Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De wanbetaler op zwart: het opschortingsrecht voor hosters (Deel 1)

 • Door
 • ICTRecht
 • geplaatst op
 • 19 augustus 2010 08:06 uur

Als een klant met wie je een hostingcontract hebt afgesloten zijn rekening niet betaalt, kun je hem vragen om dat alsnog te doen. Als beleefd vragen niet helpt, kun je hem aanmanen en daarna via de rechter tot betaling verplichten. Die route is echter langdurig en onzeker. Er is echter nog een andere manier: het opschortingsrecht. Dit houdt in dat wanneer een klant niet betaalt voor zijn hosting, je het recht hebt om bijvoorbeeld de toegang tot zijn website te blokkeren. Het idee is dat je hiermee pressie kan uitoefenen op de klant om zijn rekening alsnog te voldoen.

Opschorten is wel een zwaar middel, zeker bij websites of e-maildiensten. Wees er dus voorzichtig mee.

Wat is ‘opschorten’ en hoe doe je dat?
Opschorten wil zeggen dat je een dienst niet of niet meer volledig levert. Je zou kunnen zeggen dat dit bij hosting inhoudt dat je de website van de klant mag afsluiten, echter dit kan op vele manieren. Je kunt bijvoorbeeld de login van de klant uitschakelen maar de site zelf laten werken, of juist de gehele site redirecten naar een “Account Suspended” pagina. Je kunt de e-mail laten werken of laten bouncen. Of wel e-mail laten ontvangen maar het verzenden blokkeren.

Opschorten is niet zonder risico: als achteraf blijkt dat dit niet terecht was, moet je  schadevergoeding betalen. En dat kan flink oplopen, ook als je een aansprakelijkheidsbeperking in je algemene voorwaarden hebt opgenomen. Onterecht opschorten is namelijk een vorm van “opzettelijk” handelen, waarvan je de aansprakelijkheid niet mag beperken.

In principe ben je vrij in de keuze hoe je wilt opschorten, maar je moet daarbij wel altijd rekening houden met de redelijke belangen van de klant en de hoogte van de wanbetaling.

Wat is redelijk?
Het is niet aan te raden om de site van de klant geheel op zwart zetten als deze 1x de BTW is vergeten te betalen. E-mail van klanten laten bouncen is zelden verstandig.

En als de klant meerdere hostingcontracten heeft? Kan je de verplichtingen uit alle andere lopende contracten dan ook opschorten? Dat ligt eraan. Het is in deze situatie van belang dat er ten eerste een verband moet zijn tussen de betalingsverplichting van de klant en de verplichting die je wilt opschorten. Ten tweede moeten de opschortingshandelingen in redelijke verhouding tot het niet-betalen staan. Als de klant bijvoorbeeld twee vergelijkbare hostingpakketten heeft, dan zou je beide websites “op zwart” kunnen zetten wanneer de rekening van één pakket niet betaald wordt. Maar let op. Wanneer pakket 1 slechts een contract betreft van € 50,– per maand en dit bedrag eenmalig niet is betaald, is het onredelijk om het andere pakket ter waarde van € 200,– per maand op te schorten.

Of als onder pakket 1 een website wordt gehost waarop nauwelijks activiteiten plaatsvinden, is het een slecht idee de toegang tot de website onder pakket 2 te blokkeren als blijkt dat de  klant daarmee zijn voornaamste inkomsten genereert.

De opschorting mag in principe zolang duren tot de klant zijn rekening heeft betaald. Deze blijft zijnerzijds gewoon verplicht om zijn lopende verplichting te voldoen. Hij moet dus ook betalen voor de periode dat je de website opgeschort hebt. Eventueel kun je ook af- of aansluitingskosten in rekening brengen. Maar ook hier geldt: dit moet wel redelijk zijn in de gegeven omstandigheden.

Hoe zit dit bij verschillende diensten?
In de voorgaande voorbeelden ging het om contracten die over eenzelfde dienst gaan. Tussen dergelijke contracten bestaat, zoals hierboven beschreven, een zekere samenhang. Stel nu dat de klant twee verschillende contracten heeft lopen, één voor hosting en één voor een domeinnaam.

