Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Kamervragen van de SP naar aanleiding van onderzoek ISPConnect

 • Door
 • Veenman
 • geplaatst op
 • 6 maart 2008 08:20 uur

Kamervragen van de SP naar aanleiding van persbericht ISPConnectKamerlid Arda Gerkens van de Socialistische Partij (SP) heeft kamervragen aan de minister van Economische Zaken gesteld over de landrush van numerieke .nl-domeinnamen naar aanleiding van het onderzoek dat is ingesteld door branchevereniging ISPConnect.

SP: Landrush numerieke .nl-domeinnamen moet over
Gerkens is het eens met ISPConnect dat de landrush over moet:

Belachelijk natuurlijk. Er moet een eerlijke verdeling plaatsvinden, dat kan door een loting, een veiling of op andere manieren. Uitgiften van zulke felbegeerde domeinnamen, waar elke Nederlander recht op heeft, mogen niet worden gekaapt door een bedrijf dat het beste stukje techniek weet in te zetten. De uitgave moet daarom over, met eerlijke en duidelijke regels.

SIDN moet opgeheven worden
Daarnaast wil Gerkens ook dat SIDN haar taken per direct overdraagt aan onafhankelijke orgaan waar democratische controle op plaats vindt, de OPTA dus. Gerkens vindt namelijk alleen al vanuit principieel standpunt dat het vreemd is dat de uitgifte van internetadressen niet in overheidshanden ligt, wat wel gebeurt met telefoonnummers, radiofrequenties of UMTS.

ISPConnect staat achter de kamervragen van de SP. Het is wel nog maar de vraag of uitgifte van .nl-domeinnamen door OPTA er toe zal leiden dat er minder problemen zijn. In landen waar registries aan strenge overheidsregulering zijn onderworpen, zoals in Finland, Italië en Spanje, blijven de registries relatief klein. In landen zonder regulering zoals Duitsland, Oostenrijk en óók Nederland zijn er relatief veel domeinnamen geregistreerd.

Beter toezicht op SIDN
Wat ISPConnect graag zou willen zien is dat er beter toezicht komt op SIDN en dat er in de Raad van Toezicht van SIDN vertegenwoordiging is vanuit het deelnemersveld, iets waar ISPConnect één jaar geleden al voor gepleit heeft. Destijds is dat voorstel door de Raad van Toezicht afgewezen omdat “de raad van toezicht van SIDN garant staat voor adequaat toezicht en dat de organisatie zelf voorziet in de borging van de behoeften van haar klanten.”

Verder vindt ISPConnect het ook een goed idee om een “Domeinraad” naar het model van het Oostenrijkse registry nic.at, met een brede maatschappelijke vertegenwoordiging in te stellen, om zo tot beleid te komen waarin alle belangen zijn afgewogen.

De kamervragen
In vraag nummer 3 wordt ISPConnect expliciet genoemd:

Deelt u de mening van ISPConnect dat de landrush op de nummerieke .nl-domeinnamen mislukt is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, ziet u mogelijkheden om in te grijpen? Zo ja, welke mogelijkheden heeft u? Bent u bereid daar gebruik van te maken? Zo nee, waarom niet?

Alle vragen van Gerkens aan de minister zijn hier te downloaden (.doc).

Luke // Telahosting, 6 maart 2008 8:44 am

De uitgifte van .nl domeinnamen laten doen door de overheid lijkt me ook lang niet alles. In mijn ogen kan de SIDN het wel blijven doen, maar moet er gewoon meer toezicht komen hierop vanuit de overheid. Volledig overdragen, da's niks denk ik.

DreamHost.nl, 6 maart 2008 10:08 am

De uitgifte van .nl domeinnamen onder de politiek laten vallen, lijkt me geenzins een goed idee. Het probleem bij de SIDN is momenteel al dat het een bureaucratisch geheel is, wat niet minder zal worden indien het geheel onder de regering zal gaan vallen. Een herstructurering van de SIDN in al haar opzichten lijkt me een beter idee.
Indien bijna alle numerieke domeinnamen bij één deelnemer belanden is er gewoon iets niet goed gegaan in de opzet van de landrush. Lijkt me dat dit dan terug gedraaid dient te worden.

