Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Vellance

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 5 juni 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Vellance. Een Amsterdamse hoster waarbij elke oplossing managed is en die, volgens de eigen website, precies levert wat je nodig hebt en ervoor zorgt dat alles vlekkeloos loopt.

De balans

Op zich valt er weinig op te merken over de cijfers van Vellance. De materiële vaste activa nemen toe van bijna 5 ton in 2011 tot iets meer dan 630.000 euro in 2013. Er zijn genoeg liquide middelen aanwezig en er is een beperkte langlopende schuld. Deze laatste loopt overigens waarschijnlijk parallel aan de eerder genoemde investering in activa.

Bijna alle balansposten lijken te duiden op een gestaag groeiende onderneming. Feitelijk het enige dat opvalt, is de daling in de overige reserves. Deze lopen in 2013 met bijna 150.000 euro terug. Normaal zou je dan roepen dat er verlies is gemaakt, maar dat lijkt hier niet logisch. Er is het jaar ervoor nog ruim 170.000 euro toegevoegd aan het vermogen en alle seinen lijken verder op groen te staan. Het lijkt er dan ook sterk op dat deze daling te maken heeft met een dividenduitkering aan de aandeelhouder(s). Dit zou ook de lichte teruggang verklaren bij de liquide middelen.

Vellance Balans

De ratio’s

De ratio’s van Vellance lijken op basis van de beschikbare cijfers goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 1,35. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen een derde overhoudt. Het werkkapitaal is in 2013 positief. De uitkomst van 131.110 euro betekent dat er ruim 130.000 euro overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen en liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,85, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Vellance hier in het bekeken jaar onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,45. Dit betekent dat de balans van Vellance voor 45% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Vellance Ratios

De conclusie

Het lijkt er op dat er weinig tot niets aan de hand is met Vellance. De cijfers laten een rustige groei zien zonder dat er te veel vreemd vermogen hoeft te worden aangetrokken. De reserves lopen in 2013 terug, maar in het licht van de rest van de balans lijkt het er sterk op dat dit een dividenduitkering is en geen verlies. Bijzonder weinig te klagen voor Vellance als we de jaarcijfers mogen geloven.

Reactie Michiel Kreijger (ceo Vellance):

Wij herkennen ons prima in het artikel. Een verstandig financieel beleid zijn we altijd zeer druk mee en wij vinden het leuk te lezen dat dit in het stuk onder de noemer van ‘goed gefinancierd’ ook is benoemd. Ons beleid op dat vlak achten wij een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfscontinuïteit peiler. Verder kunnen we bevestigen dat de daling van de overige reserves waarvan melding wordt gemaakt, inderdaad een dividenduitkering betrof.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Nieuwe nummer 1 in de HostingReview.nl Top 100
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...

De marktwaarde van werknemers van datacenters en hosters
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...

18 hosting en datacentertweets: Zonnepanelen, nieuwe koelmachine, 8 jarig bestaan, taart en events
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...

De jaarcijfers bekeken: EvoSwitch Nederland
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...