Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De hostingovereenkomst: Aansprakelijkheid

 • Door
 • Vraag het Mr. Ras
 • geplaatst op
 • 20 augustus 2009 08:05 uur

Vraag het Mr. Ras: Onze jurist mr. Steven Ras van ICTRecht is weer terug op ISPam.nl. In deze nieuwe serie Vraag het mr. Ras staat de volgende vraag centraal: Welke juridische zaken zijn voor hosters essentieel om te regelen in de hostingovereenkomst? In elke editie wordt telkens één onderdeel van de hostingovereenkomst behandeld.

Editie 1: Aansprakelijkheid

Bij juridische aangelegenheden denkt men vaak als eerste aan aansprakelijkheid. Dat is niet onterecht, want daar gaan zij vaak ook over. Ook in een hostingovereenkomst is het belangrijk te regelen in welke gevallen en in welke mate de dienstverlener aansprakelijk kan worden gehouden. Bij het regelen van aansprakelijkheid moet altijd scherp in de gaten worden gehouden met wat voor wederpartij men van doen heeft.

Uitsluiting van aansprakelijkheid (exoneratie) in algemene voorwaarden naar consumenten toe is in principe niet mogelijk. Men kan het uiteraard wel op papier zetten, maar de consument kan het beding zelf vernietigen door middel van een verklaring en anders kan de rechter dat doen op moment dat het geschil over aansprakelijkheid daadwerkelijk wordt beslecht.Ook als er tussen professionele partijen een hele scheve machtsverhouding bestaat, bijvoorbeeld een hele grote dienstverlener en een hele kleine afnemer, kan een exoneratiebeding soms onredelijk zijn en worden vernietigd. Grote partijen daarentegen worden geacht volledig zelf te kunnen bepalen wat voor hen gunstig is, dus zij zullen zich niet snel op onredelijke (gevolgen van) algemene voorwaarden van hun wederpartij kunnen beroepen.

U dient dus een inschatting te maken van het soort klant dat u gewoonlijk zult bedienen. Daarbij zijn vier scenario’s te onderscheiden.

 1. U bedient hoofdzakelijk consumenten. Het is dan verstandig om geen of slechts een zeer licht exoneratiebeding in uw algemene voorwaarden te hanteren. U sluit dan bijvoorbeeld alleen indirecte schade uit en meldt de wettelijke gedeeltelijke vrijstelling van aansprakelijkheid die hostingproviders hebben ten aanzien van het bij hen opgeslagen materiaal van hun klanten. Voor uw zakelijke klanten kunt u dan apart in het contract uw aansprakelijkheid naar wens uitsluiten.

 2. U bedient hoofdzakelijk kleine bedrijven, hier en daar een consument en hier en daar een groot bedrijf. U kunt ervoor kiezen om in uw algemene voorwaarden een exoneratiebeding op te nemen dat wat meer bescherming biedt. De enkele keer dat het beding onredelijk uitpakt kunt u in het voorkomend geval met de klant oplossen of de rechter dat voor u laten doen. In de meeste gevallen heeft u dan echter goede bescherming. U kunt hier denken aan het beperken van het aansprakelijkheidsbedrag tot de waarde van de factuur, of tot het door de verzekering uitgekeerde bedrag.

 3. U bedient veel grote bedrijven, weinig kleine bedrijven en (nagenoeg) geen consumenten. U kunt de algemene voorwaarden zeer beschermend vormgeven, als u dat wenst. De aansprakelijkheid kunt u in verregaande mate uitsluiten, waarbij het aan de wederpartij zal zijn om daar eventueel bezwaar tegen te maken en met u in onderhandeling te treden over de exacte reikwijdte van de aansprakelijkheid. Te denken valt hier aan een uitsluiting van alle aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld van het leidinggevend personeel. Let wel: het kan soms zakelijk gezien verstandiger zijn om toch te kiezen voor minder vergaande exoneratie, zodat (potentiële) klanten niet het vertrouwen in uw dienstverlening verliezen.

 4. U bedient veel grote, middelgrote en kleine bedrijven én veel consumenten. U kunt er dan voor kiezen om uw dienstverlening te splitsen naar consumenten en naar bedrijven. Voor beide categorieën partijen hanteert u dan aparte algemene voorwaarden en sluit u andere contracten. U kunt dit efficiënt doen door op uw homepage bijvoorbeeld direct te vragen of de bezoeker als consument uw site bezoekt, of als bedrijf.

Houdt u er overigens rekening mee dat de daadwerkelijke rechtspositie die u en uw wederpartij(en) innemen niet alléén afhankelijk is van wat er in de contracten en algemene voorwaarden letterlijk staat. Van belang is ook hoe partijen zich in het hele traject naar elkaar toe hebben uitgelaten en opgesteld en wat zij op basis daarvan redelijkerwijs van elkaar hebben mogen verwachten. Als dus bijvoorbeeld in uw contract staat dat aansprakelijkheid geheel is uitgesloten, maar u na die contractsluiting allerlei toezeggingen doet c.q. garanties stelt – bijvoorbeeld ‘er kan echt niets mis gaan’, ‘de back-up is 100% safe’, of iets dergelijks – dan kunt u vervolgens niet meer (volledig) terugvallen op de exoneratie in het contract.

Editie 2: de NTD-procedure

In de vorige editie sprak ik al van de wettelijke gedeeltelijke vrijstelling van aansprakelijkheid. In deze editie zal ik daar dieper op ingaan.

Sebastiaan Stok, 20 augustus 2009 11:27 am

Joepie :D één van mijn favoriete onderwerpen is terug.

 • Pingback: De hostingovereenkomst: Notice & Take Down-procedure - Hostingrecht

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.