Roel Bouwman, 6 maart 2008 1:09 pm

@dreamhost.nl: Door een taak rondom de uitgifte van domeinnamen binnen .nl bij de overheid neer te leggen betekent dat niet per definitie dat het dan ook direct dat het slechter, duurder of bureaucratischer wordt. Wel betekent het per definitie dat het controleerbaar en openbaar wordt voor iedere nederlander, en dat onze volksvertegenwoordiging in principe het beleid bepaalt. Ik pleit overigens niet voor het onderbrengen bij bijvoorbeeld de OPTA.

Er zijn overigens genoeg overheidsdiensten die hun werk prima doen. Daar zou SIDN er ook van kunnen worden, in iets andere vorm. Kijk bijvoorbeeld eens naar het Agentschap Telecom, belast met de uitgifte en het beheer van frequentieruimte. Die club werkte zelfs zo efficient dat over 2007 geld is terugbetaald aan de licentiehouders.

Het probleem in de huidige vorm is nogmaals dat SIDN een private organisatie is die we als maatschappij niet kunnen terugfluiten. Men kan in feite de maatschappij aan de zijlijn zetten, alle kritiek negeren en het eigen plan doorzetten. Dat is wat er nu bijvoorbeeld ook gebeurt bij deze landrush en behalve hard roepen kan de samenleving daar niet veel aan doen. Wat nu als men morgen besluit dat domeinnamen extreem duur worden, of als men morgen besluit dat alleen bedrijven die langer dan 10 jaar bestaan nog een domeinnaam mogen registreren. Dan kunnen we hard roepen, maar er is geen enkele mogelijkheid om het bestuur van SIDN terug te fluiten. Het doemscenario dat SIDN het beheer van .nl verkoopt aan bijvoorbeeld Network Solutions of besluit om reclame te gaan maken op niet-geregistreerde domeinnamen lijkt nu misschien ondenkbaar, maar als het daadwerkelijk gebeurt kan niemand er iets tegen doen.

Ook ISP's kunnen als klant van SIDN niets doen, aangezien zij gedwongen zijn om voor hun .nl domeinnamen aan te kloppen bij SIDN. Die monopoliepositie is absoluut en onaantastbaar, er kan immers maar een partij zijn die de .nl TLD beheert in de huidige constructie. En gezien het belang van .nl domeinnamen voor de Nederlandse samenleving ben ik van mening dat deze constructie ontoelaatbaar is.

De overheid moet daar dus een rol in spelen. Nu zijn er volgens mij twee situaties denkbaar. Een is de huidige constructie met SIDN, waarbij er een partij is die de uitgifte van .nl domeinnamen beheer, maar dan onder toezicht van de overheid. Dit kan natuurlijk gewoon het bestaande SIDN zijn, maar dan niet meer als stichting, maar als onderdeel van de overheid, met een door ons allen te controleren ambtenaar als bestuurder.

Een andere is het overlaten aan de markt, maar dan wel op een manier zodat er geen monopoliepositie ontstaat en waarbij de overheid altijd een vorm van zeggenschap over de randvoorwaarden houdt. Je zou kunnen denken aan SIDN als een vereniging van ISP's met een gekozen bestuur, waarbij bijvoorbeeld een aantal bestuursleden door de overheid benoemd wordt zodanig dat statuten alleen met instemming van de overheid gewijzigd kunnen worden. In de statuten kunnen dan alle waarborgen worden vastgelegd.

Wellicht zijn er nog andere constructies denkbaar. Nogmaals, ik heb ook niet alle antwoorden, maar ben al wel sinds jaar en dag van mening dat de huidige constructie niet goed is, en de huidige gang van zaken rondom deze numerieke landrush, maar vooral de houding van SIDN hierin illustreert dit weer eens.

