Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Samenvatting SIDN jaarverslag 2005

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 15 augustus 2006 20:24 uur

Vandaag heeft de SIDN het jaarverslag over 2005 gepubliceerd. Directeur Roelof Meijer geeft in de inleiding aan dat hij van mening is dat de SIDN op de goede weg is en heeft de lat weer hoger gelegt voor 2006 mét de inzet en het verantwoordelijkheidsbesef die passen bij de maatschappelijke functie die de SIDN heeft.

Als belangrijke ontwikkeling schetst het jaarverslag dat het internet maatschappelijk gezien een telkens belangrijkere rol krijgt waarvan het is gegroeit van een klein wetenschappelijk datanetwerk naar een sociaal, politiek en economische crucial factor. Waarbinnen voor de SIDN met het beheer van de .nl-namespace een sleutel rol is wegelegt. Hierdoor eisen de overheden ook een nadrukkelijkere rol op bij het beheer (governance).

De SIDN deelt het belang dat de Nederlandse overheid aan de continuïteit van de .nl-namespace hecht. Daarbij is de SIDN wel van mening dat het haar werk het beste kan doen als zelfstandige partij. In de lijn hiervan heeft de SIDN een intentieverklaring ondertekend met minister Brinkhorst over de continuïteit van de .nl-namespace.

In 2005 is de groei van de .nl-namespace onverminderd doorgegaan en zijn er 423.288 nieuwe .nl-domeinnamen bijgekomen, waarmee 2005 werd afgesloten met een totaal van 1.745.976 .nl-domeinnamen. Daarnaast zijn er in 2005 opnieuw 44 tot dan toe geblokkeerd domeinnamen vrijgegeven door middel van een loting onder toezicht van een notaris.

Voorheen lag de focus sterk op de juridische en technische kant, waardoor de aandacht voor de (belangen van de) klant soms wat minder waren. Daarom is er in 2005 begonnen met een verbeteringsslag en is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarop 721 respondenten kwamen. Waar op basis van een groot aantal maatregelen zijn genomen, waarvan er een aantal pas medio 2006 zijn/worden ingevoerd gezien de ingrijpendheid er van.

Een van die punten is de bereikbaarheid, door aanpassingen aan de telefooncentrale en meer en efficientere inzet van personeel is de SIDN beter bereikbaar en krijgen deelnemers sneller de juiste persoon aan de lijn. Ook worden e-mail berichten sneller beantwoord en zijn er daardoor ook geen achterstanden meer in de beantwoording van vragen.

Een ander punt van kritiek was de bereikbaarheid van de whois, hier is aldus de SIDN al het geen dat technisch mogelijk was gedaan om de performance op pijl te houden. Echter zo merken ze ook op, zal de belangrijkste verbetering met de introductie van het nieuwe domeinregistratiesysteem DRS4 komen.

Ook gaven de deelnemers aan intensiever contact met de SIDN te wensen, daarom heeft de SIDN een aantal internetfora en andere publicaties actief gemonitord. Hierbij viel hun ook de Deelnemerspetitie.nl op en zijn de initiatiefnemers ervan uitgenodigd om in Arnhem en later in Utrecht op de koffie te komen. Een van die initiatiefnemers ben ik zelf en in die hoedanigheid heb ik Roelof Meijer nog voor agrarier uitgemaakt 😉 Overigens is Roelof Meijer naar mijn idee een zeer goede bestuurder directeur.

Een punt dat iets minder prettig was in 2005 was naast de Deelnemerspetitie.nl ook het feit dat DRS4 nog niet is ingevoerd en dat we nu medio 2006 pas op het punt staan dat het zal worden ingevoerd. Waarbij het wel een positief onderdeel in de ontwikkelingen rondom DRS4 de samenwerking tussen de SIDN en een referentiegroep van deelnemers is bij de ontwikkeling er van.

