Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Vraag het Mr Ras: 5 meest gemaakte fouten met webhosting SLA’s

  • Door
  • Vraag het Mr. Ras
  • geplaatst op
  • 11 februari 2008 09:31 uur

ICTRechtVandaag weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras, de rubriek op ISPam.nl waarin Mr. Steven Ras van ICTRecht één juridische vraag van ISPam.nl lezers beantwoordt. Het thema voor de volgende Vraag het Mr. Ras wordt volgende week op ISPam.nl geplaatst.

De 5 meest gemaakte fouten met webhosting SLA’s

Veel webhostingproviders bieden bij een webhostingpakket een SLA aan. Door het onzorgvuldig opstellen van een SLA ontstaan er juridische risico’s voor de webhostingprovider. De vijf meest gemaakte fouten zet ik hieronder uiteen: 

  1. De beschikbaarheid van een webhostingpakket speelt een belangrijke rol bij  een SLA, maar wordt vaak verkeerd vastgelegd. Voorbeeld: webhoster X garandeert een beschikbaarheid van 99,8%. Voor welke periode geldt deze beschikbaarheid? Zijn onderhoudswerkzaamheden meegenomen in het beschikbaarheidspercentage? 
  2. Een verwijzing vanuit de SLA naar de webhostingovereenkomst ontbreekt en vice versa. Het moet op een later tijdstip mogelijk zijn om vast te stellen dat de SLA op webhostingpakket X betrekking heeft. 
  3. De definities in de SLA worden niet voldoende bepaald of ontbreken. Wat wordt er verstaan onder “support”? Wordt support verleend ten aanzien van de hardware of tevens de programmatuur? Wat valt er onder een “incident”? 
  4. Een wijzigingsprocedure ontbreekt. Een SLA is een dynamische overeenkomst die van tijd tot tijd door partijen aangepast moet kunnen worden. De SLA dient dan ook een wijzigingsprocedure te bevatten. In de wijzigingsprocedure wordt bijvoorbeeld opgenomen dat na het vaststellen van een wijziging deze schriftelijk wordt vastgelegd en na ondertekening door beide partijen als bijlage bij de SLA wordt toegevoegd.
  5. De SLA wordt niet op schrift vastgelegd. Een SLA mag mondeling of per e-mail worden gesloten, maar dat levert geen dwingend bewijs op. Een schriftelijke SLA wel. Dwingend bewijs houdt in dat een rechter verplicht is de inhoud van de SLA als waar aan te nemen. Daarom is het verstandig de SLA op schrift vast te leggen.

Eric Veraart, 11 februari 2008 2:29 pm

Wat mij ook belangrijk lijkt is de manier waarop de beschikbaarheid van de 'dienst' gemeten wordt. Zo wordt er vaak uitgegaan van netwerkuptime, terwijl de meeste websites (die vertrouwen op de dienst hosting) ook afhankelijk zijn van het werken van de web- en databaseserver.

peter slabbers, 16 februari 2008 5:25 pm

Kan iemand mij zeggen hoe ik de heer Vossen van Besthost kan bereiken? Ik had bericht ontvangen dat hi was samen gegaan met anderen. Dit ben ik kwijt.
Een van mijn websites is al dagen uit de lucht! En wanneer ik hem via de oude Besthostsite prbeer te bereiken lukt dit niet! S.O.S. !!! Peter Slabbers

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.