Tom Baars, 6 maart 2008 1:45 pm

Wat een uitermate goed geschreven reactie, ik het met alle punten helemaal met je eens.

Lennard, 6 maart 2008 2:47 pm

Zie ik dan ispconnect nu toch de goede kant opgaan?

Danny Mekic', 6 maart 2008 3:54 pm

Het artikel suggereert dat de SP vragen stelt naar aanleiding van het onderzoek van ISPConnect. Dit is feitelijk onjuist: de vragen worden gesteld naar aanleiding van de situatie bij de SIDN, niet vanwege het feit dat ISPConnect een onderzoek heeft gestart. De vragen gaan ook niet over het onderzoek, maar over de wanpraktijken binnen de SIDN.

Verder is de oplossing die ISPConnect aanbiedt (althans, voor zover dat naar voren is gekomen in een artikel van Webwereld) een wassen neus. Reorganisatie binnen de SIDN? De hoeveelste keer zal dat dan wel weer niet wezen?

De problemen bij de SIDN zijn structureel en reeds langdurig aanwezig. Evenals de vele reorganisaties. Keer op keer is gebleken dat dat niks of weinig oplevert.

Door te suggereren dat een reorganisatie een oplossing is voor de problemen, lijkt het net alsof ISPConnect miskent wat het échte probleem is. Het gaat er niet om dat er fouten worden gemaakt: dat gebeurt in iedere organisatie. Het échte probleem is in mijn ogen dat er op geen enkele manier controle uitgeoefend kan worden door deelnemers dan wel een democratisch gelegitimeerd geheel, zoals de overheid. Daarom moet de SIDN worden opgeheven en in de plaats daarvan een vereniging worden opgericht, waarbij alle deelnemers de leden van de vereniging zijn.

Een alternatief is het onderbrengen van domeinregistraties bij de OPTA. De OPTA functioneert in mijn ogen prima en heeft op andere terreinen bewezen goed om te kunnen gaan met een monopoliepositie, iets waar de SIDN nog behoorlijk wat van kan leren.

Danny

Opinion, 6 maart 2008 10:38 pm

De grootste boeven blijven in de discussies tot nu toe aardig buiten schot.

Dat zijn de registrars, die de leukste namen voor *zichzelf* hebben geregistreerd of wilden registreren.

Of denkt iemand hier serieus dat je als particulier *enige* kans maakt op een domeinnaam uit de top 100? Welnee, die registreren de registrars voornamelijk voor zichzelf om ze vervolgens met fikse winst te veilen! (Een domeinnaam kost aan inkoop een paar euro per jaar, maar bijvoorbeeld 14.nl wordt nu al aangeboden voor meer dan het hondervoudige van de aanschafprijs)

Kan de SP daar niet eens wat aan doen?!?!

Arjan Bijnen, 6 maart 2008 11:37 pm

@Gerkens heeft het zeker een beetje hoog in haar bol? De taken van SIDN in handen van de overheid is wel het slechtste plan wat er naar mijn mening ooit geopperd is. Zo kan nimmer meer iemand een .nl domein registreren welke tegen de overheid in gaat en is het te makkelijk om de vrijheid in Nederland de grond in te duwen.

Naar mijn mening is het niet de schuld van SIDN maar juist de schuld van de deelnemers dat SIDN zo machtig is geworden. Deelnemers komen slechts in kleine getallen opdagen bij de deelnemersbijeenkomsten en gebruiken hun inspraak totaal niet.

SIDN heeft op dit moment ongeveer 2000 deelnemers. Laat zeggen dat op een deelnemersbijeenkomst slechts 75 partijen daadwerkelijk (wel meerdere personen per partij) op komen dagen. Deze 75 partijen vertegenwoordigen slechts 3,75% van het algehele deelnemersbestand. Laat met dit cijfer er vanuit gaan dat slechts 5% van alle deelnemers daadwerkelijk betrokken is bij SIDN, klagen over bepaalde dingen en verschillende zaken graag willen zien veranderen. 5% is niets! SIDN heeft de volledige macht en het recht om deze geluiden geheel de wind in te smijten. Als de deelnemers nou meer betrokken zullen zijn bij de taken van SIDN zal dit snel kunnen veranderen.