De structuur van de organisatie van de SIDN is in 2006 ook op de schop gegaan. De statuten zijn aangepast, en er is de organisatie heeft een vorm gekregen met één bestuurder directeur en een Raad van Toezicht die op gepaste afstand toezicht houdt op het opereren van de organisatie en bestuurder. Waarbij er vanuit de deelnemers ook een AdviesRaad van Deelnemers (ARD) is gevormd bestaande uit 7 afgevaardigden vanuit het deelnemersveld.

Voorts heeft de SIDN in 2005 een flinke groei meegemaakt wat betreft het aantal medewerkers, ondermeer om de ondersteuning van deelnemers in goede banen te leiden, is de technische staf en het mangement team gecomplementeerd. De SIDN directie is van mening dat het feit dat deze mensen in op volle toeren draaiende onderneming hun plaats moesten vinden, bewijzen dat het professionele, loyale en kundige medewerkers heeft.

Internationaal voelt de SIDN zich ook goed vertegenwoordigd en zo heeft de SIDN in september in Amsterdam een succesvolle CENTR [vereniging van ccTLD-beheerders] bijeenkomst georganiseert en was het betrokken bij ondermeer ICANN, RIPE, IETF en WSIS. Dat WSIS kan ik zelf beamen, gezien ik bij die bijeenkomsten altijd een afvaardiging van de SIDN ben tegengekomen en tijdens een dergelijke bijeenkomst ook nog wat over de Deelnemerspetitie.nl heb verteld.

Voor de toekomst heeft de SIDN zichzelf het volgende tot doel gesteld: “met hoogwaardige, innovatieve dienstverlening domeinen te creëren voor een duurzaam en zorgeloos digitaal bestaan.’“. Waarbij deelnemers op een professionele organisatie mogen rekenen die de klant centraal stelt. Hierbij ziet de SIDN als belangrijk element het operationeel worden van het nieuwe domeinnaamregistratiesysteem DRS4, wat volgens de SIDN de deelnemers direct voordeel biedt door de schaalbaarheid, toekomstvastheid en nieuwe mogelijkheden.

De SIDN wil meer service gaan verlenen. Waarbij het allereerst van de papierencontracten afwil, omdat de klanten die via de uitkomsten van het deelnemerstevredenheidsonderzoek en de Deelnemerspetitie.nl dit duidelijk hebben aangegeven. Hiervoor is de SIDN in 2006 een test gestart met papierloze registratie van domeinnamen en deze functie zal uiteindelijk worden ingevoerd in DRS4. Daarnaast wil de SIDN de bereikbaarheid van de helpdesk verder uitbreiden, zodat deelnemers ook op ongebruikelijke uren service krijgen.

De invoering van nieuwe diensten staan ook op het programma voor 2006, waaronder ENUM, dat telecom en internet integreert [red: en officieeus heeft het ministerie van economische zaken al aangegeven dat de SIDN dit ook mag beheren].

In 2006 zullen er ook een aantal bijzondere momenten plaatsvinden, zoals de registratie van de 2.000.000ste domeinnamen, die overigens op 10 augustus laatst heeft plaats gevonden en daarnaast bestaat de SIDN alweer 10 jaar en het .nl-domeinnaam, dat het eerste officieel landdomeinnaam was alweer 20 jaar.

Intern zal er ook het nodige gebeuren en zal er zwaar ingezet worden op het personeel dat zowel de kans krijgt om zichzelf te verbeteren en daarnaast zal er monitoring op het presteren van het personeel plaats vinden en wil het personeel belonen voor getoonde inzet en resultaten.

De cijfertjes die de SIDN toont zijn ook interessant. Er is een bedrijfsresultaat van iets 530.046 euro. Op de balans staat 10.410.429 euro aan activa, waarvan 8.933.566 eigen vermogen en 1.476.863 vreemd vermogen met een totaal van 7.173.585 aan liquide middelen.

Het volledige jaarverslag is hier te lezen/downloaden, gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar door een e-mail te sturen naar [email protected] met daarin de adresgegevens waar het jaarverslag heen moet.

Arnout Veenman, 17 augustus 2006 10:01 am

Zojuist kwam de gedrukte versie van het jaarverslag, dat ik via [email protected] had aangevraagd, binnen. Ziet er mooi uit :)

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.