Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Vraag het Mr. Ras: Spamverbod

 • Door
 • Vraag het Mr. Ras
 • geplaatst op
 • 13 december 2007 13:28 uur

ICTRechtVandaag weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras, de rubriek op ISPam.nl waarin Mr. Steven Ras van ICTRecht één juridische vraag van ISPam.nl lezers beantwoord. Het thema voor de volgende Vraag het Mr. Ras wordt volgende week op ISPam.nl geplaatst.

De nieuwe spamwetgeving

Naar aanleiding van de nieuwe spamwetgeving vragen de ISP’s zich eigenlijk enkel af: Kan ik mijn (aspirant)klanten evengoed nog van reclamemail blijven voorzien, en zo ja, hoe?

Op grond van het huidige artikel 11.7 Telecommunicatiewet is het door middel van elektronische berichten (e-mail, sms etc.) overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend (de zogenoemde “opt-in”).

Per 1 januari 2008 (deze datum is het streven van staatssecretaris Frank Heemskerk) wordt de werking van het opt-in regime uitgebreid naar rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Zowel de BV’s, als de eenmanszaken en de VOF’s gaan dan onder de werking van het opt-in regime vallen. Dit betekent dat ook zij voorafgaand toestemming moeten hebben verleend voor het ontvangen van bijvoorbeeld een reclamemail. In feite zorgt de nieuwe wet ervoor dat de kring van personen die onder het begrip ‘abonnee’ vallen wordt uitgebreid.

Zijn er nog mogelijkheden om (aspirant)klanten, zijnde bedrijven, per e-mail van reclame te voorzien?

Het antwoord hierop is ‘ja’. Opt-in is namelijk niet vereist indien zich een van de volgende situaties voordoet:

 • Als de abonnee in het algemeen heeft bekendgemaakt ongevraagde marketingberichten te willen ontvangen. Daarbij dient de hij aan te geven op welk adres hij die wil ontvangen en indien hij dat wenselijk acht, kan hij daarbij aangeven voor welke soorten berichten dat adres gebruikt mag worden. Het beschikbaar stellen van een dergelijk contactadres wordt volgens de wetgever gelijkgesteld met het verstrekken van een voorafgaande toestemming voor het toesturen van marketingberichten die passen binnen de door de abonnee aan het adres verbonden doeleinden.
 • Als de abonnee is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte en voldaan is aan de in het desbetreffende land geldende voorschriften met betrekking tot het verzenden van ongevraagde communicatie.
 • Als een ISP het e-mailadres van het bedrijf heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst, dan is het toegestaan om dat e-mailadres te gebruiken voor het versturen van een reclame. Wel dient de reclamemail informatie te bevatten over gelijksoortige producten of diensten. Tevens dient de ISP het bedrijf de mogelijkheid te bieden om kosteloos en op een gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van het e-mailadres.

Let op: bij het laatste punt gaat het om de “verkoop” van een product of dienst. Koop wordt gezien als een overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en waarbij de ander zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen. E-mailadressen die zijn verkregen in het kader van prijsvragen en gratis diensten vallen dan ook niet onder deze uitzondering op de opt-in.

Update: aanpassing door Steven Ras ivm verduidelijking

Paul, 13 december 2007 4:35 pm

Helaas maar dit verhaal mij nog steeds niet echt duidelijk wat eerst wel mocht en nu niet meer.

Zover mij bekend mag ik als bedrijf elk ander bedrijf op dit moment een reclame e-mail sturen zonder dat ik enige relatie met deze organisatie heb.

Een particulier mag ik enkel iets sturen als deze uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hij reclame e-mail van mij wil ontvangen.

Dus nu blijft nog steeds de vraag mag ik als bedrijf een ander bedrijf een reclame mail sturen (ongevraagde aanbieding) als ik het bedrijf verder niet ken.

Steven Ras, 13 december 2007 10:56 pm

@Paul: Ik heb het stuk aangepast. Het stond er al in, maar nu hopelijk iets duidelijker.

[i]Dus nu blijft nog steeds de vraag mag ik als bedrijf een ander bedrijf een reclame mail sturen (ongevraagde aanbieding) als ik het bedrijf verder niet ken.[/i]

Zie de opsomming onder "Zijn er nog mogelijkheden om (aspirant)klanten, zijnde bedrijven, per e-mail van reclame te voorzien?"

Paul, 14 december 2007 8:41 am

@Steven Ras:
[quote]
Op grond van het huidige artikel 11.7 Telecommunicatiewet is het door middel van elektronische berichten (e-mail, sms etc.) overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend (de zogenoemde “opt-in”).
[/quote]
Ik neem aan dat we het hier dan over de particulier hebben en het versturen van berichten aan niet abonnees (maar nog steeds particulier) nooit is toeggestaan.

Voor bedrijven is er op dit moment totaal nog geen wetgeving?

[quote]
Het antwoord hierop is ‘ja’. Opt-in is namelijk niet vereist indien zich een van de volgende situaties voordoet: ........
[/quote]

Dus met andere woorden, je mag een zakelijke klant geen ongevraagde aanbieding doen, mits je gebruikt maakt van een openbare database waar deze heeft aangegeven graag aanbiedingen te willen ontvangen.

In hoeverre gelden deze regels voor geautomatiseerde systemen of persoonlijk op maat gemaakte aanbiedingen?

 • Pingback: Jaaroverzicht 2007: Vraag het Mr. Ras in 2007 · ISPam.nl

 • Natali Vaz, 1 oktober 2009 3:06 pm

  Vraag: wij zijn onderdeel van internationale organisatie. Wij maken gebruik van een mailtool, mails. en nieuwsbrieven worden vanuit het buitenland verstuurd naar onze klanten. is dit toegestaan?

  Natali

  Mark, 2 oktober 2009 12:55 am

  @Natali:
  Als er gewoon met correcte opt-in gewerkt is zie ik het bezwaar niet. Maar goed ik ben geen jurist.

  Natali Vaz, 5 oktober 2009 2:15 pm

  Hai Mark,

  Heb nog een vraagje. Wat wordt exact bedoeld met Opt-in. Wij maken gebruik van Opt-in systeem, alleen houdt dit in dat de klant niet expliciet toestemming heeft gegeven. Hij krijgt hierbij de status double-opted in, als er daadwerkelijk toestemming is gegeven.

  Tnxs

  Mark, 5 oktober 2009 2:51 pm

  @Natali:
  Een simpele maar goede opt-in bestaat in mijn optiek uit de volgende stappen:
  - Een persoon doet een verzoek om zelf (of zijn organisatie) op een mailinglijst te zetten (bijvoorbeeld per email/telefonisch/via een website/etc.). Hierbij dient de persoon te weten dat hij zich opgeeft voor een mailinglijst (en waar mogelijk ook het onderwerp van de mailinglijst).
  - Vervolgens krijgt hij een email met een code die hij ergens in moet voeren (of moet reageren op de email) of een link om op te klikken om het te bevestigen.

  Bovenstaande is een simpele, maar nette, methode om met opt-in te werken.

 • Pingback: Vraag het mr. Ras: Spamverbod voor bedrijven - ICTRecht

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.