Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Verslag Algemene Ledenvergadering ISPConnect

 • Door
 • Veenman
 • geplaatst op
 • 18 december 2007 08:21 uur

Vereniging ISPConnect Nederland verwelkomt 50ste lidAfgelopen vrijdag vond de eerste Algemene Ledenvergadering van Vereniging ISPConnect Nederland plaats bij InterConnect te ‘s-Hertogenbosch.

Rondleiding InterConnect datacentrum
Als voorprogramma hadden de ISPConnect leden de mogelijkheid om mee te doen aan een rondleiding door het InterConnect datacentrum. Doordat vrijwel alle leden die naar de ALV kwamen van de mogelijkheid gebruik wilden maken werden er gelijktijdig twee rondleidingen door het datacentrum gegeven.

Tijdens de rondleiding kregen we op de datavloer van InterConnect te zien hoe ze daar enkel met afgesloten koude/warme paden (Cold Corridor), per rack kun je maximaal 45 Ampère stroom afnemen, bij racks die veel stroom gebruiken en waar dus hotzones ontstaan op de datavloer plaatst InterConnect voor die racks speciaal voor dat rack een geperforeerde vloertegel op het koude pad, om zo specifiek voor dat rack voldoende koude lucht beschikbaar te hebben. Stroom komt over de grond naar de racks en netwerk vanaf het plafond. Alle UTP en glasvezel kabels zijn al naar de racks aangelegd en komen uit op een patchpaneel in een centraal meetme-room, waardoor er nooit kabels hoeven te worden getrokken.

Als laatste deel van de rondleiding gingen we naar buiten om de generator van InterConnect in werking te zien en vooral ook horen. Een medewerker van InterConnect schakelde via het controle paneel de generator in, wat een bulderend kabaal maakte. Nadat deze enige tijd draaide liet de medewerker de stroomvoorziening overschakelen op generator spanning. Erg leuk om op de monitor het opgenomen vermogen van netspanning naar generator te zien overgaan.

Algemene Ledenvergadering ISPConnect: InterConnect generatoren

Officiële programma
Na de rondleiding volgde het officiële programma van de Algemene Ledenvergadering, waarbij de leden met een buffet koffie, thee, melk, water en broodjes ontvangen werden en op mijn verzoek werd er ook nog speciaal cola geregeld, waarvoor dank. Direct bij het ontvangst maakten de leden meteen goede gebruik mogelijkheid om te netwerken en er heerste meteen al een geweldige sfeer. Daardoor besloot ik om het begin van het programma met de presentaties iets later te laten beginnen, maar na zo’n tien minuten uitloop verzocht ik iedereen naar de plenaire zaal te gaan.

Presentatie ISPConnect voorzitter Arnout Veenman
De eerste presentatie werd door mij zelf verzorgd. In mijn presentatie vertelde ik over het idee en ontstaan van ISPConnect. Het idee voor ISPConnect ontstond nadat ik na het starten van de SIDN DeelnemersPetitie merkte dat webhosters/kleine ISP’s nauwelijks een stem hadden naar partijen als SIDN, de overheid, media, etc en kondigde ik in gesprek met de SIDN directie op 28 oktober 2005 aan dat ik een branchevereniging zou gaan oprichten. 

Daarna lag het idee voor een branchevereniging enige tijd op een laag pitje, maar in het eerste kwartaal van 2006 ben ik gestart met het bij elkaar te vinden van een bestuur, waarmee we gezamenlijk ISPConnect zouden oprichten. Helaas mislukte dat. In het tweede kwartaal van 2006 begon ik samen met Steven Ras over het idee na te denken en niet veel later startte mijn tweede poging om ISPConnect op te richten met in iedergeval een volledig bestuur. Nadat dat ook niet lukte, heb ik op 6 november 2006 om 9:50 uur de knoop doorgehakt en ISPConnect opgericht en om 11:30 uur ingeschreven bij de KvK in Alkmaar.

Als laatste is er geen vereniging zonder doel en dat doel is een stem geven aan webhosters en vooral die ISP’s die dat zelf niet kunnen, want zonder stem geen gehoor. Verder moet ISPConnect zelf niet allerlei diensten aan de leden gaan aanbieden, maar mean en lean blijven en doen waar het voor bedoeld is, het geven van een stem aan de branche!

