Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Nieuwe Ams-ix BV voorlopig van de baan

  • Door
  • John T. Knieriem
  • geplaatst op
  • 18 mei 2010 08:08 uur

Het plan voor de oprichting van een nieuwe BV onder de Ams-ix gaat voorlopig niet door.  De nieuwe BV, waarvan het personeel voor 51%  via een administratiekantoor,  economisch eigenaar zou worden stuit op te veel weerstand bij de leden.  “In het licht van de vele reacties, vragen en commentaren zullen we het voorstel her-evalueren”,  zo laat directeur Job Witteman in een korte  reactie aan de leden weten.  Witteman wil naar de leden op dit moment nog niet ingaan op de geuite kritiek op het voorstel. Onder deze leden bestaat inmiddels de angst dat een eventueel nieuw voorstel net zo onpopulair zal zijn als het oude.

Uit de gevoerde discussie onder de leden blijkt dat er velen niet duidelijk is waarom er activiteiten in een nieuwe entiteit zou moeten worden ondergebracht. Bovendien zou de nieuwe entiteit dan een substantieel bedrag aan goodwill moeten betalen aan de vereniging omdat ze gebruik maakt van de spullen en naam van de vereniging. Daarin is in het huidige plan niet voorzien. Het feit dat het huidige risico in financiële termen slechts beperkt is zegt verder niets over een mogelijke uitholling voor en de daarmee samenhangende toekomstige risico’s van de bestaande verenigings activiteiten.

Sommigen stellen dat het aanbieden van SLA’s vooral over gelaten moet worden aan de bestaande leden en geen exchange activiteit zou moeten zijn. Dat mobiele aanbieders dit nu vragen doet niet ter zake want in de toekomst zal er geen onderscheid meer zijn tussen het vaste en mobiele web.

Ook is het niet alle leden duidelijk waarom het personeel nu een economisch belang krijgt  in de nieuwe entiteit. Geopperd wordt dat het management dan maar helemaal zelf ondernemer zou moeten worden om zo in concurrentie te gaan met de leden. Het idee om dezelfde mensen tegelijk te laten werken voor een BV waarin ze geen economisch belang hebben en een BV waarin ze dat wel hebben is vragen om ongelukken,  zo wordt gesteld.

Het wordt het bestuur ook kwalijk genomen dat men niet van meet af aan open is geweest over de deelname van het personeel in de nieuwe BV. Ook de aanvankelijk afstandelijke en licht arrogante houding van directie en bestuur is niet in goede aarde gevallen.  Het argument dat het bestuur voortkomt uit de leden en dat dus eigenlijk de leden het voorstel doen is tekenend voor dit dedain. Waarschijnlijk wordt gemakshalve over het hoofd gezien dat de leden ook een ander bestuur zouden kunnen benoemen indien hiervoor een meerderheid bestaat.

De organisatie Boer en Croon die het bestuur heeft geadviseerd in dit dossier heeft in de Nederlandse zakenwereld niet een geheel schoon blazoen als het gaat om advies trajecten en herstructureringen en wordt niet door iedereen volledig vertrouwd en serieus genomen.

Toch is er ook heel veel waardering voor wat er tot nu toe is bereikt door de Ams-ix. Ontegenzeggelijk is de Ams-ix een van de succesvolste voorbeelden in de wereld. Dit is grotendeels het werk van management en personeel van de Ams-ix. Het management en personeel heeft dan ook een zeer goede naam onder de leden en de loyaliteit naar de organisatie is bijzonder groot. En dat maakt het voor sommigen erg moeilijk om de bezwaren naar voren te brengen. Vooralsnog krijgen management en bestuur de gelegenheid om een uitweg te vinden uit de ontstane impasse.  Er is veel leden veel aan gelegen dat er een constructieve toekomstvaste oplossing wordt gekozen.

Wordt vervolgd…. .

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.