Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Verslag Derde Kamer Discussie: Zorgplicht

  • Door
  • Veenman
  • geplaatst op
  • 15 februari 2008 08:06 uur

ECP.NL Platform voor eNederlandAfgelopen woensdag vondt de Derde Kamer Discussie: Zorgplicht plaats in Den Haag. Bij deze discussie was ik door ECP.NL uitgenodigd om namens ISPConnect naast de Consumentenbond, OPTA en XS4ALL zitting te nemen in het panel dat ging debateren over de zorgplicht van ISP’s, die is vastgelegd in artikel 11.3 van de Telecommunicatiewet. Uitkomst: ISP’s (vooral webhosters) hangt een zwaard van damocles boven het hoofd.

Visie van staatssecretaris Heemskerk
De bijeenkomst werd geopend door staatssecretaris Heemskerk die zijn visie gaf op het invullen van de zorgplicht van ISP’s. Heemskerk ziet vooralsnog niks in nieuwe wetgeving, omdat het lastig is om zulke wetten up-to-date te houden in de uitermate dynamische markt, daarnaast is Heemskerk bang voor een enorme toename van de administratieve lasten voor ISP’s. Heemskerk stelde daarbij expliciet dat ook webhosters zichzelf moeten reguleren.

Staatssecretaris Heemskerk: Noemen, roemen en verdoemen
Helaas moest Heemkserk na de opening alweer weg en had de zaal direct de mogelijkheid om vragen te stellen. Mijn vraag aan Heemskerk was, dat je wel allerlei vormen van zelfregulering kan hebben en dat die er in de ISP-sector wel degelijk is, waarbij ik verwees naar mijn eigen Gedragscode.com waar 192 ISP’s bij zijn aangesloten van de ongeveer 2.000 ISP’s, maar dat er ook zo’n 100 rotte appels zijn, die je met geen enkele vorm van zelfregulering mee krijgt. Ik denk daarom dat het nodig is om juist te definiëren wat een rotte appel is en juist die ISP’s keihard aan te pakken en niet de goede ISP’s te treffen.

Heemskerk was het roerend met mij eens, echter is dat heel lastig in een wet op te nemen, nadat ik dat bevestigde stelde hij: “Ik weet niet of ik dit van het kabinet mag zeggen, maar we moeten naar een systeem van noemen, roemen en verdoemen.” Of te wel de rotte appels tussen de ISP’s keihard aan de schandpaal nagelen. Ik was in mijn nopjes met dat antwoord.

Visie OPTA en Consumentenbond
Na de introductie van de staatssecretaris was het de beurt aan Danyel Molenaar van OPTA, die hard van leer trok tegen ISP’s. Molenaar wil voor de zomer resultaten zien en anders zal OPTA de staatssecretaris om nieuwe wetgeving vragen. Lars Hooning van de Consumentenbond was het met Molenaar eens dat er wat moet gebeuren, de Consumentenbond is nu al twee jaar bezig met een campagne om ISP’s in actie te komen. Hij vindt dat het nu tijd is om te gaan handhaven en roept de OPTA en Staatssecretaris daar dan ook toe op. Als laatste vertelde Foekje Croles van Marktplaats/Ebay over hun notice-and-take-down beleid.

Debat
Hierna was het grote moment aangebroken en mocht ik zitting nemen in het panel naast Niels Huijbregts (XS4ALL), Danyel Molenaar (OPTA) en Maurice Wessling (Consumentenbond). Tijdens het debat werd de noodzaak van zelfregulering zeer duidelijk en Molenaar bleef zijn waarschuwing herhalen dat indien zelfregulering niet van de grond komt de staatssecretaris om additionele wetgeving wordt gevraagd.

Op dit moment al een initiatief van ISP’s om tot een keurmerk te komen voor veilige ISP’s (ook webhosters zijn uitgenodigd om deel te nemen), al hebben zowel Lex Musse van @Home als de Maurice Wesseling van de Consumentenbond al aangeven daar niet al te veel vertrouwen in te hebben. Zelf ben ik er op blijven wijzen dat we niet de goeden onder de kwaden moeten laten leiden en dat we vooral de rotte appels moeten aanpakken.

