Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

SIDN: DRS-EPP nog steeds gepland voor 2009

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 8 juni 2009 08:05 uur

SIDNHet DRS-EPP project van SIDN vordert gestaag. In de afgelopen periode zijn de functionele ontwerpen van drie van de vijf onderdelen zijn afgerond: Generiek, Contact (alle functionaliteit voor het beheren van contactpersonen) en Host (alle functionaliteit voor beheren van name servers). Inmiddels is SIDN voor deze projectonderdelen ook gestart met de technische ontwerp- en bouwfase. Daarnaast zijn het in het kader van het technisch ontwerp het software architectuur document, het technisch datamodel en het plan van aanpak gereed gemaakt, meldt SIDN.

Aan de functionele ontwerpen voor de overige twee onderdelen Deelnemer en Domein. Parallel hieraan wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de acceptatietest (risicoanalyse, logische en fysieke testgevallen), de datamigratie en de registrarmigratie. Op basis van een enquete onder 500 deelnemers blijkt dat 5% de e-mail interface helemaal niet kwijt wil en 15% deze tijdelijk wil behouden na de introductie van DRS-EPP. SIDN gaat daarom een servicelaag proberen te maken die e-mail formuleren naar DRS-EPP vertaald. Wanneer het technisch niet haalbaar is, komt de e-mail interface wel te vervallen.

Nu DRS-EPP de bouwfase ingaat wil SIDN de aansluiting met het registrarveld intensiveren. Regelmatig zijn er zaken (bijvoorbeeld use cases, fasering, handleiding, migratie van registrars, testen etc.) die SIDN wil voorleggen aan registrars. SIDN wil daarom een kleine ‘Task Force EPP’ in het leven roepen. SIDN zal tijdens de relatiedag op 18 juni in de Amsterdam ArenA nader op de taskforce in gaan. Ook zal dan meer worden verteld over de live gang van DRS-EPP. Over de invulling van de Task Force schrijft SIDN het volgende:

Gedurende de verder looptijd van het project willen wij een groep van circa vijf registrars nauw betrekken bij de realisatie van EPP. Deze groep moet bestaan uit experts in het registrarveld (mogelijk ook uit het buitenland, dus Engels kan de voertaal zijn) die snel kunnen schakelen, regelmatig telefonisch en per e-mail willen afstemmen en soms (< 1 keer per maand) ook fysiek bijeen willen komen. De groep heeft een adviserende functie voor het project en moet continuïteit in de afstemming met registrars brengen.

Wie interesse heeft om deel te nemen aan de EPP task force, kan mailen naar [email protected]. Gezien de aard van het project is SIDN vooral op zoek naar deelnemers met een behoorlijke EPP-expertise, zo lichtte SIDN tegenover ISPam.nl toe.

Jeroen, 8 juni 2009 8:49 am

Jammer dat er geen poll is met "gaat de SIDN het daadwerkelijk in 2009 halen?"

Mijn stem zou NEE worden (al is het maar omdat de implementatie bij 2000 registrars lang gaat duren).

Dennis Wijnberg (Oxilion), 8 juni 2009 10:08 am

@Jeroen; dat zegt niets direct iets over of SIDN de 2009 haalt natuurlijk. Er bestaat natuurlijk een mogelijkheid om nog via een andere weg aanvragen in te dienen. Juist door die servicelaag, moet te doen zijn!

Ik heb mijzelf aangemeld in ieder geval. We hebben ervaring met EPP en ik ben zelf met veel kleinere deelnemers in contact, daar krijg ik ook veel van hun wensen mee.

Ik ben benieuwd of ik erbij zit.

Martijn Groenleer, 8 juni 2009 11:06 am

De implementatie bij de deelnemers beinvloed niet het feit of SIDN de DRS-EPP in 2009 weet te realiseren.

Immers ALS SIDN een DRS-EPP interface heeft zijn ze geslaagd in de doelstelling "realiseren EPP-interface voor 2010".

Dan laat ik even buiten beschouwing of het werkbaar is voor de verschillende deelnemers.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.