Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De wanbetaler op zwart: het opschortingsrecht voor hosters (Deel 2)

  • Door
  • ICTRecht
  • geplaatst op
  • 1 september 2010 08:05 uur

In het vorige deel van ‘de wanbetaler op zwart’ ging het om vergelijkbare overeenkomsten waar een duidelijke samenhang tussen bestaat. Bij dergelijke overeenkomsten kunnen ook de verplichtingen voor de andere (wel betaalde) vergelijkbare diensten worden opgeschort, zij het dat dit wel naar omstandigheden redelijk moet zijn.

Stel nu dat de klant verschillende overeenkomsten heeft lopen, een hostingpakket en een aantal domeinnamen. Als de klant zijn hostingpakket niet betaalt, mag je in dit geval dan ook je verplichtingen met betrekking tot de domeinnamen opschorten? Ja, in principe wel. Er is sprake van een zodanige relatie tussen jou en de klant dat ook hier voldoende samenhang is. Het is wel aan te raden een dergelijke opschortingsmogelijkheid in je algemene voorwaarden op te nemen.

En hoe zit het met ontbinden?
Als zelfs opschorting geen zoden aan de dijk zet zal de volgende stap ontbinding van de overeenkomst(en) kunnen zijn. Dit kan geheel of gedeeltelijk. Je zult wel eerst de klant in gebreke moeten stellen alvorens de overeenkomst(en) te kunnen ontbinden, tenzij de betalingstermijn al verstreken is of duidelijk is dat de klant toch niet zal gaan betalen. Ook zul je duidelijk de grond(en) moeten aangeven waarop je de ontbinding baseert, in dit geval het uitblijven van betaling. Deze gronden moeten in je algemene voorwaarden opgesomd zijn.

Uiteraard speelt ook hier weer de vraag of de ontbinding redelijk is. Stel dat de klant 5 hostingpakketten heeft en er 3 niet betaalt, mag je dan de andere 2 overeenkomsten ook ontbinden? Als er nog niet veel tijd overheen gegaan is, lijkt het mij niet verstandig een dergelijk paardenmiddel in te zetten. Dit kan anders zijn indien je aan kan tonen dat zelfs na verscheidene aanmaningen de klant maar niet over de brug komt. Een beding in de algemene voorwaarden dat op een dergelijke situatie toeziet zou dit kunnen opvangen. Dat zorgt ervoor dat je sterker staat bij discussies hierover.

Domeinnamen opheffen
Het opheffen van domeinnamen zal via dezelfde weg kunnen plaatsvinden. Lastig wordt het als een klant nog even snel zijn domeinnamen probeert te verhuizen naar een andere hoster. Sidn verbiedt het haar deelnemers om een verhuizing tegen te houden. De domeinnaamhouder is in zijn overeenkomst met Sidn immers nog altijd gerechtigd over de domeinnaam te beschikken. En dus mag hij ook verhuizen. Dit kan worden opgelost door de domeinnaam voor de verhuizing alsnog op te heffen. Sidn geeft deze optie zelfs aan.

Opheffen of ontbinden
Let wel op, het opheffen van domeinnamen is iets anders dan het ontbinden van een domeinnaamovereenkomst. Bij ontbinding eindigt de overeenkomst en bij het opheffen van een domeinnaam blijft deze nog wel bestaan. Het voordeel hiervan is dat je als hoster niet meer voor de domeinnaam hoeft te betalen, maar de klant nog steeds zijn verplichtingen uit die overeenkomst moet nakomen.

Kortom…
Wanneer en hoe je als hoster kunt opschorten, ontbinden of opheffen ligt dus globaal aan twee dingen. Ten eerste: wat heb je in je algemene voorwaarden opgenomen? En ten tweede: was het in de gegeven omstandigheden redelijk om het te doen? De wet is terughoudend bij overeenkomsten en dat schept vrijheid, maar zorgt er ook voor dat voorwaarden getoetst zullen worden aan een vaag begrip als “de redelijkheid en billijkheid”.

Zoals in deel 1 al aan bod kwam is het oppassen bij B2C verhoudingen. Consumenten genieten in Nederland een zekere bescherming die bedrijven vaak niet toekomt. Volgende keer staat deze verhouding met consumenten centraal. Welke bedingen worden zoal onredelijk geacht en hoe zit het nu precies met de zwarte en grijze lijst uit Boek 6.

Dit artikel is geschreven door Kirsten Martens, juridisch adviseur bij ICTRecht.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.