Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Voorstel voor oprichting Vereniging van Registrars SIDN

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 8 november 2010 08:09 uur

Tijdens de SIDN Relatiedag vorige week donderdag is het voorstel gedaan om een Vereniging van Registrars op te richten, die de inactieve Raad van Deelnemers van SIDN moet gaan vervangen. Alvorens het zover is mogen de SIDN registrars hier over stemmen. Daarnaast is er ook direct kritiek gekomen op de hoofdlijnen van het voorstel die bekend zijn gemaakt.

Het voorstel is tot stand gekomen in de initiatiefgroep Adviesraad Registrars, die bestaat uit ISPConnect, ISP Belang en een groep van grote registrars in samenwerking met SIDN. Dit onder leiding van onafhankelijk bestuursadviseur Willem van Waveren. Het doel van de vereniging met de toepasselijke naam Vereniging van Registrars zal zijn om SIDN gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.

De vereniging komt er alleen indien de SIDN-registrars (deelnemers) daarmee instemmen, de helft van het aantal stemmende registrars moet met het voorstel instemmen én de stemmers moeten ook minstens de helft van alle .nl-domeinnamen onder hun beheer hebben. Binnenkort zullen daarom alle stukken en relevante informatie over het voorstel bekend worden gemaakt en kunnen de registrars hun stem uitbrengen. Enkel indien de meerderheid van de registrars met het plan instemt gaat het door.

De vereniging zal een moderne opzet hebben, in de zin dat er op afstand vergaderd kan worden en dat stemmingen (ook de initiële stemming over het voorstel) via internet worden gehouden bij algemene ledenvergaderingen en ledenraadplegingen.

Hoge kosten
Er is ook direct kritiek gekomen op het voorstel. De vereniging zou duur zijn en enkele registrars vroegen zich dan ook hardop af of de prijzen voor de registrars hiermee zullen stijgen. De SIDN maakt elk kwartaal 25 euro per registrar over aan de vereniging (zo’n 190.000 euro per jaar). Bestuursadviseur Van Waveren heeft dit geld naar eigen zeggen nodig om een professionele vereniging neer te zetten met een eigen secretariaat dat volledig onafhankelijk kan opereren van SIDN. Daarnaast is het geld ook noodzakelijk voor zaken als accountantscontrole.

Op de vraag of er een kostenstijging zal plaatsvinden door de kosten van de vereniging, stelde SIDN-directeur Roelof Meijer dat ‘daar vooralsnog geen sprake van is’. Echter wil hij niet uitsluiten dat er om welke reden dan ook de registrarbijdrage zal worden verhoogd waaronder ook door toekomstige stijgingen van het budget van de vereniging.

Samenstelling
Naast de hoge bijdrage, is er ook consternatie ontstaan over de (initiële) samenstelling van het bestuur. Het initiële bestuur van de vereniging zal – indien de registrars instemmen met het voorstel – bestaan uit drie personen uit de initiatiefgroep, die enkel de oprichting voor hun rekening nemen en bij de eerste algemene leden vergadering (ALV) direct na de oprichting weer aftreden.

De initiatiefgroep zal voor het eerste échte bestuur dat tijdens die ALV wordt benoemd, tussen de 5 en 7 personen voordragen. Voor de competenties in het bestuur is een profielschets opgesteld waar de verschillende bestuurders aan moeten voldoen.

Hierop kwam de nodige kritiek omdat verschillende registrars in de zaal het gevoel kregen dat de initiatiefgroep bepaalt hoe het bestuur eruit komt te zien. Van Waveren: “De initiatiefgroep wil graag een vereniging neerzetten met een goed en competent bestuur. Het is dus niet zo dat de leden van de vereniging daar geen stem in hebben. In een vereniging is de algemene ledenvergadering bestaande uit alle leden het hoogste orgaan en die bepalen uiteindelijk wie er wel en niet in het bestuur komen. Het is aan de leden om daar al dan niet mee in te stemmen.” De voorzitter van de vereniging wordt rechtstreeks door de ALV benoemd.

SIDN-directeur Meijer voegde eraan dat er geen andere keus is omdat eerdere oproepen om zich te melden om een bijdrage te leveren aan het initiatief nauwelijks respons heeft opleverd. Daarnaast was Meijer naar eigen zeggen de persoon die naar de initiatiefgroep heeft laten weten, dat hij er tegen is dat alle personen die erin zitten na de oprichting niet meer betrokken blijven bij de vereniging. In zijn visie zou het zelfs goed zijn als enkele leden uit de initiatiefgroep in het bestuur plaatsnemen om de continuïteit te waarborgen.

De stemming over het voorstel zal in december plaatsvinden via internet, via de website van een externe onafhankelijk partij. Dan zal ook duidelijk worden of de vereniging er ook daadwerkelijk komt.

Verantwoording: De auteur van dit stuk is lid van de initiatiefgroep namens ISPConnect.

Update: In het artikel stond ten onrechte dat SIDN registrars rechtstreeks aan de vereniging zouden moeten gaan betalen. Dit is uiteraard niet het geval.

Jeroen, 8 november 2010 8:59 am

Leuk zo een lang stuk met veel blabla, maar ik hoop niet dat de intentie van dit stuk was om registrars te informeren/activeren om straks voor te stemmen?

Oftewel wat merk ik er als registrar van als er straks een clubje heren mee speelt? Van de 3 initiatiefnemer groepen hoor je tegenwoordig ook niks meer.

Arnout Veenman, 8 november 2010 9:08 am

@Jeroen, dit stuk is een (zakelijk) verslag van wat er gezegd is tijdens de relatiedag met als doel de lezer te informeren. Met inhoudelijke vragen kun je het beste contact opnemen met een van de organisaties die in de initiatiefgroep zit, ISPam.nl is daar geen verlengstuk van.

Sebastiaan Stok, 8 november 2010 10:12 am

25 euro per kwartaal keer 4 is 100 euro.
Plus de kosten die al betaald als register, en dan ook nog een mogelijke prijsstijging?
Het word allemaal niet echt goedkoper zo.

Siemen Roorda, 8 november 2010 3:00 pm

Als ik me niet vergis werd aangegeven dat de kosten voor de vereniging, die geraamd zijn op € 25 per kwartaal per deelnemer, door SIDN worden betaald uit de lopende begroting. Roelof Meijer sluit niet uit dat er in de toekomst een verhoging van de bijdrage komt, maar op dit moment is daar nog geen sprake van. Webcast/sheets van de relatiedag is nog niet beschikbaar, dus misschien even bij SIDN informeren, Arnout, en indien nodig een correctie plaatsen?

Arnout Veenman, 8 november 2010 3:15 pm

@Siemen Roorda, er stond in fout in het artikel, die er bij de eindredactie is ingeslopen. SIDN betaald rechtreeks aan de vereniging. Ik had het een beetje onhandig in het artikel gezet, waardoor bij de eindredactie de zin een hele andere strekking heeft gekregen. Mijn excuses!

 • Pingback: Samenwerking SIDN en VVR op de goede weg « Caroline van Soelen

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.