Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Rechter veroordeelt EuroAccess om bittorrent website [update]

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 14 juli 2008 08:10 uur

Stichting BREIN ruikt bloed na de overwinning in hoger beroep over de bittorrent website Everlasting.nl. Vorige week maandag volgde alweer een nieuw kort geding. Dit keer tegen de Eindhovense hoster EuroAccess die weigerde de bittorrent website torrent.to uit de lucht te halen en de gegevens van de beheerder aan Stichting BREIN te verstrekken.
Update 11:20 uur: Reactie EuroAccess toegevoegd

De rechter heeft, waarschijnlijk gezien het arrest van het Hof enkele dagen eerder, meteen de zelfde dag nog vonnis gewezen en EuroAccess veroordeelt tot het binnen 24 uur uit de lucht halen van de bittorent website Torrent.to en binnen 2 dagen alle gegevens van de beheerder aan BREIN te verstrekken. Daarnaast is EuroAccess in de werkelijke proceskosten van het geding veroordeelt, kosten: 16.816,35 euro!

Interessant aan het vonnis is dat EuroAccess volgens de rechter zelf onrechtmatig jegens BREIN (en de door haar vertegenwoordigde belanghebbenden) heeft gehandeld door de bittorrent website Torrent.to te hosten en deze niet uit de lucht te halen de de gegevens van de beheerder aan BREIN te overhandigen. Volgens de rechter is de website namelijk onmiskenbaar onrechtmatig (red: en zodoende kan hoster zich niet verschuilen achter wetsartikel 6:196c die aansprakelijkheid van hosters onder bepaalde voorwaarden uitsluit).

4.5. Euroaccess biedt door haar rol als webhost de gelegenheid tot het verrichten van onrechtmatige activiteiten in de vorm van structurele inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen via het internet. Daarmee handelt ook Euroaccess onrechtmatig tegen de auteurs- en nabuurrechthebbenden en dus jegens Stichting BREIN. Daartoe overweegt de rechter dat het onrechtmatige karakter van de activiteiten op www.torrent.to evident is en ook voor Euroaccess volstrekt duidelijk moet zijn. Immers, iedereen weet dat het aanbieden van muziek- film- en softwarebestanden zonder toestemming van de rechthebbenden illegaal is. Dit geldt nog sterker voor een professionele partij die zich toelegt op het hosten van websites die bovendien door Stichting BREIN ook nog eens is gewezen op het onrechtmatige karakter van de activiteiten op www.torrent.to. Dat de politie of de FIOD Euroaccess daar niet op heeft gewezen, zoals door Euroaccess ter zitting is gesteld, kan haar niet baten. Zij heeft in dezen een eigen verantwoordelijkheid, waarbij nog opmerking verdient dat Euroaccess haar verantwoordelijk kennelijk wel neemt als het gaat om kinderporno; dergelijke websites worden door Euroaccess we1 afgesloten, zo verklaarde de heer Leurink ter zitting.

Verder is het opvallend dat de rechter niet van Leurink wil aannemen dat EuroAccess niet over gegevens van de beheerder van de bittorrent website torrent.to beschikt:

Aangenomen mag worden dat Euroaccess wel beschikt over de juiste NAW-gegevens van haar klanten en dus ook van de (rechts)personen achter www.torrent.to. De verklaring van de heer Leurink ter zitting dat zij daarover niet beschikt omdat daar geen aanleiding toe bestaat zolang door de klant netjes voor de diensten van Euroaccess wordt betaald, lijkt voorhands niet erg geloofwaardig. Wat daar ook van zij, aangenomen mag worden. dat Euroaccess in staat is die gegevens alsnog te verkrijgen. Euroaccess is echter pas bereid die gegevens aan Stichting BREN te verstrekken indien de rechter haar daartoe opdracht geeft.

