Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: OVH

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 24 april 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van OVH. De Nederlandse tak van OVH wel te verstaan. OVH is namelijk van origine Frans en met 700.000 klanten in 16 landen, is het de derde grootste hoster van de wereld.

De balans

Als we naar de balans kijken, zien we een aantal opvallende zaken. Als eerste valt te zien dat er nauwelijks materiële vaste activa op de balans staan. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat de servers in bezit zijn van de Franse moedermaatschappij en OVH ze daarvan huurt.

Verder is te zien dat de vorderingen toenemen, wat zou kunnen betekenen dat het wel groeit. Meer klanten betekent namelijk meer omzet, wat over het algemeen neerkomt op meer openstaande vorderingen.

Het meest opvallende staat echter aan de andere kant van de balans, namelijk het vermogen. Daar zien we dat de overige reserves in 2011 negatief waren, wat duidt op een verlies in de voorgaande jaren. Doordat er ruim een ton winst wordt toegevoegd komt het vermogen echter op een ruim voldoende niveau uit. In de jaren 2012 en 2013 wordt er slechts 1.597 en 986 euro winst toegevoegd aan het vermogen. Dit lijkt op een sterke aanwijzing dat men een voldoende buffer heeft gecreëerd om vervolgens nagenoeg alle gemaakte winst af te romen naar Frankrijk. Het is dan ook nog maar de vraag of de ton die in 2011 is toegevoegd wel de volledige winst is. Op basis van de beschikbare cijfers lijkt het erop dat we deze vraag nooit goed kunnen beantwoorden.

OVH Balans

De ratio’s

De ratio’s van OVH lijken op basis van de beschikbare cijfers goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 1,67. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ruim een ton overhoudt. Het werkkapitaal is in 2013 positief. De uitkomst van 106.594 euro betekent dat er ruim een ton overblijft is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,01, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat OVH hier in het bekeken jaar ruim onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf heel goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitspercentage van 0,41. Dit betekent dat de balans van OVH voor 41% uit eigen geld en vermogen bestaat. Dit alles lijkt meer dan uitstekend, maar wordt vooral veroorzaakt doordat er praktisch geen activa in de Nederlandse tak zitten en alle financiering hiervan dus feitelijk in Frankrijk gebeurt.

OVH Ratios

De conclusie

De kale cijfers van OVH geven de indruk dat de hoster het prima voor elkaar heeft. Toch lijken we geen idee te kunnen krijgen hoe het er echt voor staat. De cijfers lijken kunstmatig op een bepaald niveau te worden gehouden door de Franse moeder. De winsten lijken te worden weggepompt naar het buitenland en elke vorm van activa of financiering daarvan lijkt ook vanuit Frankrijk te gebeuren. Dat OVH de derde grootste hoster ter wereld is, zal ik niet hardop gaan betwisten, maar er kan ook niet gezegd worden dat de cijfers van de Nederlandse tak hier een heel duidelijke aanwijzing voor zijn.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Uitgelicht bedrijfsnieuws van 14 september 2016
calculo de creditos de consumo: Hervorragend – lange nicht’s mehr von Euch gelesen. Dafür habt Ihr Euch ja diesmal gr...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jeroen: Typisch een aankondiging voordat het product volwassen is. Als je denkt meteen te kunnen beginnen de...

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!