Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

CEPINA en DNS.BE herzien geschillenbeslechtingsprocedure

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 21 augustus 2007 10:03 uur

DNS.BEArbitrage en mediation instituut CEPINA en .be-registry DNS.BE hebben het reglement voor de alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure voor .be-domeinnamen herzien. Het nieuwe reglement zal op 1 september september in werking treden.

De belangrijkste wijzigingen in het arbitrage reglement zijn:

 1. Vernietiging van het dossier na een termijn van zes maanden
  Alle stukken worden bewaard op de zetel van CEPINA tot 6 maanden na de kennisgeving van de beslissing aan de partijen. Na het verstrijken van deze termijn en na een laatste waarschuwing van CEPINA worden de stukken vernietigd, behoudens wanneer een partij vóór het verstrijken van deze termijn om teruggave van haar stukken heeft verzocht (artikel 4.3).
 2. De uitdrukkelijke vermelding dat de derde beslisser de partij(en) kan verzoeken hem aanvullende inlichtingen te verstrekken vóór de sluiting van de debatten
  Indien de Derde Beslisser meent dat het dossier onvolledig is, kan hij tijdens de termijn die hem werd toegekend vóór de sluiting van de debatten de partijen of één van hen uitnodigen aanvullende informatie over te maken.
 3. Wijziging van de termijn voor uitvoering van de beslissing
  Wanneer de Derde Beslisser de klacht gegrond verklaart en beslist tot de overdracht of de schrapping van de domeinnaamregistratie, zal de Registratieautoriteit DNS BE, deze beslissing na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen (voorheen 30 werkdagen) na de kennisgeving van de beslissing aan de partijen, uitvoeren, tenzij er binnen deze termijn hoger beroep werd ingesteld.
 4. Beroep tegen de beslissing van de derde beslisser
  Iedere partij heeft het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de Derde Beslisser. Het hoger beroep kan worden ingesteld door het indienen van een verzoek tot hoger beroep en de betaling van de beroepskosten (artikel 20).
Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.