Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Bewaarplicht voor internetgegevens wordt versoepeld

  • Door
  • Edwin Feldmann
  • geplaatst op
  • 9 juli 2009 08:03 uur

hirsch-ballinDe invoering van de bewaarplicht is op zware kritiek van de Eerste Kamer gestuit. Als toezegging wil minster Hirsch Ballin van Justitie de bewaarplicht voor internetgegevens verkorten van twaalf maanden tot maximaal zes maanden. De internetproviders draaien wel zelf op voor de kosten.

Deze week is er in de Eerste Kamer gesproken over de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Deze wet, die voorvloeit uit een Europese richtlijn, moet ervoor zorgen dat verkeersgegevens (gebelde telefoonnummers, bezochte internetadressen etc.) voor een bepaalde periode veilig worden opgeslagen. Het verzamelen van deze verkeersgegevens kan helpen om bepaalde zware delicten gemakkelijker op te lossen, meent de minister.

Nulmeting
Vorig jaar is in de Tweede Kamer besloten dat deze gegevens in Nederland maximaal een jaar moeten worden opgeslagen. De partijen in de Eerste Kamer hadden deze week zoveel twijfels over de privacybescherming, de beveiliging en het nut van het opslaan van deze gegevens, dat de minister enkele toezeggingen heeft gedaan.
Zo wil de minister een gesprek aangaan met de ISP’s en het Agentschap Telecom, dat moet gaan toezien op de uitvoering van de bewaarplicht, om een nulmeting te doen. Die nulmeting moet helder maken wat de ISP’s op dit moment aan gegevens vastleggen, zodat kan worden nagegaan hoe de implementatie van de bewaarplicht voor de ISP’s wordt gerealiseerd, zo verwoordde de minister het. Dit moet voorkomen dat providers allemaal investeringen doen die later bij een evaluatie helemaal niet nodig blijken te zijn. “In september of oktober 2009 organiseren wij een conferentie waarvoor alle marktpartijen worden uitgenodigd”, aldus Hirsch Ballin.

Reparatiewet
Ook wil de minister via een zogeheten reparatiewet de bewaartermijn voor de internetgegevens vastleggen op maximaal zes maanden, terwijl de bewaartermijn voor traditionele telefoongegevens op twaalf maanden blijft gehandhaafd. Tot ergernis van een aantal partijen moet dit wetsvoorstel na de zomer nog wel eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. Met deze aanpassingen aan de bewaarplicht gingen de partijen in de Eerste Kamer wel akkoord met het wetsvoorstel voor de bewaarplicht. Tegen het wetsvoorstel stemden PvdA, GroenLinks, SP, D66 en de PvdD.

De minister heeft haast met de invoering van deze wet omdat Nederland naar eigen zeggen één van de laatste landen is waar deze Europese richtlijn in een wet wordt geïmplementeerd. De partijen bleken echter niet onder de indruk van dit argument.

Het reparatiewetsvoorstel om de bewaarplicht voor internetgegevens terug te brengen, zal mogelijk al kort na de zomer bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend.

Niels Huijbregts, 9 juli 2009 9:55 am

"Bewaarplicht voor internetgegevens wordt versoepeld" is erg voorbarig gesteld. De minister heeft beloofd een wet in te dienen om de termijn naar 6 maanden terug te brengen, maar of die wet wordt aangenomen is nog maar de vraag: daar gaat de minister niet over.

InternetThought, 9 juli 2009 4:25 pm

Het gaat niet om welke internetadressen je bezocht hebt. Dat is expliciet uitgesloten.

De wet staat trouwens hier: http://tinyurl.com/nwaxgg

Dit stuk tekst in de Bijlage moet je hebben.
B. Bij internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie:
a. de toegewezen gebruikersidentificatie(s) en de gebruikersidentificatie
of telefoonnummer van de beoogde ontvanger(s) van een internettelefoonoproep;
b. de gebruikersidentificatie en het telefoonnummer toegewezen aan
elke communicatie die het publieke telefoonnetwerk binnenkomt;
c. naam en adres van de abonnee of de geregistreerde gebruiker aan
wie het IP-adres, de gebruikersidentificatie of het telefoonnummer was
toegewezen op het tijdstip van de communicatie en naam (namen) en
adres (adressen) van de abonnee(s) of de geregistreerde gebruiker(s) en
de gebruikersidentificatie van de beoogde ontvanger van communicatie;
d. datum en tijdstip van de log-in en log-off van een internetsessie
gebaseerd op een bepaalde tijdzone, samen met het IP-adres, hetzij
statisch, hetzij dynamisch, dat door de aanbieder van een internettoegangsdienst
aan een communicatie is toegewezen, en de gebruikersidentificatie
van de abonnee of geregistreerde gebruiker;
e. datum en tijdstip van de log-in en log-off van een e-maildienst over
het internet of internettelefoniedienst gebaseerd op een bepaalde
tijdzone;
f. de gebruikte internetdienst;
g. het inbellende nummer voor een inbelverbinding;


Eventueel kun je ook het volgende citaat uit de nadere memorie van antwoord (31145F, 9 april 2009) lezen

Dit betekent dat voor wat betreft
het internetgebruik op basis van de bewaarde gegevens alleen kan
worden vastgesteld wanneer toegang is verkregen tot het internet en niet
welke sites vervolgens zijn bezocht, dan wel welke diensten zijn gebruikt.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.