Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Interview met de Piraten Partij

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 2 april 2010 08:03 uur

Naast de gevestigde politieke partijen doen er ook verschillende nieuwe partijen mee aan de Tweede Kamer verkiezingen. De Piraten Partij, die zich inzet voor inperking van het auteursrecht en strijdt voor (digitale) burgerrechten is één van die partijen. Daarnaast neemt de partij ook stelling tegen het tot politieagent maken van internet providers. De hoogste tijd dus voor het eerste politieke interview op ISPam.nl.

Waarom een (Nederlandse) piratenpartij?

Nederland is in toenemende mate een gedigitaliseerde samenleving. Papier, papiergeld, kranten, treinkaartjes en veel meer fysieke informatie wordt in toenemende mate vervangen door digitale middelen. Deze transitie zorgt in Nederland eveneens voor wrijving met gevestigde belangen. Wij hopen ervoor te zorgen dat onze burgerrechten hierin gewaarborgd blijven. Helaas is de wetgeving nog steeds op fysieke afbakening ingesteld.Rond 1900 voltrok zich de industriële revolutie. Een van de dingen die toen gebeurde was dat de maatschappij zich verenigde in landelijke groeperingen, zoals bijvoorbeeld een vakbond, of politieke partij. Nu voltrekt zich een wereldwijde informatierevolutie voor onze ogen. Omdat informatie zich internationaal verspreid, vraagt deze informatierevolutie om een wereldwijde visie. Pirate Parties International is de allereerste wereldwijde democratische politieke partij, die de maatschappij klaar wil maken om deze informatierevolutie zo goed mogelijk te faciliteren danwel te katalyseren. De Nederlandse tak wil zich richten op het aanpassen van het PPI gedachtegoed in de Nederlandse cultuur; die verschilt van bijvoorbeeld de Zweedse, Amerikaanse of Duitse cultuur. Wij zien onszelf slechts als een regionale afdeling binnen Pirate Parties International, en dus deel van een wereldwijde groepering.

Daarnaast is een kernzaak waar Nederland zich al eeuwen mee bezig houd het internationaal handelen, terwijl wij als land progressief te boek staan. Nederland heeft ‘de multinational’ uitgevonden. Nu, vanaf het jaar 2000, willen we als maatschappij de economie omvormen naar een kenniseconomie. Dat betekent dat we vrije stroming van kennis moeten faciliteren, terwijl we onze expertise (dus toegepaste kennis) moeten gaan exporteren en kapitaliseren.

Wat doen de huidige politieke partijen verkeerd?

De huidige politieke partijen hebben weinig besef van de mogelijkheden en gevaren van een digitaliserende samenleving. We zien bij parlementariërs en kabinetsleden een gevaarlijk gebrek aan kennis, en onze burgerrechten komen daarmee in het gedrang. Neem bijvoorbeeld de centrale toegang tot het Elektronisch Patienten Dossier, een dergelijke database is een jackpot voor iedere immorele hacker, en vroeger of later komen al die gegevens op straat. Eenmaal op straat kan iedereen er bijna moeiteloos een kopietje van meepikken. Inclusief verzekeringsmaatschappijen en de farmaceutische industrie.Op zich zijn wij niet tegen dergelijke levensreddende oplossingen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de informatie niet op straat komt te liggen. Dat is complex en lastig te realiseren, de huidige politiek begrijpt dit niet goed. Ook willen we dat er volledige transparantie naar de patient bestaat wie wat doet met de opgeslagen informatie. De Piratenpartij zal digitalisering niet in de weg staan, maar wel maken wij ons hard dat die digitalisering wordt uitgevoerd door bekwame politici.

Verwachten jullie één of meerdere zetels bij de Tweede Kamerverkiezing te halen?