De combinatie van dit alles heeft er toe geleid dat EuroAccess afgestraft is door de rechter en daarom ook in de werkelijke proceskosten van het geding is veroordeeld. Het is dan ook niet echt handig van EuroAccess om net nadat er jurisprudentie over de status van Bittorrent websites is gecreëerd, net doen of je gek bent en het doodleuk op een rechtszaak aan te laten komen. Dat zijn dingen die door rechters (mijns inziens terecht) worden afgestraft!

EuroAccess was niet bereikbaar voor commentaar.

Update 11:20 uur: Reactie EuroAccess
In een reactie laat EuroAccess weten dat er naar hun idee een aantal dingen niet kloppen aan het vonnis. Allereerst zou de bittorrent website Torrent.to worden gehost door de Engelse vestiging van het bedrijf en ook niet worden gehost in Nederland. Zodoende zou BREIN volgens EuroAccess helemaal niet ontvankelijk moet zijn bij de Nederlandse rechter. Al heeft de rechter daar in het vonnis al over aangegeven daar anders over te denken.

Verder zou het onderzoek dat BREIN heeft laten uitvoeren naar de locatie van de server waar EuroAccess op draait ook rammelen. Deze zou namelijk staan in Schiphol-Rijk en dat terwijl EuroAccess in november 2007 al haar servers uit EasyNet Schiphol-Rijk heeft weggehaald en verhuist heeft naar Databarn in Amsterdam. Helaas vertrouwde de rechter het onderzoek.

De uitspraak is overigens niet op de zelfde dag gedaan, maar de zitting diende al op 14 juni en zou volgen op 28 juni, maar de rechter heeft tot 8 juli gewacht tot de uitspraak in Hoger beroep in de zaak BREIN vs LeaseWeb over de bittorrent website Everlasting.nl werd gedaan. In dat kader is het te begrijpen dat het voor EuroAccess moeilijk te verkroppen is dat zij tot een werkelijke proceskosten vergoeding ad 16.800 euro is veroordeeld, terwijl ook zij niet was wat de uitspraak in hoger beroep zou zijn in de andere zaak.

Daarover schrijft EuroAccess:

Een kortgeding om NAW gegevens te krijgen  en dan de kosten van Euro 16800.  Het lijkt meer op een uit de hand gelopen feestje. Dan de echte kosten die nodig zijn om te copy en pasten uit vorige rechtzaken.

Desalniettemin heeft EuroAccess haar Engelse vestiging gevraagd om de bittorrent website Torrent.to af te sluiten (wat reeds is gebeurt) en de NAW gegevens van de beheerder aan BREIN te verstrekken. Daarover is mijn mening ongewijzigd, dat soort “papieren constructies” prikt de rechter (terecht) onmiddelijk doorheen.

Het meest opmerkelijke in de reactie van EuroAccess is:

Objectief?  Nee niet echt terwijl de rechter tijdens de zitting aangaf dat zijn kinderen ook gebruik maken van torrent sites

En dvd’s verkopen.  Tja wat doe je er aan zegt hij.

Vanderheyden Arne, 14 juli 2008 10:17 am

Wat ik mij hier afvraag is waarom EuroAccess de gegevens van de klant moest doorgeven (per definitie volgens de rechter, blijkbaar), offline halen kan ik inkomen na de zaak tegen Everlasting, maar de persoonsgegevens doorgeven aan een prive organisatie zonder tussenkomst van een rechter?

Gezellig als hosters blijkbaar zomaar alles aan een prive organisatie (BREIN) moeten doorgeven..

