Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Exonet

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 26 juni 2015 08:00 uur

Deze keer bekijken we de jaarcijfers van Exonet. Een hoster uit Doetinchem die, volgens de eigen website, al sinds 2002 een winstgevende aanbieder van hosting totaaloplossingen is en die de dingen goed doet of helemaal niet.

De balans

Vanuit de jaarcijfers lijkt het erop dat het Exonet inderdaad voor de wind gaat. Er is sprake van stijgende materiële vaste activa, waarbij er jaarlijks zo’n 100.000 euro wordt bijgeschreven. Ook de liquide middelen maken een gezonde stijging door. Met meer dan 300.000 euro in 2013 zijn de liquide middelen bijna de helft van het balanstotaal.

Het lijkt er ook sterk op dat we hier inderdaad te maken hebben met een winstgevende hoster. De overige reserves stijgen namelijk van 136.000 euro in 2011, naar 305.000 euro in 2012 en 473.000 in 2013. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de aandeelhouder(s) jaarlijks geld in het bedrijf pompen, maar dat lijkt gezien de rest van de balansontwikkeling erg onlogisch. Er is wel een stijging te zien in de kortlopende schulden, maar met 164.000 euro in 2013 is dit zeker niet iets om je zorgen over te maken. Binnen een groeiend bedrijf worden kosten gemaakt en financieringen aangetrokken voor investeringen.

Exonet Balans

 

De ratio’s

De ratio’s van Exonet lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 2,26. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen meer dan de helft overhoudt. Het werkkapitaal is in 2013 positief. De uitkomst van 207.626 euro betekent dat er ruim twee ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen inclusief liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,59, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Exonet hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,73. Dit betekent dat de balans van Exonet voor 73% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Exonet Ratios

De conclusie

De conclusie over Exonet lijkt op basis van de beschikbare cijfers heel simpel te zijn gemaakt. Dit is een prima bedrijf dat mooie (financiële) sprongen voorwaarts maakt. Er lijkt jaarlijks goeie winst te worden gemaakt, terwijl er ook blijvend wordt geïnvesteerd in de activa. Simpel gezegd, niets aan de hand en een chapeau aan Exonet voor deze prestatie.

Reactie Jesper Weiland (eigenaar Exonet):

Ons beleid is dat we geen concessies doen als het gaat om de kwaliteit van onze diensten. Tegelijkertijd zorgen we voor een solide financiële basis. Onze klanten vertrouwen bedrijfskritische websites en applicaties aan ons toe en we gaan daar verantwoord mee om. Het is goed om te zien dat ISPam op basis van onze cijfers tot een zelfde conclusie is gekomen.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Uitgelicht bedrijfsnieuws van 5 oktober 2016
http://www./: What a fun post. yesterday while reading Home Is Where The Wine Is the author mentioned several tim...

Top 3 bedrijfsnieuws van afgelopen week: Previder, BIT en Schuberg Phillis
Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...

De marktwaarde van werknemers van datacenters en hosters
Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...