Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Vraag het Mr. Ras: Verwerken van persoonsgegevens

  • Door
  • Vraag het Mr. Ras
  • geplaatst op
  • 24 januari 2008 08:27 uur

ICTRechtVandaag weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras, de rubriek op ISPam.nl waarin Mr. Steven Ras van ICTRecht één juridische vraag van ISPam.nl lezers beantwoord. Het thema voor de volgende Vraag het Mr. Ras wordt volgende week op ISPam.nl geplaatst.

Verwerken van persoonsgegevens

Vraag van Wido:

In hoeverre mag ik klant gegevens bewaren wanneer een klant deze veranderd?

Stel een klant geeft aan ons door te zijn verhuisd, maar wij bewaren toch de oude gegevens nog omdat we bang zijn dat de klant nieuwe, valse gegevens verstrekt.

Mag dit? Mag je die oude gegevens nog wel bewaren?

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

De door jou genoemde gegevens mogen worden bewaard om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving. Daarnaast kan als doel worden aangegeven dat de oude gegevens worden vastgehouden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Jullie kunnen immers de overeenkomst niet langer uitvoeren indien de nieuwe gegevens vals blijken te zijn.

Vraag van Triloxigen:

Er staat in:

“Een IP-adres is een persoonsgegeven omdat het door een derde – de internetaanbieder – eenvoudig te herleiden valt tot een natuurlijk persoon, de afnemer van het internetabonnement. Dit geldt ook voor dynamische IP-adressen die worden verwerkt in combinatie met datum”

Je bent het dus verplicht te verwijderen op aanvraag.

Hoe willen ze dit gaan matchen met de bewaarplicht waarbij het dus verplicht wordt om dat soort gegevens juist te gaan bewaren.

Dat klopt. Als een persoon toestemming heeft gegeven, voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens, kan die toestemming ook weer worden ingetrokken. In de memorie van toelichting bij de Wbp is wel bepaald dat een dergelijke intrekking geen consequenties heeft voor gegevensverwerkingen die plaats hebben gevonden voor het moment van intrekking. Het intrekken van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens zal dan ook geen invloed hebben op de bewaarplicht.

Volgens de Richtsnoeren van het College Bescherming Persoonsgegevens heeft de inperking van de memorie van toelichting geen betrekking op het publiceren van persoonsgegevens op internet. Indien de toestemming wordt ingetrokken, zal de publicatie van de persoonsgegevens als onrechtmatig worden beschouwd. Denk hierbij aan een IP-adres wat bij een bericht op een forum wordt weergegeven. Als de toestemming voor publicatie van het IP-adres wordt ingetrokken, zal de forumbeheerder het IP-adres moeten verwijderen.

Wido, 24 januari 2008 10:13 am

Bedankt Steven, hier heb ik wat aan!

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.