Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Staatssteun voor uitrol breedband mag van Neelie Kroes

  • Door
  • John T. Knieriem
  • geplaatst op
  • 20 september 2010 08:08 uur

De Europese Commissie heeft richtlijnen bepaald waaronder de overheid de aanleg van breedbandnetwerken kan financieren. De richtlijnen moeten een brede en snelle uitrol van breedbandnetwerken mogelijk maken. Tegelijkertijd zal de marktdynamiek en de mededinging in een volledig geliberaliseerde sector gehandhaafd blijven.

Als een exploitant overheidssteun krijgt is dat onder de verplichting om aan andere exploitanten open toegang te verlenen tot het met overheidsmiddelen gefinancierde netwerk.

Investeringen in breedbandnetwerken vormen  een cruciaal onderdeel van het Europese herstelplan. Zo is onder meer via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) ruim 1 miljard euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van breedbandinternet in plattelandsgebieden.

De richtlijnen moet een einde maken aan de jarenlange onduidelijkheid over wat nu wel en niet toegestaan is. Zo werd uiteindelijk de aanleg van een Amsterdams glasvezelnet met steun van de overheid wel toegestaan. In Appingendam werd een dergelijk initiatief nu juist verboden.


ikke, 20 september 2010 11:17 am

ze kunnen beter de uitrol / brede implementatie van ipv6 promoten met hun eu clubje

Josbert, 20 september 2010 11:59 am

Goede zaak dat glasvezel nu uitgerold kan worden met staatssteun. Op louter commerciële basis gaat glasvezel niet snel genoeg van (in) de grond komen. Rob van Esch (NLKabel) zal wel snel met een tegenbericht komen. Zijn lobby tegen glasvezel gaat maar door. Louter vanwege eigenbelang. Vergeet niet dat alle kabelnetten met overheidssteun in (van) de grond zijn gekomen. Nu moet er snel geïnnvesteerd worden in glasvezel anders komen we nog verder achter te lopen met alle gevolgen van dien.

Tudududud, 21 september 2010 10:16 am

Josbert:

Leg mij eens uit waarom glasvezel staatssteun moet krijgen? Waarom een burger > 5Mbit internet nodig heeft wat zowel DSL als kabel prima kunnen bieden? Mensen die wel al breedband kunnen krijgen kunnen nu al tot 200Mbit over glas, 120Mbit over kabel en 20Mbit over DSL krijgen. Dit zijn precies de mensen waar ook glas (met staatssteun) aangelegt zal worden omdat het commercieel aantrekkelijk is.

Het lijkt mij zinvoller om mensen die nu nog steeds geen breedband kunnen krijgen online te krijgen, want die zullen ondanks deze staatssteun gegarandeerd nog steeds buiten de boot vallen, omdat ze commercieel in onaantrekkelijke gebieden wonen.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.