Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Hoe het zit met ISPam.nl en ISPConnect

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 28 maart 2008 08:09 uur

ISPam.nl is niet ISPConnectDe laatste tijd krijg ik telkens meer signalen dat er onduidelijkheid is over de relatie tussen ISPam.nl en ISPConnect en wat mijn rol in beide is. Allereerst ISPam.nl en ISPConnect staan volledig los van elkaar. ISPam.nl is onderdeel van uitgeverij xCAT.nl Publishing, mijn privé bedrijf. ISPConnect, voluit Vereniging ISPConnect Nederland, is een vereniging met een eigen bestuur.

ISPam.nl
ISPam.nl ben ik begin 2006 begonnen omdat ik vond dat er nog geen goede nieuwsbron voor nieuws dat relevant is voor Internet Service Providers. Het schrijven voor ISPam.nl werd een telkens serieuzere bezigheid, dat er uiteindelijk toe geleid dat ik tegenwoordig meer tijd kwijt ben aan journalistiek dan aan uitgeven van websites. Het schrijven voor ISPam.nl is mijn belangrijkste dagelijkse werk geworden. ISPam.nl is net zoals KralenStart.nl, ISPGids.com en Gedragscode.com onderdeel van mijn uitgeverij xCAT.nl Publishing die ik heb gestart in 2002.

ISPConnect
Branchevereniging ISPConnect is door mij opgericht omdat er geen goede vertegenwoordiging van ISP’s (vooral webhosters) was. Na enkele mislukte pogingen om ISPConnect op te richten met een volledig bestuur, heb ik op 6 november 2006 besloten om ISPConnect op te richten zonder statuten en met mij zelf als enig bestuurder. Op 14 december 2007 zijn er tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van ISPConnect drie nieuwe bestuursleden aangesteld, waarna ik nog maar één van de vier bestuursleden van ISPConnect ben.

De oude relatie tussen ISPam.nl en ISPConnect
In het begin heb ik ISPam.nl gebruikt om nieuws en nieuwe ontwikkelingen over ISPConnect onder de aandacht te brengen en ook om feedback te vragen aan lezers (en vooral ook leden). Als enig bestuurder van ISPConnect was mijn journalistieke mening de zelfde als die van ISPConnect. Sinds het aantreden van drie nieuwe bestuursleden is er echter wat veranderd. Allereerst is ISPConnect daarmee een nieuwe fase in de professionalisering van de vereniging ingegaan, maar misschien nog wel belangrijker, de mening van het bestuur van ISPConnect hoeft niet persé meer gelijk te zijn aan mijn journalistieke (privé) mening.

Geen relatie meer tussen ISPam.nl en ISPConnect
Simpel gezegd is er geen relatie meer tussen ISPam.nl en ISPConnect. Tussen mijn activiteiten voor ISPam.nl en ISPConnect staat een Chinese muur. De enige relatie die nog blijft bestaan is dat ik beide heb opgericht en bij beide betrokken ben. Verder is er geen relatie meer. Dat neemt overigens niet weg dat ik relevant nieuws over ISPConnect op ISPam.nl zal blijven melden, net zoals ik over ander nieuws en ontwikkelingen bericht.

De bottom line: ISPam.nl en ISPConnect hebben niks (meer) met elkaar te maken.

Stewie, 28 maart 2008 12:58 pm

Keurige uitleg maar helemaal niet nodig geweest. Er is niets mis met betrokkenheid bij meerdere projecten.

Alexander, 28 maart 2008 9:40 pm

Arnout, ga zo door met ispam.nl. Leuke en intressante posts elke week!

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.