Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Politie wil verbod op anoniem bellen en internetten

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 13 mei 2008 08:05 uur

Politie roept op tot meer aangiftes van cybercrimeNaar aanleiding van de ervaringen in een project dat tot doel had om criminele West-Afrikaanse bendes die vanuit Nederland internetters oplichten (419 scammers) aan te pakken, hebben de Bovenregionale Recherche Noordwest en Midden Nederland een aantal opmerkelijke adviezen aan de wetgever gedaan. De politie wil namelijk dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt, zo meldt de NOS.

Huidige prepaid gebruikers moeten ook in het CIOT informatiesysteem
Zelfs huidige prepaid gebruikers zouden zich naar de zin van de politie alsnog moeten legitimeren en hun gegevens zouden moeten worden opgenomen in het CIOT informatiesysteem. Dat sluit mooi aan bij de aankomende dataretentiewetgeving, zo concludeert de politie. Nederland zou daarmee ook niet de eerste zijn om prepaid gebruikers te registreren. In Thailand, Japan en Singapore gebeurt dat ook al. Helaas is in die landen censuur nog aan de orde van de dag.

Over censuur gesproken het Openbaar Ministerie zou ook de mogelijkheid moeten krijgen om telefoonnummers die gebruikt worden door verdachten bij het plegen van strafbare feiten te blokkeren. Dat moet worden geregeld in een onderonsje (convenant) tussen het OM en de telecomproviders.

Vergunningplicht voor internetcafés
Ook internetcafés moeten er aan geloven. De politie heeft namelijk in 4 internetcafes Nigeriaanse scammers aangehouden die illegaal in Nederland verbleven. Op basis daarvan concludeert de politie dat anonimiteit vaak aan illegaliteit en criminaliteit kan worden gekoppeld. Daarom moeten de bezoekers van internetcafés uit de anonimiteit worden gehaald.

Om dat te bereiken zouden gemeentes een vergunningsverplichting voor internetcafés moeten instellen. Daarmee zouden internetcafés onder de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) vallen. De eigenaren van internetcafés kunnen worden gescreend en bij frauduleuze activiteiten kan een internetcafé worden gesloten. Ook wil de politie ook dat van bezoekers van internetcafés exact wordt bijgehouden welke computer ze gebruiken, welke websites zijn bezoeken en wat ze op de computer doen.

ID-plicht voor allé aanbieders van openbare communicatiediensten
Het wordt helemaal mooi als we de volgende zinsnede uit het advies van de politie goed lezen:

Aansluitend op de wet BIBOB kan er in een nieuwe wet worden opgenomen dat aanbieders van openbare communicatiediensten zoals internetcafes worden verplicht om de identiteitsgegevens van de gebruikers van hun dienst vast te leggen aan de hand van een orginele identiteitsbewijs (op grond van de Wet op de Identificatieplicht).

Het gaat dus niet alleen over internetcafés maar over aanbieders van openbare communicatiediensten, die het originele identiteitsbewijs van hun gebruikers moeten controleren. Artikel 1.1g van de Telecommunicatiewet beschrijft openbare elektronische communicatiediensten als “elektronische communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek;”, daaronder valt in theorie elke interactieve website, maar zeker elke webhoster.

‘Maatschappelijke noodzaak’
Gelukkig is dit allemaal nodig omdat er een grote maatschappelijke noodzaak is:

Door op deze wijze misbruik te maken van het internet kan er economische schade ontstaan bij onder meer bancaire- en particuliere instellingen maar ook bij de overheid (anoniem inbreken op systemen). Daardoor kunnen er verhoogde onrustgevoelens onder de bevolking ontstaan en een verminderd vertrouwen in het medium internet. Uiteindelijk kan dit leiden tot schade aan het internationale imago van Nederland en tot een minder open en toegankelijk internet. Er is overigens geen enkele maatschappelijke en of economische reden om anoniem gebruik te maken van internet.

Dag vrijheid van meningsuiting. Welkom censuur!
Die laatste zin is compleet bizar, alleen al de journalistieke bronbescherming is één van de meest belangrijke maatschappelijke redenen om anoniem te kunnen communiceren via internet en/of telefoon. Daarnaast is in 2006 het proefschrift “Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog” van Dr. Anton Dekker gepubliceerd, waarin de (maatschappelijke) noodzaak van anonieme communicatie in 286 pagina’s wordt onderzocht en uitgelegd.