Workshop door mr. Steven Ras van ICTRecht (tevens vice-voorzitter ISPConnect)
Mr. Steven Ras van ICTRecht hield een workshop over elektronisch contracteren. Tijdens zijn workshop ging mr. Ras langs alle informatieplichten die er zijn tijdens het bestelproces, als niet aan deze informatieplichten zijn voldaan, heeft de klant het recht om de overeenkomst te vernietgen of te ontbinden:

 • Stappen in het bestelproces
 • Invoerfouten kunnen herstellen
 • Gedragscodes van toepassing
 • Archivering van overeenkomst
 • Voorwaarden van toepassing
 • Bevestiging

Daarnaast wees mr. Ras ook op de verplichten met betrekking tot de algemene voorwaarden:

 • Voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand stellen
 • Link naar de voorwaarden (geen pop-up)
 • Wilsuiting
 • Mogelijkheid tot opslaan (bijv. PDF)

Hierna ging mr. Ras de theorie in de praktijk brengen en vroeg mr. Ras of er vrijwilligers in de zaal waren, die denken dat het bestelproces op hun website aan de wet- en regelingeving voldoet. Lid CCC Hosting was daar vrij zeker van en bood zich aan als vrijwilliger. Tijdens het publiekelijk doorlopen en op juridische juistheid controleren van het bestelproces van CCC Hosting kon mr. Ras geen juridische onjuistheden vinden, waaruit inderdaad bleek dat het bestelproces op de website van CCC Hosting aan de wet- en regelgeving voldoet.

Presentatie Sander Steffann van Computel Standby (tevens RIPE voorzitter Adress Policy WG)
In zijn presentatie vertelde Sander Steffann over de introductie van IPv6 en bijbehorende RIPE policies. Allereerst vertelde Steffann over de belangrijkste wijzigingen in IPv6 ten opzichte van IPv4. Deze wijzigingen zijn:

 • Meer adressen
 • Auto-configuratie
  – Router advertisements
  – DHCPv6
 • Multicast
  – Geen broadcastmeer
 • Meerdereadressen per interface
  – Aansluiting op meerdere providers
  – Link localadressen

Het belangrijkste verschil tussen IPv4 en IPv6 is natuurlijk dat er voor laatste veel meer adressen beschikbaar zijn. Bij IPv6 krijgt elke provider een IPv6 adres bestaat uit 128 bits in tegenstelling tot een IPv4 adres dat uit 32 bits bestaat.

De meest voorkomende indeling van IPv6 adressen staat hieronder geïllustreerd.

Meest voorkomende indeling IPv6 adressen

Verder heeft Steffann ook het verschil tussen RIPE en RIPE NCC uiteengezet. RIPE is de gemeenschap waar alle betrokkenen aan kunnen deelnemen en zo kunnen meebeslissen over het te voeren beleid. RIPE NCC is een non-profit organisatie die draait op leden en het beleid dat door RIPE wordt vastgesteld uitvoert. Verder organiseert RIPE meetings en die worden door RIPE NCC gefaciliteerd.

Presentaties beschikbaar voor leden
De presentaties van de sprekers zullen binnenkort voor ISPConnect leden te downloaden zijn.

Algemene Ledenvergadering ISPConnect

Bedankje voor InterConnect
Na de presentatie van Steffann heb ik Rob Stevens, directeur van InterConnect en Igor Swinkels, marketing manager van InterConnect naar voren geroepen om hen te bedanken voor het feit dat zij als gastheer van de Algemene Ledenvergadering wide optreden. Daarnaast had ik ook een kleinigheidje voor beiden, in de vorm van een magnum mousserende wijn en een grote pot oud-Hollands snoep.

De Algemene Ledenvergadering
Na een korte pauze na de presentaties begon het inhoudelijke deel van de eerste Algemene Ledenvergadering van Vereniging ISPConnect Nederland. Ik wil hierbij benadrukken dat dit (deel van het) verslag niet de officiële notulen van de vergadering zijn. Het eerste punt op de agenda was de voordracht/benoeming van drie nieuwe bestuursleden voor ISPConnect. Nadat Steven Ras (vice-voorzitter en juridische zaken), Gijs Roeffen (secretaris) en Robert Nieuwenhuijse (penningmeester) zich kort hadden voorgesteld, werden zij zonder dat daar stemming voor nodig was door de vergadering officieel benoemd.

Het volgende punt op de agenda was een kort uitleg van de huidige stand van zaken van ISPConnect. Er zijn een aantal samenwerkingsverbanden waar we op dit moment bij betrokken zijn, helaas kan het bestuur daar echter nog niet inhoudelijk over naar buiten treden. Verder maakt de vereniging een onstuimige groei door en is het ledental gegroeid tot maar liefst 64 leden.

