Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

IS Interned Services wint rechtszaak tegen Staat

 • Door
 • Veenman
 • geplaatst op
 • 15 mei 2008 08:09 uur

IS Interned Services aangeklaagd door de Staat om website van klantGisteren heeft de voorzieningenrechter in Haarlem vonnis gewezen in de zaak die door De Staat was aangespannen tegen IS Interned Services en één van haar klanten. De Staat eiste dat IS en haar klant gedwongen zouden worden de website van de klant offline te halen. De klant beschuldigde de Nederlandse belastingdienst en één specifieke belastinginspecteur van racisme, corruptie, machtsmisbruik en discriminatie op haar website. Een deel van de bloemlezing van de klant, zoals het ook letterlijk in het vonnis staat, luidde:

After haven failed to achieve their goals they started looking for Dutch officials who share same RACIST view. They finally saw one working for the Dutch tax department in the person of Mr. […]. This corrupt and racist tax official decided to impose a very high tax on me. On collection of his imposed tax he invoked emergency law permitting him to collect the said amount on the spot […] Knowing that it was impossible to comply with this law, this racist tax official went ahead to seize all the money they could find with me and in my office.

De rechter concludeerde dat deze uitlatingen, zonder feitelijke onderbouwing, onrechtmatig zijn. De klant is daarom ook verplicht om dit van haar website te verwijderen, onder bedreiging van een dwangsom van 1.000 euro per dag, met een maximum van 10.000 euro.

Ondanks het feit dat de inhoud van de website onrechtmatig is, wordt IS Interned Services niet door de rechter veroordeeld. De rechter is hier heel duidelijk over:

De uitingen op de website van A-Group kunnen niet als onmiskenbaar onrechtmatig worden beschouwd. Staat der Nederlanden heeft haar nodeloos in de onderhavige procedure betrokken, nu Staat der Nederlanden uit de met IS InterNed Services gevoerde correspondentie had kunnen afleiden dat IS InterNed Services na ontvangst van een rechterlijk vonnis waarin de gewraakte uitlatingen onrechtmatig worden beoordeeld, onmiddellijk tot het verwijderen van de website zou zijn overgegaan.

De rechter lijkt er zwaar aan te tillen dat De Staat niet alleen de klant maar ook IS zelf heeft gedagvaard. Het belangrijkste is wel dat de uitingen volgens de rechter voor IS niet onmiskenbaar onrechtmatig zijn. De rechter legt ook uit waarom dat zo is:

Het betreft immers slechts een reactie van een derde op uitlatingen die zijn geplaatst op een website waarvan IS InterNed Services de hosting verzorgt. IS InterNed Services wist niet, en kon ook niet weten, waarop de uitlatingen waren gebaseerd, zodat zij zich geen oordeel omtrent de juistheid of rechtmatigheid ervan kon vormen. Het feit dat het de Staat der Nederlanden was die deze uitlatingen in voormelde brief als onrechtmatig kenschetste, maakt niet dat IS InterNed Services wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de uitlatingen een onrechtmatig karakter hadden.

Het vonnis is glashelder en geeft ondanks het feit dat dit maar een uitspraak van een voorzieningenrechter is, wel duidelijke handvaten hoe om te gaan met dit soort kwestie. Ik ben blij en opgelucht om te zien dat ik er helemaal naast zat met mijn conclusie, dat de inhoud wel onmiskenbaar onrechtmatig is.

Arjan Steevels, directeur IS Interned Services:

Wij zijn natuurlijk ook erg opgelucht. Alhoewel we er van overtuigd waren dat dit een dusdanig geval was dat het niet aan ons was om te oordelen blijft het altijd afwachten hoe een rechter beslist.

Gelukkig achter de rug. De verwachting is niet dat de Staat in hoger beroep gaat aangezien hun doel bereikt is, de website is immers uit de lucht.

Uiteraard mijn felicitaties aan IS Interned Services voor deze overwinning!

Update 8:50 uur: Reactie IS directeur Arjan Steevels toegevoegd.

Casper Bakker, 15 mei 2008 8:50 am

Eindelijk 'gerechtigheid'. Hopelijk komt er in de toekomst nog meer jurisprudentie over zodat deze manier normaal wordt. Iets offline halen? Naar de rechter toe en met het vonnis van de rechter naar de hoster toe. Heel simpel en heel erg duidelijk.

Arnoud Engelfriet, 15 mei 2008 10:30 am

Nou, die duidelijkheid zie ik eerlijk gezegd niet. Het ging hier goed, omdat de hoster "niet wist en niet kon weten" dat de opmerkingen smaad waren. Maar wat nu als de hoster het wel wist? Ik noem eens een dwarsstraat: een klant die propaganda online zet dat de Holocaust nooit gebeurd zou zijn. Moet je weten als hoster dat dat discriminatie en haatzaaien is? En moet je dat dan weghalen als er een klacht over komt?

Arnout Veenman, 15 mei 2008 10:48 am

@Arnoud Engelfriet, in tenminste 95 procent van de gevallen, weet een hoster niet en kan een hoster niet weten wat er achter een NTD-klacht over smaad/laster zit. Juist omdat het in de merendeel van de gevallen zo is, geeft dit vonnis duidelijkheid.

Indien feiten wel bekend zijn, dan wordt het een ander verhaal, waarbij de hoster beter in staat is om een afweging te maken. In de kwestie van het holocaust ontkennen is sprake van onmiskenbare onrechtmatigheid, omdat specifiek daarover al de nodige (strafrechtelijke) uitspraken zijn gedaan.

Glenn, 15 mei 2008 11:23 am

Gefeliciteerd IS! Dit is een belangrijke uitspraak voor onze branche.

Arjan Bijnen, 15 mei 2008 11:02 pm

Mijn felicitaties in richting van IS. Dit is absoluut een geweldige uitspraak waar de gehele branche mee geholpen wordt.

Duidelijk mag zijn dat we zonder vonnis totaal niet in hoeven te gaan op eisen van derde partijen om een website offline te plaatsen. Mij lijkt het erg handig als ook partijen als BREIN een les trekken uit deze uitspraak.

 • Pingback: Vraag van een collega webhoster - webhostingtalk.nl

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.