In zijn conclusie schrijft Dr. Dekker:

De huidige juridische vraagstukken rondom anonimiteit worden maar al te vaak beschouwd als uniek voor deze tijd. Uit het voorgaande blijkt dat deze gedachte herziening behoeft. De anonieme verspreiding van informatie heeft door de tijden heen maatschappelijke betekenis gehad en er is een direct historisch verband tussen verboden op anonimiteit en de uitoefening van censuur. Anonimiteit maakt censuur immers onmogelijk. Streng voorafgaand toezicht op de inhoud van geschriften dient dus te worden ondersteund door verboden op anonimiteit. Alleen dan kunnen ongewenste politieke en religieuze uitingen effectief worden bestraft en bestreden.
(…)
De maatregelen tegen anonimiteit richtten zich in de eerste plaats tegen tussenpersonen zoals de drukker, de uitgever, de boekverkoper en de journalist. Zij waren immers degenen die de geschriften verveelvoudigden en verspreidden. Reeds vroeg was het gezag erop bedacht een middel uit te denken om tot de oorsprong van de misdadige gedachte te kunnen opklimmen teneinde de verdere verspreiding van gevaarlijke ideeën te beletten. Door drukkers en uitgevers streng te straffen maar hen straffeloosheid of strafvermindering in het vooruitzicht te stellen wanneer zij de schrijver bekend maakten, werd getracht om de verantwoordelijke op te sporen.

Dr. Dekker besluit zijn conclusie met:

Ook de wetgever lijkt uit de geschiedenis een belangrijke conclusie te hebben getrokken: als het verbod op anonimiteit een middel is om de inhoud van informatie preventief te controleren en te sanctioneren, dan volgt daaruit dat werkelijke uitingsvrijheid niet kan bestaan wanneer men te allen tijde verplicht is om op een geschrift zijn naam te vermelden.

De conclusie van Dr. Dekker is duidelijk, zonder de mogelijkheid anoniem te communiceren, kan vrijheid van meningsuiting niet bestaan. Daarmee is wat de politie wil je reine censuur! Dat is niet alleen wat ik hier uit op maak, maar ook zijn promotor, Prof. Mr. Egbert Dommering, die hier een maand geleden al voor waarschuwde.

Het proefschrift van Dr. Anton Dekker staat hier (PDF) op de website van de UvA. Het rapport met de aanbevelingen van de politie staat hier (PDF) op de website van de NOS.

Nico Nijman, 13 mei 2008 8:42 am

De vrijheid van meningsuiting is alleen in het gedrang als er sprake is van een politiestaat en dat is in Nederland niet zo. Daarnaast kun je de vrijheid van meningsuiting ook weer beschermen.
Pre-paid is mijn inziens bedoeld om mensen te beschermen tegen hoge telefoonrekeningen achteraf die hoger zijn dan ze zelf kunnen betalen en ik zie inderdaad geen enkele reden om mijn privacy voor de politie te beschermen.
De politie wordt steeds verweten dat ze te weinig doen, maar als ze de middelen er niet voor krijgen dan houdt het snel op.

Anonymous, 13 mei 2008 8:48 am

Ok, Even voordat iedereen in de stress schiet. De hele prepay discussie is in 1998 al gevoerd. Het OM en de verantwoordelijke ministeries zagen toen al dat het geen enkele zin had om de legitimatie van pre-pay gebruikers op te vragen aangezien je alleen katvangers krijgt. Kort verteld is het alleen een inkomensbron voor zwervers :-) Vandaar dat we toen al een beperkte bewaarplicht van belgegevens voor anonieme gebruikers kregen. Zie ook Artikel 13.4 Telecommunicatiewet en de discussie daaromtrent.

Robin, 13 mei 2008 10:19 am

"Politie wil verbod op anoniem bellen en internetten."

Sinds wanneer gaat de politie over wetgeving?

Er is in nederland nog altijd een scheiding der machten.
de wetgevende macht ligt zeker niet bij de politie maar bij de ministers en staatssecretarissen en de Staten Generaal.

Geen van de drie machten mag de taken op zich nemen en uitvoeren die toegekend zijn aan een andere macht, het uitbrengen van advies ligt niet bij de politie.

Ivo, 13 mei 2008 11:22 am

Robin slaat de spijker op de kop.
Trias politica is een term de mensen van Bovenregionale Recherche Noordwest en Midden Nederland waarschijnlijk aan zich voorbij hebben doen gaan tijdens hun schoolperiode.

Arnout Veenman, 14 mei 2008 1:03 pm

Het gaat weer lekker, zojuist vroeg CDA-kamerlid Çörüz, tijdens het debat over de bewaarplicht, de minister van justitie om de "witte vlekken" van bewaarplicht te dichten, door ondermeer het wisselen van simkaarten te verbieden. Dus met een beetje pech wordt de politie weer op haar wenken bedient.

yellowblue, 24 augustus 2008 2:57 pm

De DDR van de jaren 70 komt eraan!
Als er controle komt op wie wat waarop uiten mag dan zullen er ook zeker regels komen wie wat waar mag uiten.
Dat houd in dat er ook regels komen wat je niet mag uiten.
Dat houd in dat er ook straffen of sancties komen op uitingen.
Een verkeerde uiting kan dus tot opsporing leiden.
Een computer logbestand bepaalt dan het strafbare feit.
De politie voert "alleen haar taken uit" en straft.

Door wie wordt "ons" land dan eigenlijk bestuurd?

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.