ISP’s verenigt U
Het probleem lijkt vooral te zijn dat de ISP sector niet georganiseerd is en zelfs geen brancheorganisatie heeft, waar de overheid afspraken mee kan maken en die tegen rotte appels kan optreden, dat was iedereen het wel met elkaar eens. Het gevolg hiervan is dat de overheid met nieuwe wetgeving zal komen, waar kleine ISP’s (vooral webhosting bedrijven) kapot aan zullen gaan, omdat die de extra (administratieve) lasten niet aankunnen.

Dat is helaas geen toekomstmuziek meer, binnen één jaar kan dit de bittere realiteit zijn. Sluit je daarom bij ISPConnect of een andere organisatie aan, maar het is belangrijk dat de sector zich hoe dan ook verenigd, als we ons niet verenigen en ons zelf adequaat weten te reguleren, dan blijft er door overheidsingrijpen weinig van onze sector over.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Casper Bakker, 15 februari 2008 9:14 am

Wat ik lees is dat de ISP's zelfregulering willen en dat de rest wil dat de overheid ingrijpt. Maar op welke punten dan, dat is mij niet helemaal duidelijk.

Als het gaat over censuur of het opgeven van klantinformatie dan zullen ISP's zich nooit zelf gaan regulieren omdat dit geen dingen zijn die in een vrij land thuishoren. Ook niet als wij de klusjes moeten gaan oplossen die de overheid of politie en jusitie eigenlijk zouden moeten oppakken.

Als het gaat over het 'beschermen van de eindgebruiker' waar de Consumentenbond de hele tijd op doelt, dan kun je dat bijna niet meer zelfregulieren dan op dit moment gebeurd met alle virus, spam en andere scanners. En ook het offline halen van virusbezitters zoals bij XS4ALL gebeurd.

Als ik je verslag zo lees Arnout dan lijkt het erop dat iedereen alleen maar op zijn eigen standpunt is gaan hameren en dat er niet echt constructief gediscussieerd is over de achterliggende gedachtes en de gevolgen daarvan.

Ik ben benieuwd hoe internet er over 3-4 jaar uitziet. Ik zie iets voor me dat alleen maar de bedrijven die het niets kan schelen om klantgegevens weg te geven en censuur uit te voeren nog bestaan. Dus nog twee spelers: KPN en UPC.

Arnout Veenman, 15 februari 2008 9:46 am

Casper, het debat was absoluut constructief, echter komt het er op neer dat de wetgever ISP's tot regulering kan dwingen. Verder was het debat een soort inhoudelijke analyse van de huidige problematiek en daarvan was het niveau inhoudelijk hoog.

De zorgplicht zelf gaat er om dat de privacy en persoonlijke levenssfeer van de consument gewaarborgd is. Dus ISP's moeten maatregelen nemen tegen spyware, spam en virussen, de spyware op de computers van de consument komt uiteraard voor rekening van de access aanbieders.

Het probleem is dat er, zoals in elke branche, rotte appels zijn en die moeten worden aangepakt. In veel branches lukt het om die met een krachtige branchevereniging met bijvoorbeeld een keurmerk de markt transparant te maken en rotte appels op die manier niet aan de bak komen.

De vraag is hoe definieer je een rotte appel in onze (webhosting) branche. Denk aan zaken als geen backups, slechte beveiliging, systemen niet up to date houden, brutaal zijn tegen klanten, niet reageren op abuse en ntd meldingen, etc.

De overheid is het zat en heeft de macht om de ISP's met wetgeving te dwingen en als er niet snel wat gebeurt zal de wetgever daar ook naar grijpen. Vrijwel alle webhostingbedrijven zijn relatief klein en kunnen die regeldruk niet aan. Dat is de belangrijkste uitkomst en waarschuwing van het debat!

