Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Webaware

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 19 februari 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Webaware. Een hoster uit Vinkeveen, waar we weinig over kunnen zeggen. Op het moment van schrijven van dit artikel laat de website van Webaware niet meer zien dan een melding dat er momenteel hard wordt gewerkt aan een nieuwe website.

De balans

Als we naar de balans van Webaware kijken, zien we dat het er niet op lijkt dat we hier met een groot hosting-conglomeraat te maken hebben. De bedragen zijn niet heel groot, maar wat nog meer opvalt is dat er tot en met 2013 schijnbaar geen mensen in dienst van het bedrijf waren en dat er in 2014 slechts 1 werknemer was.

Verder valt op dat 2014 lijkt aan te geven dat het niet het beste jaar was. Waar nagenoeg alle balansposten in 2013 nog op een rustig groeiend bedrijf wijzen, lijkt 2014 een verlieslatend jaar te zijn geweest. De vorderingen lopen terug, wat vaak een indicatie is voor teruglopende omzet, de schuldenlast loopt op en de reserves lopen met bijna 80.000 euro achteruit. Het kan natuurlijk zo zijn dat er in 2014 flink dividend is uitgekeerd, maar met de verslechtering van de overige balansposten, lijkt het er meer op dat er ruim 78.000 euro verlies is gemaakt. De reserves, het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst, is hiermee ook op een paar honderd euro na volledig verdwenen.

Webaware Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Webaware lijken op basis van de beschikbare cijfers goed, maar laten wel een zorgwekkende trend zien.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,02. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen niets overhoudt of tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2014 nog net positief. De uitkomst van 1.294 euro betekent dat er net 1.000 euro overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,93, waar het in respectievelijk 2012 en 2013 nog 0,09 en 0,24 was, wat aantoont dat het bedrijf het nog net goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Webaware hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is, maar de trend lijkt aan te geven dat dit niet van lange duur meer is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,21. Dit betekent dat de balans van Webaware voor 23% uit eigen geld en vermogen bestaat. Op zich nog een redelijk percentage, maar wetend dat het in de jaren ervoor 73% en 82% ziet ook hier de trend er niet goed uit.

Webaware Ratios 2014

De conclusie

Naast het feit dat Webaware een kleine onderneming lijkt te zien, vertonen de jaarcijfers een zorgwekkende, achteruitlopende trend. Het lijkt er sterk op dat in 2014 niet alleen de omzet is teruggevallen, getuige het achteruitlopen van de vorderingen, maar ook dat er een aanzienlijk verlies is gemaakt. De ratio’s zijn weliswaar nog wel net die van een financieel gezond bedrijf, maar de trend die zij laten zien, lijkt te impliceren dat dit eind 2015 niet meer het geval zal zijn.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Uitgelicht bedrijfsnieuws van 5 oktober 2016
http://www./: What a fun post. yesterday while reading Home Is Where The Wine Is the author mentioned several tim...

Top 3 bedrijfsnieuws van afgelopen week: Previder, BIT en Schuberg Phillis
Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...

De marktwaarde van werknemers van datacenters en hosters
Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...