Naar mijn inzien doet SIDN, vooral de laatste 2 jaar, erg hun best om deelnemers bij de SIDN zaken te betrekken.

Arjan Bijnen, 6 maart 2008 11:47 pm

@Roel Bouwman: Dat het Agentschap Telecom nou zo geweldig haar werk verricht ben ik het absoluut niet mee eens. Hoeveel commerciele radiozenders zijn er overigens niet in financiele problemen omdat de frequenties onbetaalbaar zijn geworden? Juist, op Radio 538 na, praktisch alle! Het terug geven van gelden is pure noodzaak geweest.

Daarnaast is voor de lol radio maken iets wat juist door Agentschap Telecom en allerlei regelgevingen niet meer mogelijk is. De toekomst voor de radio, zoals we deze nu kennen, is dan ook niet bepaald rooskleurig. Zonder flinke financiele middelen is het gewoon niet meer mogelijk om de ether in te komen.

Met betrekking tot Agentschap Telecom steun ik dan ook absoluut de uitspraken van Rick van Velthuysen:

http://rickvanvelthuysen.nl.angrylog.nl/page/log/4304/De+piraat+staat+op+straat

Roel Bouwman, 7 maart 2008 10:32 am

@Arjan: Mijn ervaring met het AT beperkt zich tot het uitgeven van radioroepnamen, vergunningen e.d. voor marifonie, en dat is voor zover mij bekend gewoon goed geregeld en sinds dit jaar kostenloos. Maar goed, het was maar een voorbeeld. Waar het uiteindelijk over gaat is dat ik vind dat er /formeel/ toezicht moet komen vanuit de maatschappij op de uitgifte van .nl domeinnamen, in welke vorm dan ook.

Jij maakt je zorgen over invloed van de overheid. Uiteindelijk is de overheid een orgaan dat namens ons allemaal handelt en dat ter verantwoording geroepen kan worden. Ik maak me zelf dan ook meer zorgen over een bestuur van een private stichting waar dat niet mogelijk is.

Maar er zijn ook constructies denkbaar waarbij alleen bepaalde waarborgen worden vastgelegd door de overheid en het dagelijks bestuur in feite in handen is van de deelnemers. Je zou kunnen denken aan de huidige stichting SIDN waarbij het bestuur voor meer dan 50% gevormd wordt door een vereniging van alle deelnemers, en voor meer dan 33% door door de overheid benoemde personen. Voor een statutenwijziging is dan in feite toestemming van de overheid nodig, maar voor alle handelingen die door de statuten worden toegelaten kunnen de deelnemers beslissen.

Dat er slechts een klein aantal deelnemers komt opdagen bij door SIDN georganiseerde bijeenkomsten is inderdaad jammer, maar wel irrelevant. Veel deelnemers zullen wellicht juist niet komen omdat ze denken dat hun stem toch niet gehoord wordt. Ze hebben formeel gezien ook niets te vertellen. Wellicht verandert dat als meer formele inspraak mogelijk is en een stem daadwerkelijk telt.

Arjan Bijnen, 7 maart 2008 10:54 am

@Roel Bouwman: Om even in de trend van de radio te blijven. De overheid was enkele jaren geleden van mening dat er meer geld nodig was wat door verveiling van frequenties binnen moest komen. Of je nou als eigenaar van een frequentie wou of niet, je frequentie werd tegen veel geld onder de hamer gegooit en slechts met voldoende financiele middelen kon je een goede frequentie behouden.

Indien de taken van SIDN ook direct onder overheid komt te vallen, kan de overheid exact hetzelfde uitvoeren. Ik maak me dan ook niet zozeer zorgen over de invloed van de overheid, dit is gewoon een feit zodra SIDN-taken onder de overheid komen te vallen. Ik vermoed dat het domein 112.nl bijvoorbeeld al direct ontnomen zal worden.

