Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

weinig kans op dot vla (column)

  • Door
  • Rashid Niamat
  • geplaatst op
  • 18 november 2010 07:59 uur

Vorige week bevatte de rss feed van een aantal Belgische kranten, waaronder de Standaard, het begip internetextensie. Reden voor mij de artikelen aan te klikken. Normaal krijg je dan een standaard persbericht onder ogen hoeveel namen er zijn geregistreerd en hoe belangrijk .BE wel niet is voor lands economie.

Deze keer was de aanleiding anders, de kranten haalden allemaal een bericht aan van het ICTDatanews. Daarin werd aandacht geschonken aan .VLA, inderdaad Vlaanderen. Wat uit de berichten te halen valt is dat de Vlaamse overheid onderzoek heeft laten uitvoeren naar de haalbaarheid van .VLA. Daaruit is naar voren gekomen dat er “nauwelijks interesse bestond bij betrokken partijen zoals internet leveranciers, de internetsector en het bedrijfsleven“.

Vervolgens krijgt het verhaal een politieke lading, want in België reageren de landsdelen vrij heftig bij alles dat lijkt op profilering. Men verwacht ondertussen, dat de ambities te starten met een .VLA wel op een laag pitje worden gezet, onder het mom van uitstel komt afstel. Het verhaal deed mij denken aan Catalunya en Friesland.

Reeds in 1996 (!) werd door de Spaanse autonome regio Catalunya gepleit voor een eigen tld. De reden was puur politiek, de echte Catalaan wenst niets met Madrid te maken te hebben en online achter elke naam een .ES te zien was een gruwel. Uiteindelijk heeft het tot 2005 geduurd eer ICANN dit tld goedkeurde. Op dit moment – 4 jaar na de feitelijke start – telt .CAT 48.000 domeinen. Dat klinkt niet veel, maar het laat buiten beschouwing dat een deel van de 7 miljoen inwoners en vele bedrijven geen 9 jaar hebben kunnen wachten op de ideale combinatie. Zij zijn inmiddels voorzien van een domeinnaam met een andere extensie.

Volgens mij speelde dat laatste ook een rol bij de vraag of er een tld voor Friesland moest komen. Een leuk en sympathiek idee, maar veel te laat opgepakt. Als .CAT een indicatie is voor het succes van een eigenzinnig tld, was .FRY in het beste geval ooit uitgekomen op nog geen 5000 registraties. Lijkt me duidelijk dat daar geen positieve businesscase mee te maken valt.

Met deze drie gevallen onder elkaar gezet denk ik dat er voor een regionaal .tld -in Europa althans- geen ruimte meer is. De markt is daarvoor te volwassen en verzadigd. Maar wellicht vergis ik me enorm en zullen zodra ICANN het groene licht geeft (mei 2011?) vanuit heel Europa provincies, regio’s en steden aanvragen indienen voor een eigen internetachtervoegsel.

Carlito, 3 december 2010 7:50 am

Gezien de kosten die er aan verbonden zijn zal het inderdaad wel even duren voor er dergelijke tld's verschijnen. Grote multinationals zullen hier bij gebaat zijn. De startkosten om een eigen tld aan te vragen bedragen al €400.000!!! Daar zijn de jaarlijkse kosten en de kosten om een registrar service op te zetten nog niet bij gerekend. Ook is het een lang proces welke wel 4 jaar kan duren. Er zijn nu zo'n 100 aanvragen voor zogenaamde geografische tld's (over de hele wereld). Dus de kans dat .vla of .fry / .frl daar bij zit is dan ook erg klein.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.