Wij gaan voor 5 zetels in de Tweede Kamer. Dit is realistischer dan het in eerste instantie misschien klinkt: de Zweedse afdeling (Piratpartiet) heeft bij de Europese parlementsverkiezingen vorig jaar 7,13% van de stemmen behaald, wat zich na het verdrag van Lissabon uitte in 2 zetels in het Europese Parlement. Qua ledenaantal is de Piratpartiet de op 2 na grootste partij in Zweden. In Duitsland hebben we in Münster en Aachen allebei 1 zetel behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen aldaar. Privacy, burgerrechten, octrooirecht en auteursrecht zijn onderwerpen die in Nederland net zo leven als in Zweden, Duitsland en de rest van de wereld. Ons electoraat bestaat uit jongeren die voor het eerst stemmen, de zogenaamde ‘netwerkgeneratie’, en ouderen die de samenleving zien veranderen. Wij denken dat we deze kiezers kunnen aanspreken, en dat zij het belang van de standpunten van de Piratenpartij inzien.

Waar gaan jullie je hard voor maken mochten jullie in de Tweede Kamer komen?
Ons auteursrecht komt uit het industriële tijdperk, de auteurswet zelf stamt uit 1912. Als je de auteurswet wil gaan handhaven met de huidige technologische ontwikkeling, betekend dit dat je internetverbindingen moet gaan controleren op inhoud. Dit is absoluut onwenselijk, en wij willen daarom het auteursrecht laten vervallen voor niet-commercieel gebruik.

Ook ons octrooisysteem stamt uit dit industriële tijdperk. Een uitvinder bedenkt een nieuw product, en zoekt vervolgens een producent op om het te commercialiseren. Onze huidige kennis is echter zo verwoven met elkaar, dat het monopoliseren van een specifieke uitvinding obstructie levert aan technologische vooruitging. De hoeveelheid kennis die gecombineerd moet worden om tot een product te komen is zodanig dat er vrijwel altijd octrooien van andere partijen dan de uitvinder mee gemoeid zijn.

Alternatieven voor het huidige octrooirecht naar een meer vrij systeem worden op dit moment onderzocht door de VN, en er is veel meer innovatie en winst mogelijk als er een passend alternatief gevonden kan worden. Geheel afschaffen zou op dit punt een verbetering zijn. Wij zien echter dat dit in de huidige maatschappij onrealistisch is.
Software-, bio- (patenten op natuur en leven), business- en farmaceutische patenten kunnen we direct afschaffen. Maar bestaande en nieuwe termijnen van andere typen patenten willen we, daar waar dat kan, verkorten tot maximaal 5 jaar. Zo kunnen we huidige economische modellen geleidelijk omvormen naar de gewenste situatie, waar technologische vooruitgang wordt bevorderd door vrij gebruik van, en toegang tot, informatie.

Bovenal willen wij ons inzetten voor burgerrechten, privacy in het bijzonder. Daarnaast willen we de burger beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van digitalisering. Er zijn veel processen aan de gang die moeilijk of zelfs helemaal niet kunnen worden terug gedraaid. Tieners zetten veel intieme informatie publiekelijk online. De overheid bouwt aan verschillende databases van haar burgers, er hoeft maar een lek te zijn en alles ligt op straat. Afgezien nog van het feit of het wel wenselijk is dat de overheid bepaalde informatie over haar burgers verzameld en opslaat. Denk bijvoorbeeld aan een vingerafdruk database. Nuttig om zware wetsovertreders te kunnen herkennen, maar moet de overheid ook vingerafdrukken van haar burgers bewaren? Anonimisering van gegevens is iets waar wij ons in de meeste morele of ethische kwesties ons hard voor gaan maken.

Zijn jullie een one-issuepartij?
Wij zijn geen one-issuepartij, maar een themapartij. Het is waar dat octrooirecht en auteursrecht specifieke issues zijn, maar privacy, burgerrechten en vrije stroming van informatie zijn thema’s die met heel veel, zo niet alle, kwesties te maken hebben. Dierenrechten en immigratie zijn ethische issues, terwijl burgerrechten en privacy met de meeste kwesties te maken heeft. In die zin zijn wij dus geen one-issue partij, maar een partij die maatschappelijke zaken vanuit de meta focus bekijkt van een zeer belangrijk thema. Bijna al het menselijk gedrag hangt samen met de informatie die iemand tot zich krijgt, en zijn reactie daarop. De vraag wie welke informatie tot zijn beschikking heeft, of zou mogen hebben, grijpt in op een fundamentele machtsbalans. Deze machtsbalans willen wij ten voordele van het volk maken, zoals het hoort in een democratie.