Wat betreft de toekomstige koers van ISPConnect heeft de vergadering de voorkeur uit gesproken om op voorstel van het bestuur ‘mean en lean’ te blijven, zelf zo min mogelijk onnodige activiteiten te ontplooien en zich vooral te blijven focussen op het geven van een stem aan de leden/branche. Hierbij is de vraag of het wenselijk is om met (B2B) business partners waarmee voor de leden bijvoorbeeld korting bij kunnen worden geregeld en ze inspraak te geven in de vereniging negatief door de vergadering beantwoord.

Het punt waar het meest over gediscussieerd is was de door het bestuur voorgestelde contributieregeling (PDF). Er werd ondermeer uitleg gevraagd waarom de contributie afhankelijk is van het aantal medewerkers, de keuze voor de staffels daarbinnen en vooral ook welke baten er tegenover de contributie staan. Vooral het laatste punt zorgde voor een vurige discussie op niveau tussen het bestuur en de leden, maar ook tussen de leden onderling. Uiteindelijk kwam het verzoek van een van de leden om het voorstel van het bestuur in stemming te brengen. Het contributievoorstel is bij de stemming unaniem door de vergadering aangenomen. Waarna ik als voorzitter in een zucht van opluchting riep ‘heerlijk’.

Verder zijn op de vergadering nog besloten dat het bestuur de komende tijd er voor gaat zorgen dat er statuten worden gemaakt en een huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement moet ondermeer worden opgenomen de gronden waarop een aspirant-lid geweigerd kan worden en/of geroyeerd. Een voorstel voor de statuten en het huishoudelijk reglement zullen tijdens de komende Algemene Ledenvergadering die over 6 maanden zullen plaatsvinden ter stemming gebracht en dan zal er ook een begroting voor 2008 aan de leden worden gepresenteerd door het bestuur.

Daarmee kwam de vergadering ten einde en heb ik deze als voorzitter besloten en heb ik de leden uitgenodigd om deel te nemen aan het lopend Chinees buffet. Waarna een luid applaus van de leden voor het bestuur volgde voor de succesvolle eerste Algemene Ledenvergadering en begaf iedereen zich richting het gereedstaande buffet.

Algemene Ledenvergadering ISPConnect: ISPConnect Bestuur

InterConnect bedankt!
Namens ISPConnect wil ik InterConnect nogmaals hartelijk bedanken voor hun gastheerschap tijdens deze eerste succesvolle Algemene Ledenvergadering van onze vereniging!

Algemene Ledenvergadering ISPConnect bij InterConnect

Jean-Paul ( iData ), 18 december 2007 9:44 am

Jammer dat ik niet aanwezig kon zijn.
Is er al een datum geprikt voor de volgende vergadering?

Wilfried, 18 december 2007 10:10 am

Arnout,
In het artikel over de presentatie van Mr. Ras staat: "in zijn workshop ging mr. Ras voorbij aan alle informatieplichten". Dit betekent dat hij dus juist GEEN aandacht geeft aan genoemde onderwerpen. Ik neem aan dat dit een typo is ?

Greetz..

Arnout Veenman, 18 december 2007 10:35 am

@Jean-Paul, een datum gaan we samen met de leden vaststellen, waarschijnlijk zullen we met drie datumvoorstellen komen.

@Wilfried, dat was inderdaad fout geformuleerd, bedankt. Al zou ik je willen verzoeken om dit soort dingen voortaan te melden via de link onder het reactieformulier.

Erik, 18 december 2007 10:39 am

Ik kon er helaas niet bij zijn maar ben blij met bovenstaand verhaal. Krijg ik alsnog veel informatie mee :)

Ik kijk uit naar de online presentaties

Arjan Bijnen, 18 december 2007 11:52 am

Eerst zien dan geloven.... Voorlopig stappen wij uit ISPConnect gezien wij niet geheel overtuigd zijn van de voordelen om voor € 500,00 per jaar aangesloten te zijn. Afgelopen jaar heb ik, noch andere leden vrijwel geen activiteit waargenomen. Slechts wanneer dit veranderd zal opnieuw de overweging gemaakt worden om onszelf eventueel opnieuw aan te sluiten.

Tot deze tijd inversteren wij deze € 500,00 liever in het nog beter maken van onze dienstverlening.

