Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

SIDN lanceert .nl-control beveiliging voor .nl-domeinnamen

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 29 juni 2011 08:15 uur

De  SIDN heeft vorige week de dienst .nl-control gelanceerd waarmee .nl-domeinnamen extra beschermd worden. Een .nl-domein met de bescherming kan niet zonder expliciete bevestiging door de houder en controle door SIDN van houder wijzigen, worden verhuisd of opgeheven. De dienst is speciaal ontwikkeld voor banken, overheidsinstellingen en andere domeinnamen met een grote waarde.

De .nl-control-dienst voor een domeinnaam wordt door de SIDN vanaf 1 juli 2011 aangeboden via de registrars. Essentieel is dus dat de registrar waar de .nl-domein staat ook .nl-control aanbiedt. De aanvraag wordt gedaan met behulp van een inschrijfformulier, waar de gegevens van de houder en één of twee personen die worden gemachtigd om akkoord te geven op mutaties en een of of meerdere domeinnamen waar de dienst voor wordt aangevraagd ingevuld.

Dit inschrijfformulier moet worden ondertekend door een tekenbevoegd persoon, dat moet blijken uit het KvK-uittreksel (niet ouder dan één maand) dat moet worden meegestuurd of uit een bijgevoegde volmacht. Daarnaast moet ook een kopie van de legitimatie van de persoon die tekent worden bijgevoegd.

Na ontvangst van het formulier wordt door de SIDN contact gezocht met de houder om te controleren of de inschrijving correct is. Pas daarna wordt de dienst geactiveerd. Voor beëinidiging van .nl-control of wijziging van de mutatie gemachtigden geldt in grote lijnen dezelfde procedure.

Uitzondering
Indien een .nl-domeinnaam eenmaal beschermd is, dan kunnen veel mutaties niet meer zonder toestemming worden uitgevoerd, het betreft het wijzigen van gegevens  van de domeinnaam (houder, admin-c, tech-c, contactpersoon of nameserver), verhuizingen of opheffing. Een uitzondering is als de nameserver zelf gewijzigd wordt voor álle domeinnamen die erop draaien, gezien het spoedeisende karakter van een dergelijke wijziging.

Zodra één van deze mutaties wordt aangevraagd, dan wordt deze pas uitgevoerd, nadat de aanvraag bij de SIDN handmatig is gecontroleerd, waarbij de gemachtigde van de houder zowel telefonisch als schriftelijk met handtekening  laat weten dat de houder akkoord is met de mutatie die is aangevraagd.

Waarde
De dienst zal vooral aftrek vinden bij partijen die een groot belang hebben bij hun .nl-domeinnaam, zo is de verwachting. De dienst .nl-control is speciaal ontwikkeld voor banken, (overheids)instellingen, webshops en andere .nl-domeinnamen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Al kan voor elke domeinnaam .nl-control worden aangevraagd.

Er zijn verschillende branchevreemde partijen zoals de Rabobank die registar zijn veelal omwille van het feit dat ze maximale controle over hun domeinnamen willen hebben. Volgens SIDN-woordvoerster Lycke Hoogeveen zijn verschillende partijen waaronder ook de Rabobank geconsulteerd over .nl-control. Zij zullen hun registrarschap niet opzeggen, maar gaven wel aan dat .nl-control een aantal zaken gedekt worden die samenvallen met de reden waarom ze registrar zijn.

Kritiek
Door registrars is niet onverdeeld positief gereageerd op .nl-control. Door registrars die het zakelijke segment bedienen is de dienst positief ontvangen, andere registrars associëren .nl-control met ‘direct-sales’ en zijn er daarom wordt huiveriger voor, stelt Hoogeveen.

Gezien de dienst wordt aangeboden en gefactureerd via registrars kunnen deze zelf de tarieven bepalen die ze ervoor in rekening brengen. Daar komt bij dat de dienst waarschijnlijk ook de nodige administratie en ondersteunende werkzaamheden met zich mee zal brengen. De SIDN brengt registrars zelf 7,50 euro per kwartaal in rekening, tot 1 juli 2012 zijn de kosten maar 3,75 euro per maand.

Het is waarschijnlijk dat registrars de dienst voor minimaal het dubbele tot een veelvoud zullen gaan aanbieden. Een mogelijkheid is ook om niet alleen een tarief per kwartaal of jaar te hanteren, maar ook per mutatie. Die zullen natuurlijk het duurste zijn, qua werk en ondersteuning van de klant-houder.

Zwitsers
De SIDN is overigens niet de eerste registrar die een dergelijke dienst aanbied. In 2007 schreef ISPam.nl al over de dienst SWITCH Guard, waarmee .ch-domeinnamen op een enigszins vergelijkbare wijze worden beschermd. Die controle is echter niet handmatig, maar geautomatiseerd, in de zin dat een minimaal aantal gemachtigden akkoord moeten geven per e-mail. Hoogeveen bevestigt dat de dienst van SWITCH een inspiratiebron voor .nl-control is geweest.

patrick, 30 juni 2011 2:18 pm

"De SIDN brengt registrars zelf 7,50 euro per kwartaal in rekening, tot 1 juli 2012 zijn de kosten maar 3,75 euro per maand."

Ben ik nu gek, of is EUR 11.25 meer dan 7.50 ?

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.