Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: De Heeg

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 12 juni 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van De Heeg. Eén van de oudste hosters van Nederland die nooit de ambitie heeft gehad om de grootste te worden, maar wel de beste.

De balans

De balans van De Heeg over 2014 laat een positief beeld zien. Er zijn immateriële activa aanwezig op de balans die in 2014 teruglopen van 493.000 euro naar 386.000 euro. Dit is over het algemeen een indicatie van een overgenomen bedrijf, waar meer voor is betaald dan de nominale aandelenwaarde. Ook de materiële activa stijgen licht. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat er op meerdere fronten wordt geïnvesteerd in het bedrijf, zowel in de activa zelf als middels bedrijfsovername.

De kortlopende vorderingen nemen in 2014 met 233.000 euro toe en de liquide middelen stijgen met 132.000 euro. Dit doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een groeiend bedrijf, zowel in omzet als rentabiliteit. Dit wordt ook ondersteund door het eigen vermogen. De overige reserves nemen in 2014 met bijna 368.000 euro toe. Het zou kunnen zijn dat er door de aandeelhouder(s) extra geld in is gestopt, maar het lijkt waarschijnlijker dat dit het bedrag is wat er in 2014 aan winst is gerealiseerd. Als er daarnaast nog eens dividend is uitgekeerd, zou dit zelfs nog hoger kunnen zijn.

De Heeg Balans

De ratio’s

De ratio’s van De Heeg lijken op basis van de beschikbare cijfers goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,08. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ruim een halve ton overhoudt/tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 51.200 euro betekent dat er ruim 51.000 overblijft is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen inclusief liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,90, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat De Heeg hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf keurig gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,43. Dit betekent dat de balans van De Heeg voor 43% uit eigen geld en vermogen bestaat.

De conclusie

De cijfers 2014 van De Heeg lijken aan te tonen dat er een jaar achter hen ligt waar men met trots op mag terugkijken. Er wordt ogenschijnlijk op meerdere fronten geïnvesteerd, waardoor het bedrijf aan alle kanten tekenen vertoont van gezonde bedrijfsgroei. Er zijn in het bekeken jaar ruim voldoende liquide middelen aanwezig en bijna de helft van het balanstotaal bestaat uit eigen geld. Dit zijn cijfers waar menig bedrijf jaloers op is.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Uitgelicht bedrijfsnieuws van 5 oktober 2016
http://www./: What a fun post. yesterday while reading Home Is Where The Wine Is the author mentioned several tim...

Top 3 bedrijfsnieuws van afgelopen week: Previder, BIT en Schuberg Phillis
Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...

De marktwaarde van werknemers van datacenters en hosters
Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...