Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Vraag het mr. Ras: Spamverbod voor bedrijven

 • Door
 • Vraag het Mr. Ras
 • geplaatst op
 • 17 september 2009 08:05 uur

Vraag het Mr. Ras: Onze jurist mr. Steven Ras van ICTRecht is weer terug op ISPam.nl. Deze week behandelt hij de uitbreiding van spamverbod. De serie over de hostingovereenkomst gaat in de volgende editie weer verder.

Spamverbod voor bedrijven
Vanaf 1 oktober 2009 wordt het spamverbod uitgebreid: het is dan ook verboden om bedrijven ongevraagde reclame te mailen of faxen. Sinds 2004 is het al verboden om ongevraagde “commerciële, charitatieve en/of ideële berichten” (kortweg: reclame) aan consumenten te versturen, maar per 1 oktober 2009 mogen dit soort berichten dus ook niet langer ongevraagd naar bedrijven worden gemaild of gefaxt. De ouderwetse papieren mailing valt echter buiten dit verbod.

Vanaf 1 oktober mag u dus alleen nog mails of faxen versturen als u daar toestemming voor heeft bij de ontvanger, of wanneer het een bestaande relatie betreft. Die toestemming moet ‘expliciet’ zijn. Dit wordt ook wel  ‘opt-in’ genoemd, hetgeen betekent dat uw zakelijke relatie daadwerkelijk toestemming dient te geven voor het toesturen van dergelijke berichten.

Het verkrijgen van ‘opt-in’ toestemming kan bijvoorbeeld middels het aanvinken van een checkbox (‘ja ik wens op de hoogte te blijven van…’). Deze checkbox mag niet standaard ‘aangevinkt’ staan en daarbij mag de omschrijving,  waarvoor ze toestemming geven, niet te ruim zijn. Een zin als: “ik wens op de hoogte te blijven van informatie” is niet voldoende specifiek, u zult dit nader dienen uit te werken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen middels een keuzemenu met soorten informatie die u klanten zou kunnen sturen.

Let op: de toestemming mag niet ‘verstopt’ zitten in uw algemene voorwaarden.
Dit kan immers niet gezien worden als ‘expliciete toestemming’.

Uw huidige bestand voor zakelijke mailings is dus aan een opfrisbeurt toe. U heeft namelijk nog maar tot 1 oktober 2009 de tijd om van uw relaties waarvan u nog geen ‘opt-in’-toestemming heeft gekregen, deze alsnog te verkrijgen. Relaties die er volgens het oude ‘opt-out’ principe in stonden, dient u per 1 oktober verwijderd te hebben. Vanaf die datum mag u de mailadressen waarbij de expliciete toestemming  ontbreekt, niet meer gebruiken voor het toesturen van berichten, zoals hierboven genoemd. Doet u dat toch, dan riskeert u boetes van enkele tienduizenden euro’s die telecomtoezichthouder OPTA kan opleggen.

Er zijn drie eisen waaraan moet worden voldaan, wil het bericht niet als spam worden gezien:

 • er dient expliciete toestemming te zijn;
 • het moet duidelijk zijn van wie de berichten afkomstig zijn (identificeerbaar en herkenbaar; het slechts noemen van een alias of pseudoniem is niet voldoende);
 • de ontvanger dient te zien hoe en waar hij zich kan afmelden (voorkeur gaat uit naar een link in het betreffende bericht waarmee de ontvanger zich direct kan afmelden). Hiervoor mogen geen kosten in rekening worden gebracht.

Er zijn uitzonderingen voor deze ‘opt-in’- regeling. Voor gelijksoortige producten of diensten geldt deze regeling niet. Wat onder ‘gelijksoortig’ wordt verstaan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hierbij dient te worden gedacht aan de ‘verwachtingen van de ontvanger’. Voorbeeld: Een ISP die nieuwsbrieven verstuurt naar zijn bestaande klanten, mag ongewijzigd zijn praktijken voort blijven zetten met nieuwsbrieven over soortgelijke producten of diensten.

Wel dient er sprake te zijn van een klantrelatie. Bij het vragen van informatie of het benaderen van een prospect is er nog geen sprake van een dergelijke relatie, nu er nog geen sprake is van aanschaf van een product en/of dienst. In een dergelijk geval is dus expliciete toestemming nodig.

Dennis, 20 september 2009 6:22 pm

80% van de spam die hier nog doorkomt is anders Nederlands. Erg naar. De hoeveelheid spam leek een poosje helemaal teruggedrongen te zijn tot nul.

Marinus, 24 september 2009 4:46 pm

Dank voor het nuttige en zeer interessant artikel.

Ik bleef nog met de volgende vraag zitten: valt na 1 oktober een e-mail met de vraag of een relatie nog de digitale mailing wil ontvangen ook onder het spamverbod?

Steven Ras, 30 september 2009 10:45 am

@Marinus: Ja, dat valt ook onder het spamverbod. Snel vandaag nog mailen ;)

Nick, 29 januari 2010 10:05 pm

Beste Ras,

Wanneer je bedrijven / personen wil benaderen om mee te doen aan een enquête / marktonderzoek valt dit dan onder de categorie spam?

 • Pingback: ICTRecht Weblog » OPTA ziet persberichten niet meer automatisch als spam

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.