Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Vraag het Mr. Ras: Engelse algemene voorwaarden

  • Door
  • ICTRecht
  • geplaatst op
  • 18 oktober 2007 15:30 uur

ICTRechtVandaag weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras, de rubriek op ISPam.nl waarin Mr. Steven Ras van ICTRecht één juridische vraag van ISPam.nl lezers beantwoord. Het thema voor de volgende Vraag het Mr. Ras wordt volgende week op ISPam.nl geplaatst.

Engelse algemene voorwaarden

Deze week wordt ingegaan op de vraag van Peter:

Wij hebben zowel nederlandse als engelse klanten (meer engels dan nederlands), onze huidige AV zijn opgesteld in het Nederlands volgens Nederlands recht. Doen we er verstandig aan om nieuwe voorwaarden in het engels te laten volgens het Nederlands recht of…?

Het is vanuit praktisch oogpunt verstandig om de algemene voorwaarden in het Engels te laten vertalen indien je meer Engelse dan Nederlandse klanten hebt. Juridisch gezien zijn de Nederlandse algemene voorwaarden gewoon van toepassing.
Om discussie over de inhoud en strekking van de Engelse algemene voorwaarden te voorkomen, bestaat de mogelijkheid om een bepaling in de algemene voorwaarden op te nemen waarin staat dat de Nederlandse versie van de voorwaarden prevaleert.

Informatieplicht bij elektronische overeenkomsten

Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt en de teksten op de website kunnen in verschillende talen worden weergegeven, moet je aan de volgende informatieplicht voldoen:

Artikel 6:227b, lid 1, sub d BW:

Voordat een overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt verstrekt degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent als bedoeld in artikel 15d lid 3 van Boek 3 de wederpartij ten minste op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informatie over:

d. de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten

Het bestelproces op de website zal zodanig moeten worden ingericht dat de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, wordt geïnformeerd over het feit dat de overeenkomst in het Nederlands tot stand komt. Indien je niet aan deze informatieplicht voldoet, bestaat de mogelijkheid voor de klant om de overeenkomst te vernietigen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.