Een vereniging voor alle deelnemers is naar mijn mening zeer weinig behoefte aan. Bij een vereniging wordt vaak te veel gehandeld naar mening van het bestuur en te weinig naar inspraak van deelnemers. Je gaat op zoon moment weer een cultuur ontwikkelen waarbij juist de deelnemers geen inspraak meer hebben maar enkele personen welke namens de deelnemers spreken. Ik acht de deelnemers echter prima in staat om hun woordje te laten horen en dat indien nodig, collectief in te dienen bij SIDN.

Dat veel deelnemers denken dat hun stem toch niet gehoord wordt is natuurlijk de reinste onzin. Uit ervaring weet ik dat SIDN weldegelijk naar haar deelnemers luisterd alleen weinig kan met klachtgeluiden van bijvoorneeld slechts 25 deelnemers. Het lijkt dan al snel dat SIDN niets WIL doen aan deze klachten.

Deelnemers hebben genoeg te vertellen binnen SIDN, sterker, SIDN en haar medewerkers zijn juist afhankelijk van haar deelnemers. Er wordt naar mijn mening gewoon te weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheden.

Roel Bouwman, 7 maart 2008 11:36 am

@Arjan:

Je zegt: "Bij een vereniging wordt vaak te veel gehandeld naar mening van het bestuur en te weinig naar inspraak van deelnemers."

Helaas kan ik je redenering niet volgen. Juist binnen een vereniging zal het bestuur altijd datgeen moeten doen dat de leden, in de vorm van een algemene vergadering, haar opdraagt. Zo niet, dan kunnen die leden dat bestuur vervangen. Een vereniging is dan ook per definitie een democratisch orgaan, waarbij de macht altijd in handen ligt van de leden. Als een dergelijke vereniging, bestaande uit alle deelnemers, een meerderheid van stemmen in het bestuur van de stichting SIDN krijgt dan lijkt het me gewaarborgd dat SIDN nooit kan handelen tegen de wil van de deelnemers in. Je kunt door de bevoegdheden van het bestuur vast te leggen prima waarborgen stellen.

Aangezien er ook een groot maatschappelijk belang is kan de overheid ook zitting nemen in dat bestuur van de stichting SIDN, en een zodanig belang hebben dat statutaire wijzigngen alleen mogelijk zijn met instemming van de overheid. In de statuten kunnen dan waarborgen zoals het verbod op verkoop, toekenningsbeleid, openbaarheid bestuur, etc worden vastgelegd.

Nogmaals, de overheid is een democratisch orgaan. Een vereniging ook. Een stichting waarvan het bestuur zichzelf benoemt is dat niet. En natuurlijk doet een democratisch orgaan ook niet altijd wat jij wilt, maar dat is nou eenmaal een feit van democratie. Echter, je hebt wel een stem, en als een meerderheid jouw mening deelt dan heb je ook daadwerkelijk iets te vertellen.

En wellicht ten overvloede, het gaat er mij helemaal niet om dat SIDN wel of niet slecht zou functioneren. Ik ben van mening dat SIDN het over de hele linie genomen best goed doet. Echter, de constructie waarin dit gebeurt is fundamenteel fout. Een maatschappelijk en economisch zeer belangrijk monopolie ligt in handen van een private rechtspersoon, zonder formele maatschappelijke controle. En dat is wat mij betreft een gevaarlijke situatie en in strijd met het democratisch gedachtengoed.

Om maar even de analogie met het bestuur van naties door te trekken: Een dictatoriale of aristocratische samenleving kan best goed functioneren en goed zijn voor de bevolking, maar dat neemt niet weg dat het vanuit ons gedachtengoed gezien fundamenteel niet klopt en vanuit historisch perspectief gezien gevaarlijk is.

 • Pingback: Staatssecretaris: Landrush numerieke .nl-domeinnamen niet mislukt · ISPam.nl

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.