Arnout Veenman, 14 juli 2008 10:50 am

@Arne, daar zijn al een aantal uitspraken over geweest, maar in dit specifieke vonnis overweeg de rechter:
[quote]4.9. Het belang van de meningsuiting speelt hier geen rol. Immers, op de website www.torrent.togaat het niet om het verkondigen van een mening, maar om het verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken. De websitehouder heeft er uiteraard belang bij om anoniem te kunnen blijven, maar mag dat belang niet misbruiken om jegens derden onrechtmatig te handelen en zonder dat zij daarvoor ter verantwoording kan worden geroepen. Zoals hierboven reeds is overwogen, handelt de websitehouder van www.torrent.to onmiskenbaar onrechtmatig jegens Stichting BREIN door zonder toestemming auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken ter downloading aan te bieden. Stichting BREIN heeft een reëel belang bij verkrijging van de NAW-gegevens van die websitehouder, omdat zij daarmee de websitehouder kan aanspreken op haar onrechtmatige gedrag en zo kan trachten verdere schade door inbreukmakend handelen al dan niet via andere websites dan www.torrent.toof een andere host, te voorkomen. Voorts is gebleken dat eerdere pogingen van Stichting BREIN om de NAW-gegevens van degenen die schuilgaan achter Torrent.to te achterhalen, zonder resultaat zijn geweest en is voldoende aannemelijk dat voor Stichting BREIN geen minder ingrijpende middelen voorhanden zijn om achter de NAW-gegevens te komen dan door het instellen van onderhavige vordering tegen Euroaccess, Dat leidt tot de slotsom dat: het belang van Stichting BREIN bij het verkrijgen van de NAW-gegevens dient te prevaleren boven het belang van Euroaccess en dat van de websitehouder om de gegevens voor Stichting BREIN' geheim te houden. Daarmee is voldoende aannemelijk dat Euroaccess in strijd handelt met een (ongeschreven) zorgvuldigheidsnorm hetgeen een onrechtmatige daad oplevert. Op grond daarvan rust op Euroaccess de verplichting de NAW-gegevens aan Stichting BREIN te verstrekken. Aan nakoming van de verplichting staat artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens niet in de weg, nu reeds is overwogen dat het belang van Stichting BREIN bij het verkrijgen van de gegevens zwaarder weegt dan het belang van de websitehouder bij respectering van haar recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De vordering tot verstrekking van de gevorderde informatie zal derhalve worden toegewezen.[/quote]

MikeN, 14 juli 2008 10:57 am

Ik twijfel sterk aan het onmiskenbaar onrechtmatige en heb het idee dat de verdediging hier niet sterk op in is gegaan. Er zijn meerdere zaken geweest waarin een thuiskopie legaal is geacht, weliswaar zit je dan met het uploadaspect, maar het onmiskenbaar onrechtmatige vind ik niet zo onmiskenbaar...

J, 14 juli 2008 11:44 am

Arnout, de papieren constructie waarna je verwijst, is dat dit verhaal: http://www.webhostingtalk.nl/webhostingtalk-lounge/94259-no-comment.html
of wat hier vermeld is: http://www.ictdaily.org/?p=29

?

Ik vind het bedrag dat EA moet betalen vrij hoog

Arnout Veenman, 14 juli 2008 11:50 am

@J, ik hou me even bij deze kwestie, dus niet over de dingen die je noemt. De "papieren constructie" in dit geval is het je verschuilen achter een andere vestiging, zelfs de zelfde rechtspersoon (juridische entiteit). Dus feitelijk is er zelfs geeneens sprake van een "papieren constructie" maar eerdere "mooie woorden".

Het bedrag dat EuroAccess moet betalen zijn de werkelijke proceskosten, dus ook bijvoorbeeld onderzoeks-, advocaat en andere kosten (dat is standaard bij rechtszaken over intellectueel eigendom, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich daar tegen verzet, artikel 1019Rv).

Dirk Fereirra, 14 juli 2008 6:07 pm

Uitslag kan je verwachten als je als knutselaar je eigen verdediging voert. Een juiste uitspraak voor de juiste persoon.

 • Pingback: Another Dutch web host prosecuted for torrent website, end of one more torrent safe haven?

 • Pieter, 14 juli 2008 7:12 pm

  Tja paul, zo je doet zo je ontmoet. Vanochtend wees het www adres toch echt naar een lokatie in nl (85.12.*). Eens een prutser veel vaker een prutser \o/ -> /o\ ;-)

  Robin, 14 juli 2008 7:28 pm

  Wat ik me afvraag.

