Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De zin en onzin van cloud hosting

  • Door
  • Thijs Alink
  • geplaatst op
  • 20 mei 2010 08:05 uur

Cloud computing is dit jaar door Gartner uitgeroepen tot de nummer één technologie “you can’t afford to ignore”. Het onderzoeksbureau verwacht dat de cloud in 2011 een totale marktwaarde van 88,8 miljard dollar zal vertegenwoordigen. Over twee jaar zal de marktwaarde van de technologie zelfs zijn verdubbeld. Cloud hosting staat nu volop in de belangstelling van zowel pleitbezorgers als critici. Adepten presenteren ‘de cloud’ zelfs als het hostingplatform van de toekomst. Is dit terecht of lopen ze met hun hoofd in de wolken?

Cloud computing en daarmee cloud hosting is aan een flinke opmars bezig. Marktonderzoekers IDC en Gartner verwachten dat de markt voor cloud hosting de komende tijd flink zal groeien. Veel providers delen deze verwachting. In januari publiceerden we een artikel waarin we (onder andere) vroegen welke techniek dit jaar door zou breken in de hostingbranche. De geïnterviewde providers antwoordden steevast: cloud hosting. Veel providers spelen in op de groeiende populariteit van het platform. Ze labelen, al dan niet terecht, nieuwe producten als ‘de cloud’. Of zoals Sven Visser, mede-oprichter van Cyso, deze ontwikkeling omschreef: “De term ‘cloud’ zal door vrijwel iedere provider gebruikt, maar ook misbruikt worden.”

Misbruik & gebruik van ‘de cloud’

Seungyum Lee, onderzoeker bij het Electronics and Telecommunications Research Institute trok aan het einde van zijn onderzoek naar de cloud een soortgelijke conclusie als Visser. Lee telde wereldwijd maar liefst twintig verschillende definities van cloud hosting. Elke definitie benadrukte weer andere kenmerken van het platform. Door het ontbreken van een universele definitie kan een provider zijn eigen draai geven aan de cloud en het gemakkelijk gebruiken om zijn eigen diensten te promoten. Marketingtechnisch is de ‘vaagheid’ waarmee het platform wordt omgeven dus erg handig.

De marketingkracht van de cloud is volgens experts dan ook de directe aanleiding voor de ontwikkeling van de term. De hostingbranche kende zoveel jargon dat het voor een leek niet meer mogelijk was om wegwijs te worden uit allerlei verschillende benamingen. Daarom besloot men verschillende technieken maar te rangschikken onder één parapluterm. Door zijn eenvoud is de cloud makkelijk te begrijpen. Veel gemakkelijker dan bijvoorbeeld ‘application service provider’, ‘software as a service’ of ‘infrastructure as a service’. Dergelijke termen zijn er op gericht om de dienst zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. De cloud richt zich juist op het tegenovergestelde. Het benadrukt dat het niet zo belangrijk is wat er schuilt gaat achter de dienst, zolang de dienst zelf maar werkt.

De vaagheid van de term ‘cloud’ mag dan een zegen zijn voor marketeers, technici ergeren zich aan de wijze waarop het nu wordt gebruikt. Berucht is de opmerking van Oracle’s CEO Larry Ellison: “de cloud bestaat gewoon uit waterdamp”. Met deze binnenkomer wilde hij aangeven dat hij van mening is dat de term eigenlijk helemaal nergens op slaat. Volgens hem is het puur bedoeld voor reclame-uitingen. “Cloud computing is niet alleen de toekomst, het is ook het heden en het complete verleden van de industrie. Salesforce doet al tien jaar aan cloud computing,” aldus Ellison. “Mensen zeggen tegen me: ‘we hosten in de cloud’. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? De cloud bestaat niet uit waterdamp, het is slechts een computer aangesloten op een netwerk. Het interessante aan cloud computing is dat we het zo hebben geherdefinieerd dat het alles omvat wat we al lang een breed doen. De IT-industrie is daarmee de enige industrie die meer modegedreven is dan de industrie voor vrouwenmode.”

De adoptie van ‘de cloud’

Wat je ook mag vinden van de wijze waarop de ‘cloud’ aan de man wordt gebracht, de strategie lijkt te werken. Vorig jaar hield Rackspace een onderzoek onder 1500 Engelse en Amerikaanse bedrijven uit het MKB-segment. Uit dit onderzoek bleek dat een derde van de kleine bedrijven en de helft van de middelgrote bedrijven overweegt of van plan is om over te stappen op cloud hosting. In een vervolgonderzoek onder vijfhonderd Amerikaanse en Engelse bedrijven presenteerde Rackspace nog spectaculairdere cijfers. Uit dit onderzoek bleek namelijk dat 51% van de bedrijven liever nog vandaag dan morgen hun servers aan de wilgen hangt. Bovendien verwachtte men daarna ook nooit meer een server te kopen. De resultaten van het onderzoek suggereren een snelle opmars van allerlei diensten die lokaal serverbeheer kunnen vervangen, waaronder cloud hosting.

