Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Superior

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 24 juni 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Superior. Een Brabantse hoster waarbij, volgens de eigen website, persoonlijke benadering een hoge prioriteit heeft en de nadruk ligt op snelle support, geen lange wachttijd aan de telefoon en duidelijke antwoorden.

De balans

De gedeponeerde cijfers zijn niet heel uitgebreid, maar lijken één trend weer te geven, namelijk die van achteruitgang. Er lijkt in 2013 nog wel meer te zijn geïnvesteerd in vaste activa, maar in 2014 loopt deze post met ruim een kwart terug. Ook de vorderingen en de liquide middelen hobbelen achteruit. De vorderingen halveren in 2013 en de liquide middelen zijn zelfs bijna helemaal weg.

Aan de andere kant van de balans zien we dat de overige reserves in 2012 al negatief zijn en de jaren daarna nog verder teruglopen. Dit lijkt aan te geven dat er al een aantal jaren verlies wordt gemaakt. Het totale eigen vermogen is nog wel positief, maar dit komt enkel vanwege de aanwezige agio-reserve van bijna 4 ton. Een agio-reserve ontstaat wanneer er aandelen worden volgestort voor meer dan de nominale waarde. Vaak gebeurt dit bij de toetreding van een extra aandeelhouder, waarbij de bestaande geen aandelen verkoopt. Het enige wat in de bekeken jaarcijfers in het voordeel van Superior lijkt te spreken, is het feit dat de schuldenlast terugloopt. De langlopende schulden zijn zelfs in 2013 helemaal afgelost.

Superior Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Superior lijken op basis van de beschikbare cijfers goed, ondanks de eerder genoemde achteruitgang.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,09. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ongeveer een tiende overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 3.971 euro betekent dat er bijna 4.000 overblijft, als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,98, wat aantoont dat het bedrijf het redelijk doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Superior hier in het bekeken jaar nog net onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf (redelijk) goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,80. Dit betekent dat de balans van Superior voor 80% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Superior Ratios 2014

De conclusie

Het lijkt er sterk op dat Superior het in financieel opzicht lastig heeft. De balansposten lopen terug en de verslechterende reserves lijken te wijzen op een aantal jaar verlies. De ratio’s zijn nog wel in orde, maar dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een grote agio-reserve en het ontbreken van een grote schuldenlast. Mocht de ogenschijnlijke achteruitgang echter doorzetten, dan lijkt het een kwestie van tijd voordat ook de ratio’s aan de verkeerde kant van de streep terechtkomen.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!

Previder eerste Nederlandse datacenter met zonnepanelen
Previder: De zonnepanelen leveren een beperkt deel van de totaal benodigde stroom voor het datacenter. Maar do...

De jaarcijfers bekeken: AlfaNet
Ferdinand: Misschien de cijfers van dit jaar ook eens bespreken?