  Hoe kan een Nederlandse rechtspersoon worden opgelegd een site af te sluiten die bij een verwante buitenlandse rechtspersoon gehost wordt.

  Of de twee rechtspersonen nu wel of niet met elkaar verwant zijn in de vorm van het zelfde bestuur / zelfde aandeelhouders, de zelfde handelsnaam, o.i.d staat daar buiten lijkt me.

  Ik ben bijv aandeelhouder van een chinese partij, kan mijn holding of erger nog een andere rechtspersoon onder deze holding structuur nu gedwongen worden om daar sites te laten afsluiten wanneer deze mogelijk illegale content bevatten, iets wat hier illegaal is, geldt daar misschien als legaal.
  Ik dacht het dus even niet, daar moet een chinese rechter zich over uitlaten.

  En in het specifieke geval van EuroAccess dient daar een uitspraak van een engelse rechter te komen, immers EU richtlijn stelt dat rechtspraak moet plaatsvinden
  in het land waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden.

  zabri, 14 juli 2008 7:54 pm

  Paul is gewoon de grootste domme oplichter allertijden
  (net als remonski stakkermans)

  Scan zijn ranges af binnenkort volgen er nog meer claims
  btjunkie.com 85.12.8.* Comumnente Sweden
  torrent.to 85.12.2.* Comumnente Sweden
  paul ga toch spelen in de speeltuin met je niet bestaande of falliete bedrijven in RIPE dingen aanpassen kan iedereen
  via je as34305 zien we ook gewoon dat 85.12.* adverteerd in NL

  BREIN moet eens beslag leggen op je warez machines
  xlned usenet is gewoon ook van jou

  Binnenkort komt de FIOD-ECD op bezoek pas maar op
  dan kunnen we allemaal lachen

  zabri, 14 juli 2008 7:57 pm

  @Robin

  Alles wat paul host staat gewoon netjes in databarn in NL

  via ripe heeft paul de IP adressen assignment aangepast naar iets wat zogenaamd in zweden draait (vanwege de wetgeving)maar elke beetje gebruiker zoekt dit via ripe op

  Waren er trouwens nog lui aanwezig bij de zitting ?

  timo, 14 juli 2008 8:04 pm

  kort door de bocht gaat het als volgt.

  Ik rij 200km per uur in Duitsland (toegestaan) en word in Nederland bekeurd omdat ik in Duitsland 200km heb gereden.

  de site draait in het buitenland en er komt een veroordeling in Nederland.

  ik twijfel toch sterk aan de kennins van de rechtbanken tegenwoordig. Alles word zo maar overgenomen.

  beetje huiswerk en iedereen weet dat EA niet meer op Schiphol-rijk staat.

  Ping en trace en je weet gelijk of iets in NL of in het buitenland staat.

  Voor de uitspraak van Brein - Leaseweb was voor iedereen onduidelijk of Torrent sites legaal zijn of niet. Dus snap ik EA wel dat ze uitgingen dat ze niets strafbaars hadden gedaan.

  nu blijkt het dus van wel.

  mag het zo maar dat een vonnis uitgesteld mag worden om te wachten op een andere uitspraak bij een andere rechtbank?

  al met al is het nu wel duidelijk... torrent sites etc zijn verboden in Nederland.

  Robin, 14 juli 2008 8:59 pm

  @ Timo,

  Ping and Trace zegt eigenlijk ook niets, als je eigen netwerk structuur bestaat uit bijvoorbeeld dark fibers tussen alle locaties met daarover vlan/mpls richting de datacentra waar de routers zich bevinden met de carriers etc,etc, dan trace je tot aan de laatste hop een vlan en alles wat daar in zit hoeft niet perse als hop worden aangegeven.