Het auteursrecht verkorten naar 5 jaar en niet commerciële kopieën legaliseren, hoe kan men dan nog geld verdienen met intellectueel eigendom?

Veel artiesten verdienen hun geld met optredens. Muziek wordt steeds meer gezien als een promotiemiddel van de artiest, en steeds minder als een product op zichzelf. Dit is overigens ook waarom tot voor kort radiostations  in de VS nooit royalties hoefden te betalen aan auteurs. De vraag is of geld verdienen met kennis wel een goed economisch model is.

Expertise, het toepassen van kennis past veel meer bij een diensten georienteerde samenleving. Waarom willen we kennis, wat met een druk op de knop aan de andere kant van de wereld is, kapitaliseren? Dat ga je hoe dan ook verliezen, omdat kennis immers niet meer een schaars goed is. Dit inzicht, dat voor informatie het industriële model niet meer toepasbaar is, betekend dat artiesten, producenten en kenniswerkers moeten inzetten op de toepassing van kennis. Je kan zonder problemen een handleiding downloaden van een vrachtwagen. Als je niet weet hoe je de kennis in de handleiding moet toepassen, kan je de vrachtwagen, ondanks de handleiding, niet repareren. Artiesten verkopen hun expertise door middel van het geven van optredens. Componisten en producers verkopen hun expertise door artiesten en creatieve bedrijven hun muziek te verkopen als dienst. In plaats van een muziekstuk componeren en te licenseren.

Er zijn tal van voorbeelden te noemen van artiesten, componisten en kenniswerkers die een nieuw economisch model toepassen gebaseerd op het verlenen van expertise als dienst. Zo is er het voorbeeld van Radiohead’s “In Rainbows” album, waarbij ze met een “pay-what-you-want” model in 2,5 maand meer inkomsten hebben gegenereerd dan met de verkoop van hun voorgaande album. Ook is er het spectaculaire voorbeeld van Nine Inch Nails’ “Ghost I-IV” die door middel van een freemium model in ongeveer 1 dag $750.000 genereerden met muziek die ze onder een Creative Commons license weggaven.

Er wordt vaak gedaan alsof de ‘piraterij’ van intellectueel eigendom een voornamelijk ethisch dilemma is, terwijl het vooral om een generatiekloof draait. Het is niet zo dat mensen geen interesse hebben om de artiesten waar ze van houden te steunen, maar ze willen het materiaal op een zo eenvoudig mogelijke manier aangeleverd krijgen. Op het moment dat iedereen het materiaal van een artiest commercieel mogen gebruiken is ’t heus niet zo dat fans dan de artiest opeens laten vallen. Strikt genomen, vinden wij het als politieke partij niet onze verantwoording een werkend businessmodel voor rechtenhouders te creëeren. Bovendien is intellectueel eigendom nogal een verwarrende en te brede term. Ook octrooien en handelsmerken vallen eronder bijvoorbeeld. Wij willen de wetgeving dan ook opsplitsen in specifiekere categoriën.

