Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Duurzaamheid en actualiteit (Column)

  • Door
  • Rashid Niamat
  • geplaatst op
  • 16 september 2010 07:55 uur

Woensdag 15 september werd in Utrecht voor de tweede keer het congres “an innovative truth” gehouden. Centraal stond het praten en denken over duurzame ICT, een onderwerp dat de meesten van ons moet aanspreken. Ik zeg “moet” want de sector kan niet meer om het begrip duurzaam heen. Natuurlijk, bijna alle hosters maken ondertussen gebruik van datacenters die spaarzaam omgaan met energie. De afspraken die de sector hiervoor heeft gemaakt met de overheid (de MJA  .pdf link) vormen wat dat betreft een mooie basis van waaruit haalbare vervolgstappen kunnen worden gezet.

En dat er een realistisch vervolg op de MJA komt staat wat mij betreft buiten kijf. Want zelfs al zijn de moderne datacenters slim gebouwd, is de hedendaagse hardware zuiniger dan ooit en is groene stroom eerder regel dan uitzondering, zolang de vraag naar datacenters en hun diensten blijft groeien zal het totale stroomverbruik in de sector eerder stijgen dan dalen, met alle consequenties van dien. Maar zelfs los van de stijgende vraag zie ik nog een reden waarom de reductie van het stroomverbruik onder druk komt te staan.

Toen de eerste stappen op weg naar de MJA werden gezet, is om praktische redenen primair gekeken naar de energie-efficiëntie, zonder daarbij veel rekening te houden met externe omstandigheden. Maar ik vraag me af of dit nog wel juist is. Moeten partijen niet veel meer rekening houden met aantoonbare externe factoren en eventueel zelfs de MJA daarop laten aanpassen?

Kijken we naar de afgelopen zomer, dan valt op dat meerdere malen storingen zijn voorgevallen die te maken hebben met de hoge temperaturen. Zowel in Nederland als in de buurlanden is geschreven over met name oudere datacenters of andersoortige server locaties die niet in staat waren voldoende te koelen, met als gevolg het uitvallen van systemen. Om de servers in de lucht te houden zal er overal aanzienlijk meer stroom verbruikt zijn voor de airco systemen dan begroot. In een aantal gevallen zijn er nog eens extra airco’s aangeschaft die natuurlijk ook niet helpen het totale energie verbruik in de sector te verlagen.

Op events als AIT en elders krijgen dit soort actuele ontwikkelingen naar mijn mening te weinig aandacht. Dat is jammer want hierdoor blijft een spanning tussen de MJA doelstelling (de energie-efficiëntie jaarlijks met gemiddeld 2% verbeteren) en een niet te beïnvloeden factor (extreme pieken in de zomer) onbesproken.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.