  Ik heb tal van machines waarbij het lijkt alsof het ergens in Nederland gehost is, als je van het ip nummer uit gaat en de informatie die beschikbaar is bij ripe bekijkt, maar in werkelijkheid krijgen de machines die in Duitsland, Belgie en in de UK staan hun connectie binnen vanaf een locale switch die rechtstreeks op een Dark Fiber zit naar een van de datacentra in nederland waar zich de router bevind.

  timo, 15 juli 2008 4:48 pm

  Robin

  het is dus niet aan te tonen waar iets staat ja of te nee.
  de rechtelijke macht schuilt zich achter Brein want die zijn erg betrouwbaar.

  ik weet dat EA ook spul heeft staan in meerdere landen. het gaat toch om waar iets werkelijk staat en niet waar de Brein vandaan komt.

  zabri : persoonlijk conflict met EA?

  tim, 15 juli 2008 8:18 pm

  Proficiat brein!

  zabri, 16 juli 2008 1:46 am

  @Robin
  Ik niets tegen EuroAcces of EuroAccess Limited zoals ze zich noemen alleen dat ze hun zaakjes niet netjes doen ken ze persoonlijk gelukkig niet.

  En mensen flink oplichten, na een Fallisement van ruim 100.000 euro weer opnieuw beginnen zogenaamd een limited oprichten en daar je spullen heen trappen is erg slim
  en dan nog een aantal mensen oplichten is niet erg netjes.

  Robin, 16 juli 2008 1:57 pm

  @ zabri

  Mensen oplichten of niet goed behandelen is inderdaad niet netjes, dergelijke praktijken slaan altijd 2x harder terug
  op de lange termijn heb je er meer aan om transparant met je klanten en leveranciers om te gaan.

  Maar na een faillisement kun je altijd een herstart doen
  hier is opzich niets mis mee, mits juist uitgevoerd.
  Nieuwe B.V of limmited die bij de currator het inventaris + klanten koopt is een juiste aanpak, op die manier wordt ook "een deel" van de schuld afgelost.

  100.000 euro vind ik overigens wel erg weinig voor een
  faillisement, ik vraag me af wat voor een slechte ondernemer
  zich voor 100.000 failliet laat verklaren, ik persoonlijk zou dat nooit doen. 100.000 is binnen een no time te lenen tegen een goede rente, er zijn prive en capital investors genoeg te vinden in nederland, en als je vertrouwen hebt in je buisiness moet dat toch te doen zijn.

  timo, 16 juli 2008 7:51 pm

  wie zijn dan opgelicht?

  beetje dom en kort door de bocht lijkt mij...

  als je word opgelicht kun je altijd aangifte doen van oplichting. Als de bestuurder wanbeleid heeft gevoerd is deze prive aansprakelijk.

  het is zinloos en dom gelul en wijkt totaal af van waar het werkelijk omgaat.

  begint op ICTdaily te lijken of zitten jullie daar ook ehhh zaten

  Robin, 17 juli 2008 12:17 am

  Ik heb geen idee wie er wordt opgelicht, ik geef een respons op zabri, het gaat een beetje off topic.

  Maar timo, laat me niet lachen , aangifte doen bij de politie van oplichting, kun je proberen maar dan gaat je aangifte op een stapel als die al bestaat voor die persoon en als ze genoeg klachten over het zelfde binnen krijgen zetten ze er misschien na een jaar of wat, wel eens iemand op om wat dingen uit te zoeken, beste geval is direct zelf een gerechtelijke procedure starten om een vergoeding te krijgen als justitie het doet en er zijn meerdere gedupeerden
  krijg je nooit waar je recht op hebt.

  piet, 17 juli 2008 2:18 pm

  mmm torrent.to was een grootte hé Paul aka timo ?
  Je bent nu vast een boel inkomsten kwijt of niet ?
  Porsche al verkocht ? :P

 • Pingback: Another Dutch web host prosecuted for torrent website, end of one more torrent safe haven? - Joop.in China

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.