Casper Bakker, 15 februari 2008 9:51 am

Oke Arnout duidelijk verhaal. Dank je wel voor je uitleg.

Robbert, 15 februari 2008 11:54 am

Jammer dat ik er niet bij was, van ons bedrijf is er wel iemand geweest en die heeft ook nog even gesproken met een aantal partijen en het kwam er meer opneer dat de overheid zelf ook niet wist wat ze er mee aanmoesten.

Randy ten Have, 15 februari 2008 2:25 pm

Ikzelf ben in ieder geval groot voorstander van het oude middenstandsdiploma. Veel webhostingbedrijfjes worden in de vakantie gestart zonder enige bedrijfskundige kennis.
Wellicht moet de overheid nog wel iets verder gaan met een vergunningplicht, die je pas krijgt na een cursus en je abuse/ntd op orde hebt. Dit voor de invulling van het technische deel.

getUP, 15 februari 2008 2:49 pm

Ik ben het wel eens met Randy. Er zouden gewoon een aantal facetten moet zijn waar op gecontoleerd wordt voor je een webhosting bedrijf mag beginnen.

Bezit je een deel van de benodigde kennis niet, moet je het natuurlijk wel kunnen inhuren. Maar dit moet je dan zwart op wit aan kunnen tonen anders heeft het ook geen zin.

t.bloo, 16 februari 2008 12:36 pm

wat zijn dan die administratieve lasten die kleine webhosters niet aan kunnen? en zou dat misschien juist een mooie schifting op kunnen leveren?

Danny Mekic', 17 februari 2008 10:24 am

Ik ben tegenstander van het oude middenstandersdiploma (dan krijg je selectie aan de poort, terwijl juist de beste ondernemers 'gaandeweg' hun carrière tot dat punt zijn gekomen). Beter is het om gewoon wel die administratieve lasten op te voeren ('zorgplicht') zodat het voor kleine, niet echt serieus te nemen webhostingbedrijfjes, niet langer rendabel is hun onderneming draaiende te houden.

Ze kunnen dan twee dingen doen: alsnog een professionele(re) organisatie vormen, beter zakelijk inzicht creëren en vrolijk doorgaan met ondernemen, of hun bedrijf sluiten.

Ik vind een dergelijke op de praktijk gericht filter eerlijker dan het houden van een 'selectie aan de poort'.

In deze reactie ben ik uit gegaan van een administratieve last die de kleinste webhosters inderdaad niet gaan overleven maar, zoals t.bloo ook al aangeeft, ben ik zelf ook wel benieuwd welke administratieve lasten (naast de standaard blauwe-enveloppen-lasten waar alle ondernemers mee te maken krijgen) dusdanig zwaar en moeilijk zouden zijn dat de kleine webhosters het niet zouden overleven...

Robbert, 17 februari 2008 6:59 pm

@Danny,

Iedereen moet een bedrijf kunnen opstarten, daar moet je geen beperkingen op leggen. Je hebt supermarkten, detailzaken en kleine zelfstandige supermarktjes, waarom zou je daar een selectie van maken terwijl de klant zelf kan kiezen of hij zijn brood liever bij Winkel A of winkel B koopt.

Je moet natuurlijk niet vergeten dat we in een (nogwel) vrijemarkt leven, dus iedereen met een KvK diensten aan verkopen als hij of zij dit wil.

Het enige wat je zou kunnen doen is een soort "keuringsdienst van waren" invoeren die onafhankelijk diensten controleerd.

en nogmaals, laat de het een vrijmarkt blijven!

Toon, 18 februari 2008 8:49 am

Tjah, er was ooit zoiets als Hostmerk, dat zou een soort “keuringsdienst van waren” moeten zijn. Helaas hebben sommige mensen hier dan weer de hik in gehad.

