eindgebruikers;
  3. en stimuleren van de ontwikkeling van toepassingen op basis van ENUM technologie en het gebruik ervan.

De doelstelling is om dit platform in januari 2007 op te starten.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jeroen: Typisch een aankondiging voordat het product volwassen is. Als je denkt meteen te kunnen beginnen de...

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!

Previder eerste Nederlandse datacenter met zonnepanelen
Previder: De zonnepanelen leveren een beperkt deel van de totaal benodigde stroom voor het datacenter. Maar do...