Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

SIDN kondigt domicilieadres, mediation en NTD-procedure aan

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 4 september 2009 08:01 uur

SIDNEnkele weken hebben SIDN deelnemers de tijd gehad om te reageren op de nieuwe algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders en een nieuwe regeling voor de College van Klacht en Beroep (CvKB). SIDN heeft bekend gemaakt dat de nieuwe voorwaarden nu definitief zijn vastgesteld. Tegelijkertijd zijn ook de nieuwe geschillenregeling, domicilieadres, mediation en notice and take down procedure door SIDN gepubliceerd. Op 2 oktober treden zowel de nieuwe voorwaarden als de procedures in werking.

Notice and Take Down-procedure
SIDN geeft meteen aan dat haar verantwoordelijkheid op het gebied van NTD beperkt is. SIDN erkent in de NTD-procedure de volgende rollen: voorlichting en doorverwijzing, verstrekken van gegevens en buiten gebruik stellen domeinnaam.

Voorlichting en doorverwijzing
In een zeer beperkt aantal gevallen zal SIDN de juiste partij zijn om aan te spreken in het geval van een NTD-klacht. De rol van SIDN is wanneer dat niet het geval is, om uit te leggen hoe NTD (red: branchebreed) werkt en naar de juiste partij door te verwijzen.

Verstrekken van gegevens
Vrijwel alle gegevens van .nl-domeinnaamhouders zijn terug te vinden in de whois. SIDN wordt echter door (Europese) privacywetgeving gedwongen om een vrijwel alle gegevens in de whois af te schermen. Het Domeinnaamdebat 2008 heeft hier op klemmende advies van SIDN mee ingestemd. SIDN kondigt om de in de toekomst afgeschermde whois-gegevens op te vragen zelfs een aparte procedure aan. Er lijkt mij dat er echter weinig gegevens zijn die SIDN verder nog heeft over .nl-domeinnaamhouders, dan wat er tot nu toe in de whois staat.

Buiten gebruik stellen domeinnaam
De heersende opinie is dat een domainregistry moet zich niet met de inhoud van de website achter een domeinnaam moet bemoeien. Ook collega registries DENIC, nic.at en SWITCH, respectievelijk de .de-, .at en .ch-registries vinden dat NTD niet hun verantwoordelijkheid is. SIDN stelt over de maatregel: “In het uiterste geval, als alle overige mogelijkheden om de strafbare of onrechtmatige inhoud van de betreffende website te verwijderen zijn uitgeput, kunnen wij overgaan tot het buiten gebruik stellen van de domeinnaam.“.

Procedure domicilieadres
Buitenlandse .nl-domeinnaamhouders kunnen er voor kiezen om als domicilieadres het kantoor van SIDN te gebruiken. Op deze manier kunnen stukken door de deurwaarder aan de houder betekent worden. SIDN scant het exploot binnen 3 werkdagen in en stuurt het zowel naar het admin-c e-mail adres van de houder als zijn deelnemer. Daarnaast wordt het originele exploot ook per aangetekende post door SIDN verzonden aan de houder. Ook kondigt SIDN aan dat met de invoering van de EPP-interface van DRS het veld domicilie volledig zal verdwijnen. Deze dienst komt er dan voor in de plaats.

Mediation voor .nl-domeinnamen
Last but not least, mediation voor .nl-domeinnamen, dit was tijdens het Domeinnaamdebat 2006, al weer ruim twee jaar geleden (!) mijn stokpaardje. Precies zoals he Domeinnaamdebat 2006 had aangenomen, gaat voor de geschillenregeling voor .nl-domeinnamen gelden, dat voorafgaand aan de behandeling door een arbiter, verplicht en kosteloos een poging tot mediation wordt gedaan.

Eerst wordt een geschil over een .nl-domeinnaam aanhangig gemaakt bij het WIPO Arbitration and MediationCenter. Zodra de tegenpartij hier op heeft gereageerd volgt er een poging om door middel van mediation het geschil minnelijk tussen beide partijen te beslechten. SIDN heeft hier voor een medewerker opgeleid tot mediator. De mediator onderhoudt gedurende een periode van maximaal 30 dagen contact met beide partijen.

Zodra blijkt dat de medation poging niet succesvol zal zijn, wordt deze gestaakt. Pas op dat moment moet de eisende partij de kosten die met de geschillenregeling samenhangen betalen. Deze eiser kan er ook voor kiezen niet te betalen, dan wordt de procedure gestaakt, maar wel met behoud van het recht om een nieuwe procedure te starten.

Danny Mekic', 7 september 2009 4:36 am

“In het uiterste geval, als alle overige mogelijkheden om de strafbare of onrechtmatige inhoud van de betreffende website te verwijderen zijn uitgeput, .."

Ben ik de enige die hierin leest:
Als zelfs de rechter van mening is dat er geen sprake is van...?

Mark, 7 september 2009 7:28 pm

@Danny:
Het lijkt mij dat het dan nog net niet langs de rechter hoefde te gaan en als de rechter zegt dat er geen sprake is van iets onrechtmatigs of strafbaars lijkt mij dat in de basis het ook niet onrechtmatig of strafbaar is. Het lijkt mij eerder dat ze bedoelen dat als de webmaster/content provider en de hosting provider en de registrar en de netwerk beheerder geen actie wil ondernemen dat er dan bij hun aangeklopt kan worden. Denk aan een deelnemer van SIDN in een ander land waar het wel toegestaan is of actie ondernemen niet vereist is en de rechter daar inschakelen in de ogen van SIDN een actie is die niet zinvol is.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.