Thijn, 18 februari 2008 6:23 pm

Ook ik ben benieuwd naar de lasten waar de kleine hoster last van zal gaan krijgen. Want ondanks dat je nu roept dat hosters zich meer moeten verenigen heb ik geen enkel idee waarom.

Arnout Veenman, 18 februari 2008 7:23 pm

Het is niet bij voorbaat te zeggen wat de laster voor de ISP's zullen zijn. Wel mag het glashelder zijn dat deze er zullen komen, gezien de staatssecretaris daar uit zichzelf over begon.

Het probleem is dat de overheid zelf ook niet weet wat ze met de kwestie aan moet, zoals Robbert al terecht opmerkte, zodoende weet de overheid (en wetgever) dus ook niet hoe ze regulerende het beste kan optreden.

De keuze voor eventuele regulering zal ook bepalen welke lasten er voor ISP's komen. Om dat toch te concretiseren, voor handhaving zal een ISP moeten aantonen dat hij aan de regelgeving voldoet, door maatregelen te nemen die effectief zijn en die overheid kan controleren. Ik denk dat je op een zelfde soort last kan rekenen als het introduceren van ISO 9001 in je onderneming.

Jeeves_, 18 februari 2008 7:46 pm

"Dus ISP’s moeten maatregelen nemen tegen spyware, spam en virussen, de spyware op de computers van de consument komt uiteraard voor rekening van de access aanbieders."

Ik ben extreem verbaasd over dit standpunt. Zowiezo over de hele discussie hier.

Waarom is het het probleem van de ISP's dat de meeste mensen troep op hun PC's installeren?
Waarom is het het probleem van de ISP's dat de meeste mensen dat brakke Windows op hun PC gebruiken.

De ISP is een transport-middel. Het feit dat er toevallig technisch een hoop (lang niet alles!) mogelijk is qua filtering kan toch niet een verplichting zijn om alle problemen maar op te lossen?

Natuurlijk moeten ISP's verbindingen uit de lucht halen die troep het internet op sturen en een fatsoenlijke abuse-afdeling hebben. Maar dat is symptoombestrijding. Waarom gaat Heemskerk niet bij Microsoft zeuren dat het veiliger moet? Dat is notabene het bedrijf dat in plaats van z'n OS zo te bouwen dat het een stuk minder virusgevoelig is, een ander bedrijf koopt dat virusscanners schrijft!

PS: http://nl.releases.ubuntu.com/ , dan heb je al een stuk minder risico dat je door je ISP van het internet geschopt word omdat je een virus hebt.

Thijn, 19 februari 2008 10:53 am

Laatst las ik ergens een leuke vergelijking. Voor een auto heb je een rijbewijs nodig anders mag je die niet besturen. Voor een PC daarentegen is de aanbieder verantwoordelijk voor eventuele schade, kortom volgens bovenstaande redenatie is het de ZORGPLICHT van de overheid om ervoor te zorgen dat ik geen brokken maak.......

Stel dan in dat je een pc moet kunnen beheren....

AlexanderOnline, 19 februari 2008 7:16 pm

vergunningen? cursus?
Alsof een cursus wel wat zegt over een bedrijf. Je legt hiermee de drempel wel hogeer en vermijd daarmee een groot deel van de 'zomervakantiehosters'. Maar het idee is belachelijk. Waarom moeten we dat hier invoeren? Iedereen kan toch ook timmerman worden als hij/zij dat wil (ook voor erbij)? Daar moet je toch ook geen vergunning voor hebben? Zo is het gewoon met alles. Je kan aan een -weetikwatvoorbedrijf- ook niet zien of het wat is. Maar je weet het door ervaringen van anderen, etc. Immers, als het helemaal niets is dan weet je dat meestal wel, of doe je het de volgende keer beter. Zo is het met alles, dus waarom niet met ips's.
(Even terzijde, ik zie in het artikel wat over brancheorganisaties. Ik ben niet echt bekend met de exacte werking hiervan. Wordt je geacht hier bij te komen? En als je dat niet doet, of er uit gezet wordt, wat dan? )

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.