Jullie werken internationaal samen met de Pirate Party International, wat is dit voor samenwerking?
Onze ideologische basis, in het kort: vrij gebruik en toegang tot informatie, komt van de PPI. De praktische issues die hieruit volgen, zoals hervorming van het auteurs- en octrooirecht, kunnen veelal slechts op internationaal niveau worden opgelost. Hierom hebben wij een sterke internationale affiliatie met andere piratenpartijen. We zijn echter wel onafhankelijk van de PPI, wat overigens staat voor Pirate Parties International, het is dus niet zo dat bijvoorbeeld de Duitse Piratenpartij direct invloed kan uitoefenen op de Nederlandse Piratenpartij. Tevens doen wij dat waar piraten goed in zijn; het delen van informatie en andere “resources”. Dit levert niet alleen een aanzienlijke kostenbesparing op, maar verhoogt ook de kwaliteit van het programma. Ook belegt de PPI internationale bijeenkomsten voor de verschillende landelijke piratenpartij afdelingen.

Waarom is de Piratenpartij goed voor hosting/isp-branche?
In het buitenland moet de ISP al deep packet inspection toepassen om auteursrechtelijk beschermd materiaal te filteren. Wij zijn van mening dat de ISP een rol heeft als postbezorger. Degene die de post bezorgt, moet niet het pakketje gaan openen om te kijken of de verstuurde DVD auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat. Zodra we daar aan beginnen, zagen we aan de poten van de rechtstaat, omdat we de bewijslast omdraaien. Iedereen is namelijk verdacht doordat je in detail bekijkt wat iemand doet op het internet. De Babyboomgeneratie begrijpt alleen waarom hetbriefgeheim belangrijk is. Wij piraten begrijpen waarom het digitale equivalent net zo belangrijk, zo niet belangrijker is.

De postbezorger is nooit verantwoordelijk voor de post die hij bezorgt, de verzender is verantwoordelijk. Die situatie moeten wij behouden, het kan niet zo zijn dat de ISP verantwoordelijk kan worden gehouden voor de activiteiten van een cliënt. Tevens is het preventief filteren simpelweg censuur, iets wat niet in Nederland thuis hoort.

Wij zitten bovenop de ontwikkelingen met betrekking tot de ACTA. Wij gaan het belang van de burger verdedigen, wat automatisch het belang voor de ISP is. Dat betekent dat we de ACTA in detail gaan analyseren, en kwalijke zaken aan het licht gaan stellen. Ook willen wij netneutraliteit garanderen. Het kan niet zo zijn dat bepaalde grote websites voorrang gaan krijgen op kleine. Afgezien van de technische rompslomp die afschaffing van netneutraliteit met zich mee brengt, zorgt het voor grote ongelijkheid. Voor ISPs zou dit een verkleining van de klantenkring betekenen, en afhankelijkheid van machtsconcentraties op het internet.

Wat voor steun zouden jullie van de hosting/isp-branche kunnen gebruiken?
Alle mogelijk denkbare steun is zeer welkom. Het representeren van ons gedachtegoed, en het voor het voetlicht van de burger brengen hiervan, is geen gemakkelijke of triviale zaak. Wij hebben zowel financiële middelen nodig als morele steun. Daarnaast kunnen we publiciteit gebruiken om ons politieke standpunt uit te dragen. We hebben een medianadeel in de zin dat we moeten opboksen tegen partijen die al subsidie krijgen, en al volop in de belangstelling staan. Wij hebben momenteel nog geen geld om een mediaoffensief te beginnen. Donaties zijn zeer welkom, overigens is het mogelijk dit anoniem te doen voor organisaties die geen publieke banden met de politiek willen aangaan. Daarnaast willen we via deze weg mensen oproepen om in de periode van 20 tot en met 26 april naar het gemeentehuis te komen van jouw kiesdistrict, om een handtekening te zetten voor de kieslijst. Wij moeten in elk van de 19 kiesdistricten 30 handtekeningen verzamelen, om in heel Nederland verkiesbaar te zijn. Ook zouden wij van elkaars expertise gebruik kunnen maken. Diverse standpunten en kwesties die spelen binnen de partij, willen wij heel graag met de input van ISPs innemen. Volgens het open source model hopen wij dat er mensen zijn die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de voorstellen die wij willen doen naar de Nederlandse burger

Lennie, 5 april 2010 11:32 pm

Ik vermoed dat u iets anders had bedoeld: "Qua lede naantal"

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.