Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Veiligheid bewijzen (Column)

  • Door
  • Rashid Niamat
  • geplaatst op
  • 12 mei 2011 08:01 uur

Ruim voordat de hack van Sony’s PSN bekend werd en niemand zich kon voorstellen dat een iPhone misschien lokatiedata verzamelde waren er in Europa – en dus ook in Nederland – voorstanders van meer en betere privacy voor consumenten.

De boven beschreven incidenten hebben deze voorstanders machtig geholpen meer draagvlak te krijgen voor de ideeën. Kijk alleen maar naar het grote aantal artikelen in de pers over de PSN hack en de interviews met security -en privacydeskundigen.

Je zou zelfs kunnen stellen dat het voornemen van het huidig kabinet bedrijven te verplichten datalekken te melden een eerste passende reactie op de voorvallen is. De discussie over datalekken speelt echter al langer en is onder andere door Bits of Freedom regelmatig aangezwengeld.

In Duitsland voerde men de discussie over datalekken ook al enige tijd, zonder dat ervoor een wetswijziging voor in de koker zat. Maar de politiek kan de grote onrust niet negeren die is ontstaan door de PSN hack en meldingen dat soortgelijke pogingen ook zijn ondernomen op de netwerken van DS en Xbox360.

Een van de regeringspartijen heeft in reactie hierop wel een opmerkelijk voorstel gelanceerd. De privacy van alle burgers moet worden gecontroleerd door een nieuw te vormen Stiftung Datenschutz. Het idee voor dit orgaan bestond al langer, maar door de actualiteit wil men met meer bevoegdheden geven.

De belangrijkste hiervan is dat de stichting de enige instantie wordt die certificaten uit mag geven voor de privacy (Datenschutz). Concreet gaat het om logo’s die door ondernemingen gevoerd gaan worden. Daarmee wordt duidelijk welke marktpartij privacy hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast is het utieraard ook een instrument om concurrentie tussen partijen te stimuleren, net als het energielabel dat doet.

Wat nog niet duidelijk is of er sprake is van vrijwillige melding of dat het certificeren zelfs een verplichting wordt. In dat laatste geval is rekening te houden met fikse weerstand vanuit werkgevers -en winkeliersverenigingen die dit vooral zullen beschouwen als een lastige administratieve last. Aan de andere kant heeft de politiek ook de taak de burgers te beschermen en daartoe kan een certificaat wel terdege een rol vervullen.

Gelet op de snelheid waarmee sommige besluiten in Berlijn genomen worden is het zaak voor lezers van ISPam die actief zijn op de Duitse markt of bijvoorbeeld klanten hebben die zaken doen met Duitsland, dit dossier in de gaten te houden.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.