Glenn, 18 december 2007 12:34 pm

Wij zijn geen lid van ISPConnect (ben geen eigen baas, slechts medewerker), maar ik denk dat ISPConnect met deze dag heeft laten zien dat ze wel degelijk NUTTIGE activiteiten gaat ontplooien.

En in deze wereld kan dat helaas niet gratis en zal er dus in moeten worden geïnvesteerd.

500 euro is 500 euro, maar wat is dat op jaarbasis nu voor een bedrijf? Kan je net een halve server (of anderhalve wanneer Ahead een mooie actie heeft ;)) voor kopen.

C.E. Everaars, 18 december 2007 1:54 pm

Bij deze willen wij de initiatiefnemers bedanken voor de goed verlopen ALV en de gezellige ontvangst in Den Bosch.

Wat een prachtig DC overigens; geen houtje-touwtje DC zoals je ze ook wel eens ziet!
Voor ons (woonachtig in Rotterdam, kantoor in Capelle aan den IJssel) is het helaas iets te ver weg.

De branchevereniging ISP Connect is nuttig en eigenlijk noodzakelijk, aangezien de bestaande branchevereniging ICT-Office (voor IT-, Telecom- Internet- en Officebedrijven) te weinig gespecialiseerd en ook te duur is voor onze doelgroep: de kleine en middelgrote ISP’s.

De contributie voor deze branchevereniging is in vergelijking erg laag.
Zolderkameramateurs, koekenbakkers en Peppie&Kokkie-hosters zullen zich gelukkig niet snel aansluiten bij ISP-connect, omdat zij de contributie al snel te hoog vinden.

Anderzijds houden we ook de al te grote jongens buiten de deur door de prijsdifferentiatie, alsmede door vast te houden aan het principe ‘one man one vote’ in plaats van ‘wie betaalt bepaalt’.

De ISP-belangenvereniging zal zich (naar ons inzicht) vooral moeten concentreren op contact met:

* Overheid (& politiek)
* Media (oude & nieuwe)
* SIDN
* Buitenlandse uitgevers van top level domains
* ISP-verenigingen in het buitenland
* De diverse datacentra in Nederland.

Naast een krachtige stem om de bedrijfsoverschrijdende belangen te behartigen bij overheid, media, SIDN en andere partijen, zal de vereniging kunnen uitgroeien tot een platform om te netwerken tijdens bijeenkomsten en seminars.

Wellicht zal de vereniging op den duur ook heldere gedragscodes kunnen opstellen inzake juridisch complexe materie, als bijvoorbeeld aansprakelijkheid van ISP’s in relatie tot klanten (particulier en B2B) en leveranciers (o.m. datacentra).

Enfin, genoed reden om blij te zijn met het initiatief en de inspanningen van de oprichters van ISP-Connect!

Jullie hartelijk groetend,

CCC Hosting,
Kees Everaars
Marcel Spaans

Arnout Veenman, 19 december 2007 9:55 am

Als aanvulling op bovenstaande reacties, de contributie voor leden met minder dan 5 fulltime medewerkers bedraagt 200 euro per jaar.

Andrew Passon, 23 december 2007 11:15 pm

Die iets minder dan 17 euro per maand zullen de meesten toch wel kunnen missen hoop ik, je krijgt er iets moois voor terug!

Ronald, 24 december 2007 11:23 am

Grappig dat hostmerk wel duur was, en je daar een keurmerk voor krijgt, en dat dit ineens maar 17 euro kost en mensen dat maar MOETEN nemen.. erg apart. ;)

Rámon van Raaij, 28 december 2007 10:34 pm

De sfeer was zeer goed en het was zeer aangenaam vooral doordat men elkaar niet zag als de concurrent maar eerder als een medestander welke voor de zelfde belangen als jij wilt opkomen en wellicht ook de zelfde vragen heeft. Ook werd er goed en constructief gediscussieerd.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst al vond ik wel dat er op een bepaald punt te veel werd "gemierd" maar dat hoort er natuurlijk bij, iedereen wil zijn zegje doen en dat is zijn goed recht! Gelukkig was het “gemier” snel en democratisch op te lossen door te stemmen.

Ik wens het bestuur succes en wil hen plus de aanwezige leden bedanken voor deze geslaagde algemene leden vergadering.

De volgende keer ben ik zeker weer van de partij!

Met vriendelijke groet,

Rámon van Raaij
Web://Xtra

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.