Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Domeinnaam op naam van de hoster: 5 zaken om op te letten

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 4 oktober 2010 08:05 uur

Domeinnamen worden op naam van de klant geregistreerd, dat is de normale gang van zaken. Door SIDN wordt het van registrars geëist dat .nl-domeinnamen op naam van de klant wordt geregistreerd, uitzonderingen zijn enkel mogelijk op verzoek van de klant. Maar wat nou als de klant graag anoniem wil blijven en de hoster vraagt de domeinnaam op zijn naam te registreren? In dit artikel wijs ik op 5 punten om dit goed te regelen.

De registratie van een domeinnaam bij een registry heeft twee belangrijke functies. Allereerst is het dat een domeinnaam technisch beschikbaar wordt en wordt gepubliceerd in de zonefile. De tweede functie is te bepalen wie de rechthebbende op een domeinnaam is. Op die manier is voor derden en het registry duidelijk wie de bezitter is.

Door het op naam van de hoster zetten van de domeinnaam lijkt het voor de buitenwereld zo te zijn dat de hoster ook de rechthebbende op de domeinnaam is. Indien de domeinnaam inbreuk maakt op het recht van een ander of de website of dienst die er op gehost wordt, is het mogelijk dat de hoster wordt aangesproken in plaats van de (voor de klager onbekende) klant. Het is daarom belangrijk om als hoster niet aansprakelijk te worden gesteld voor de activiteiten van je (anonieme) klanten.

5 zaken om op te letten:

  1. Het is essentieel om als hoster de identiteit van de klant zorgvuldig en met zekerheid vast te stellen. Indien de identiteit van de klant onbekend of onjuist is, dan is het ook een stuk lastiger om aan te tonen dat men enkel onmiddellijk houder (in juridische zin) van de domeinnaam is en niet de daadwerkelijk rechthebbende of gebruiker van de domeinnaam. Daarnaast is het ook niet mogelijk om een vrijwaring van een onbekende klant in te roepen in het geval dat men wordt aangeklaagd door een derde en voor het verhalen van eventuele schade geldt het zelfde.
  2. Staat de identiteit van de klant vast, dan is het zaak om het op naam van de hoster zetten van de domeinnaam goed contractueel te regelen, verlang een vrijwaring van de klant en beding dat de klant aansprakelijk is voor alle directe en indirecte schade die uit het op naam van de hoster stellen van de domeinnaam mogelijk wordt veroorzaakt.
  3. Van de klant moet worden bedongen dat de hoster de gegevens van de klant mag afgeven aan een derde die (terecht) klaagt en/of verplicht dat de klant zichzelf bekend moet maken in zo’n geval. Al is het sowieso slim om zo’n bepalingen ook op te nemen in de algemene voorwaarden in het kader van de eigen Notice and Take Down procedure. In geval van het het op naam van de hoster zetten van een domeinnaam is dat nog sterker aan te raden. Dit betekent uiteraard niet dat de klantgegevens aan elke willekeurige derde kunnen of mogen worden afgegeven. Enkel in zwaarwegende gevallen zal er gebruik van dit recht moeten worden gemaakt.
  4. De hoster moet een (onherroepelijke) volmacht van de klant krijgen om de houder van de domeinnaam te veranderen (in een door de klant te bepalen nieuwe houder), voor het geval dat de klant de domeinnaam naar een andere registrar gaat verhuizen. Het is verstandig om ook te bedingen dat de houder de verplichting heeft om de houder te veranderen, zodra de domeinnaam verhuisd naar een andere registrar. Het kan namelijk voorkomen dat de hoster nalaat om de houder zelf terug te veranderen, waardoor de domeinnaam nog steeds op naam van de hoster blijft staan. Een dergelijk vangnet om dat te voorkomen is daarom aan te raden.
  5. In het verlengde van het vorige punt moet de hoster moet het recht bedingen om de domeinnaam om zwaarwegende redenen niet langer op zijn naam geregistreerd te hebben. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn indien men niet (langer) geassocieerd wil worden met de inhoud van de website die op de domeinnaam staat. De klant moet wel in de gelegenheid worden gesteld om aan te geven welke houder de domeinnaam moet in dat geval moet krijgen.
  6. Bonus. Als hoster moet je altijd vooraf aan het registreren van een domeinnaam van de klant op naam van de hoster je gezonde verstand gebruiken. Vraag daarom waarom een klant de domeinnaam niet op zijn naam geregistreerd wil hebben staan. Is het aannemelijk dat de klant onrechtmatige activiteiten wil gaan ontplooien? Doe het dan niet!

Mits goed geregeld, valt het risico mee
Het risico dat een hoster uiteindelijk aansprakelijk is als rechthebbende op een domeinnaam zal in de praktijk relatief klein zijn. De vraag of de hoster de domeinnaam voor zichzelf of voor iemand anders op zijn eigen naam heeft geregistreerd zal veelal worden beoordeeld naar wat normaal is in het maatschappelijk- en zakelijkverkeer.

Bij een hoster is het al snel aannemelijk dat hij dit voor een ander doet en dat vermoeden kan worden versterkt door een houderschapsovereenkomst met de klant te overleggen en de identiteit van de klant te onthullen aan een derde. Hierbij valt niet alleen te denken aan civiel maar ook strafrechtelijke aansprakelijkheid. Daarom is het ondanks het relatief kleine risico toch van belang om het op naam van de hoster zetten van een domeinnaam goed te regelen.

Zoals bij alle juridische onderwerpen is het ook in dit geval aan te raden om voorafgaand een domeinnaam van een klant op naam je naam te zetten als hoster dit door een (gespecialiseerde) jurist te laten regelen of je eigen opzet te laten nakijken. Ook is deze lijst met 5 zaken niet perse uitputtend. Er kunnen nog andere belangrijke zaken zijn die niet in deze lijst staan.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.