Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

“IP-adressen zijn deels persoonsgegevens”

  • Door
  • Veenman
  • geplaatst op
  • 26 februari 2008 08:33 uur

Google bevestigd aanwezigheid in TCN Eemsdelta DatacenterIP-adressen zijn deels persoonsgegevens zo schrijft Saul Hansell in zijn column op de blog van de NY Times. In zijn colum trekt Hansell van leer tegen reacties van Google medewerkers Matt Cutts (engineer) en Peter Fleischer (Google’s global privacy counsel) op een eerdere colum, waarin zij ontkennen dat IP-adressen persoonsgegevens zijn.

Opmerkelijk genoeg stelt Peter Fleischer in een comment onder nieuwe column dat hij het nu wel met Hansell eens is en dat IP-adressen deels persoonsgegevens zijn. Fleischer stelt:

Inderdaad, sommige privacy denkers stellen precies dat voor. We moeten weg van het huidige juridisch model (zwart/wit, wel of geen persoonsgegevens) naar een nieuw getrapt model, gebaseerd op de mogelijke privacy risico’s.

Ik vind dat Hansell en Fleischer (Google) gelijk hebben, het huidige zwart/wit denken over persoonsgegevens is niet handig. Het probleem is dat door een harde lijn te trekken persoonsgegevens altijd te weinig bescherming krijgen. Bij te weinig gegevens die als persoonsgegevens worden aangemerkt is er sowieso te weinig bescherming; bij te veel worden de regels onwerkbaar voor bedrijven die de persoonsgegevens verwerken en zullen die de regels aan hun laars lappen bij de verwerking van álle persoonsgegevens.

In de Nederlandse wet heb je al twee soorten persoonsgegevens, persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens die in principe niet verwerkt mogen worden, waaronder “godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging”. Een derde soort genaamd “deels persoonsgegevens” kan een mooie aanvulling zijn.

Danny Mekic', 26 februari 2008 9:11 am

Ik denk dat het juist belangrijk is dat er een harde, duidelijke lijn getrokken kan worden. "Deels persoonsgegevens", zijn dat nou wel of geen persoonsgegevens? Gegevensbescherming moet voorop staan. Bij twijfel (zoals het geval zou kunnen zijn bij IP-adressen) is er in mijn ogen dus sprake van een persoonsgegeven.

Verder heb ik allesbehalve het gevoel dat de Wbp-regels op dit moment onwerkbaar zijn.

Arnout Veenman, 26 februari 2008 6:05 pm

Danny, een nieuwe soort "deels persoonsgegevens" zou dan ook een bij de wet te bepalen beschermingsniveau moeten krijgen. Het grote voordeel hieraan is dat zaken waarvan we nu het predicaat "persoonsgegevens" te zwaar vinden, maar die toch eigenlijk wel enige bescherming zouden moeten hebben, dan ook adequaat kunnen beschermen.

Verder mogen er wat mij betreft wel harde lijnen zijn tussen bijzondere persoonsgegevens, persoonsgegevens, deels persoonsgegevens en overige gegevens zijn.

Arnoud Engelfriet, 26 februari 2008 7:50 pm

Arnout, ik snap wat je bedoelt alleen zou ik de oplossing niet in de definities zoeken. Je kunt beter regels stellen over de omstandigheden waaronder persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Dat Google al mijn zoekopdrachten bij mijn IP-adres bewaart, vind ik b.v. een zwaardere inbreuk op de privacy dan dat Wikipedia mijn IP-adres publiceert wanneer ik anoniem iets wijzig. In beide gevallen zijn het dezelfde gegevens, maar het is de context en het doel van de verwerking die de mate van inbreuk op de privacy bepaalt.

Arnout Veenman, 27 februari 2008 9:12 am

Arnoud, misschien is een nieuwe definitie inderdaad niet direct oplossing. Waar het mij om gaat is af te stappen van het zwart/wit denken over (het verwerken van) persoonsgegevens, daarvoor zijn er waarschijnlijk meer wegen die naar Rome leiden.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.