Als de klant zijn hostingcontract niet betaalt, mag je in zo’n geval dan ook je verplichtingen met betrekking tot de domeinnaam opschorten? Hoe zit het met het opheffen van de domeinnaam bij wanbetaling? Hierover meer in deel 2 volgende week.

Dit artikel is geschreven door Kirsten Martens, juridisch adviseur bij ICTRecht

Erik Logtenberg, 19 augustus 2010 9:33 am

Interessant artikel!

Echter ik merk wel op dat er veel mitsen en maren worden genoemd die allemaal gebaseerd zijn op de in mijn ogen onterechte aanname dat opschorten überhaupt een handmatig proces is. Juist bij de grotere providers wordt natuurlijk volledig automatisch en zonder enig aanzien des persoons opgeschort wanneer na een bepaalde periode na facturatie nog steeds niet betaald is.
Hierbij kan onmogelijk rekening worden gehouden met al die verschillende klantspecifieke facetten zoals "uit welke website/dienst haalt deze klant zijn primaire inkomsten?" Nee, het is gewoon if(niet_betaald) { product_uit; } huppekee.

Zo'n geautomatiseerd proces moet natuurlijk naar "redelijkheid" zijn ontworpen, maar om nu de complexe logica in te bouwen om alléén meerdere producten op te schorten indien het prijsniveau binnen een bepaalde (arbitraire) bandbreedte ligt.. een geautomatiseerd systeem moet vooral eenvoudig, transparant en bovenal eenduidig zijn.
We willen immers niet alleen dat een klant in redelijkheid wordt behandeld, maar ook dat de feitelijke output van het systeem 100% correct is -> ergo K.I.S.S. :)

Dick Tump (Shock Media), 19 augustus 2010 10:18 am

Is dit niet deels op te lossen door duidelijke algemene voorwaarden te hebben? Dus bijvoorbeeld erin zetten dat na 3 maanden niet betalen, de diensten per definitie al zullen worden opgeschort en wat dat precies inhoudt. Dan is er eigenlijk geen discussie meer mogelijk.

En bij de wat grotere klanten is het natuurlijk altijd verstandig om er even achteraan te bellen. Maar die klanten wil je liever ook niet kwijt natuurlijk :)

Sebastiaan, 19 augustus 2010 11:15 am

Wij hanteren hierin het volgende.

* De klant heeft X (meestal 14) dagen om te betalen
* Als betaling uitblijft sturen we een eenmalige herinnering waarin de klant 7 dagen heeft om als nog te betalen.
* Als ook deze betaling uitblijft volgt er een ingebrekestelling met bijkomende rente, de klant heeft dan 7 dagen om het bedrag plus bijgekomen rente te betalen.

Als 7 dagen na de ingebrekestelling nog niet is betaald, word de webhosting (die gekoppeld is aan de openstaande betaling) opgeschort (tot betaling is voldaan) en word de incassering naar een incasso bureau gestuurd.
Daarnaast moet de klant de heraansluitingskosten betalen.


Voor nu betekend dit dat de webhosting helemaal niet meer te bereiken is, maar een beperking van de web-toegang zou een betere optie zijn (staat overigens ook in de planning).

Dit is de hoofdrichtlijn, als een het om een klant gaat die altijd keurig betaald heeft, en een keertje te laat betaald zijn we natuurlijk minder streng.

Kirsten Martens, 19 augustus 2010 11:25 am

@erik en dick: Voor grote hosters is het inderdaad praktisch onmogelijk om per klant na te gaan hoe de situatie in elkaar zit. Een bepaling in de algemene voorwaarden en een correct systeem zullen de risico's zo veel mogelijk afdekken. Toch kan, ondanks deze voorzorgsmaatregelen, bij kleine partijen en consumenten de opschorting toch onredelijk worden geacht door een rechter (mocht het zo ver komen). Met name in de situaties hierboven beschreven. Het is aan de hoster om bij een dergelijk conflict toch een zekere voorzichtigheid te betrachten.

 • Pingback: Tip mbt slechte betalers

 • Pingback: De wanbetaler op zwart: het opschortingsrecht voor hosters (Deel 2) - Hostingrecht

 • Pingback: De wanbetaler op zwart: het opschortingsrecht voor hosters (bij ISPam.nl) - Hostingrecht

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.