Toch moeten we dit optimisme enigszins temperen. Een aantal dingen kan de adoptie van cloud hosting in de weg staan. Uit dezelfde onderzoeken bleek namelijk dat meer dan de helft van alle kleine bedrijven geen behoefte heeft aan cloud hosting. Bij middelgrote bedrijven is de animo groter, maar ook hier ziet een groot aantal bedrijven nog steeds niks in de cloud. Ze zijn niet overtuigd van de voordelen van het platform, ze vinden de oplossing te duur of ze maken zich zorgen over de beschikbaarheid. Een recent onderzoek van PWC benadrukt nog een ander punt dat de adoptie van de cloud in de weg zou kunnen staan. In verband met mogelijke beveiligingsrisico’s zijn organisaties terughoudend om bedrijfsgevoelige informatie bij derden onder te brengen. Overigens beschrijft het onderzoek ook hoe een hostingprovider deze terughoudendheid weg zou kunnen nemen. Bijvoorbeeld met een ISO 27001 certificering of een goed contract waarin eventuele schade ten gevolge van een lek wordt afgedicht. Daarnaast werd het idee geopperd om de beveiliging van de cloud door de klant zelf te laten testen.

Cloud hosting in Nederland

Ondanks eventuele belemmeringen wordt verwacht dat Westerse bedrijven de cloud snel zullen omarmen. Nederland en de rest van Europa lopen daarmee achter op andere Westerse landen. Dat concludeert Brain Garvey, Country Manager Benelux van Rackspace. “In de Verenigde staten is het gebruik van cloud hosting explosief gegroeid. In Nederland en in de rest van Europa groeit de cloud niet zo hard. Wellicht is dit het gevolg van Europese regelgeving die voorschrijft waar data moet worden opgeslagen.” Garvey verwacht dat 2010 het jaar zal worden waarin cloud hosting in Nederland definitief door zal breken. In Nederland wordt nu al wel gebruik gemaakt van cloud hosting, maar alleen het MKB kiest nu voor het platform. Grote organisatie hebben de dienst tot nu toe genegeerd. “Maar ook zij zullen snel volgen,” zegt Garvey stellig. “Ze moeten wel. Werknemers van deze organisaties gaan gebruik maken van de cloud, ongeacht of hun werkgever ook van plan is er gebruik van te gaan maken. Een zelfde soort ontwikkeling zag je in het verleden bij de adoptie van opensource besturingssystemen,” aldus Garvey. “Bedrijven moeten de cloud nu opnemen in hun ICT-strategie, anders worden ze op een dag wakker en merken ze dat hun werknemers al lang en breed van de cloud gebruik maken.”

Voordat grote organisaties de cloud gaan gebruiken dient er nog wel wat te veranderen. Volgens Garvey is het belangrijk dat er een aantal standaarden worden ontwikkeld die het uitwisselen informatie van de ene naar de andere cloud vergemakkelijken. Bovendien moet het makkelijker worden om interne servers en externe dedicated servers op het platform aan te sluiten. Een soort hybride oplossing dus. Dit is met name interessant voor grote ondernemingen. Volgens Garvey loopt Rackspace voorop in de ontwikkeling van dit soort diensten. Hij kan daarom ook geen andere Nederlandse provider bedenken die de positie de Amerikaanse reus zou kunnen bedreigen. “Het is lastig om wereldwijd goede support te bieden. Daarnaast is Rackspace financieel erg gezond en bovendien zijn we een specialist in hosting. Dit verschaft ons een unieke positie in Nederland.” Toch zijn er ook Nederlandse partijen die de positie van Rackspace benaderen. Niet qua organisatiegrootte, maar wellicht wel qua productaanbod. Denk hierbij aan Pins’ Hypergird of UniStructure van UniServer.

Conclusie

Als we de voorspelling van Garvey en met hem die van veel anderen moeten geloven zal 2010 het jaar worden waarin cloud hosting zal doorbreken. Volgens Garvey is men zich nu nog niet bewust van de impact die het platform te weeg zal brengen. Mensen hebben volgens hem nu nog geen idee dat ‘de cloud’ het ICT-landschap dramatisch zal veranderen. De wijze waarop de cloud nu wordt gepresenteerd, simpel en met een focus op functionaliteit, zal alleen maar bijdragen aan een snelle kennismaking. Voordat het platform compleet wordt geaccepteerd moeten er echter nog wel wat horden  worden genomen. Bedrijven dienen bijvoorbeeld bereid te zijn de fysieke controle over ICT-omgeving uit handen te geven en  dienen overtuigd te worden van de andere voordelen die de cloud kan bieden.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.