Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Staat wint ook hoger beroep over persoonsdomeinnaam www.112.nl

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 1 augustus 2008 08:01 uur

112 daar red je levens meeHet heeft even geduurd, maar gisteren is er dan eindelijk uitspraak gedaan in het hoger beroep in de zaak rondom de persoonsdomeinnaam www.112.nl. Ook het Gerechtshof Amsterdam is van mening dat het belang van de Staat voor het belang van de oorspronkelijke houder Bram Heerink gaat. Die volgens het Hof de persoonsdomeinnaam enkel geregistreerd heeft om deze te gelde te kunnen maken. Op naar de Hoge Raad?

In het arrest staan een aantal interessante zaken. Allereerst het feit dat Heerink wel ontvankelijk was in het hoger beroep, ondanks het feit dat SIDN de persoonsdomeinnamen heeft afgeschaft. Het feit dat SIDN aan Heerink heeft bevestigd de uitgifte van de numerieke .nl-domeinnaam 112.nl op te schorten in afwachting van het hoger beroep over www.112.nl zorgde er voor dat het Hof Heerink ontvankelijk achte.

Verder heeft het Hof de belangen van beide partijen in haar arrest op de volgende wijze samengevat, eerst de belangen van Heerink bij de persoonsdomeinnaam www.112.nl:

Volgens [appellant] geldt hier de regel “wie het eerst komt, die het eerst maalt” en mag hij, binnen de grenzen van het recht, als houder van de domeinnaam daarmee doen wat hem goeddunkt. [appellant] heeft noch in eerste aanleg noch in hoger beroep opgegeven welk (specifiek) belang voor hem is verbonden aan de registratie van de domeinnaam www.112.nl. Het gebruik door [appellant] van de website met deze naam is beperkt gebleven tot het doorlinken naar andere websites, in 2006/2007 gedurende enige tijd naar een pornografische website – naar [appellant] stelt door een foutieve technische koppeling – en vervolgens, na sommatie namens de Staat, naar de website www.startkabel.nl, een tegen het nummer 112 aanleunende commerciële site. [appellant] heeft in 2003, nadat hij door de Staat hierover was benaderd, aan overdracht van de domeinnaam een koopsom verbonden die voor de Staat niet aanvaardbaar was. Onder deze omstandigheden is het naar het voorlopig oordeel van het hof aannemelijk dat het belang van [appellant] bij registratie van de onderhavige domeinnaam uitsluitend erin is gelegen, deze naam te gelde te kunnen maken.

Over het belang van de Staat bij de persoonsdomeinnaam www.112.nl schrijft het Hof:

Hier tegenover staat het evident zwaarwegende belang van de Staat bij adequate informatie van de burgers met betrekking tot hulpdiensten van de overheid onder het Europees voorgeschreven nummer 112. Met dat belang is niet verenigbaar dat burgers die – met het oog op (informatie over) het oproepnummer voor hulpdiensten – het internet raadplegen, ook als zij daarbij gebruik maken van een zoekmachine zoals Google, bij het voor de hand liggende intikken of aanklikken van www.112.nl, zonder toevoegingen als ‘sos’ of ‘overheid’, niet op een officiële site van de overheid terechtkomen maar op een commerciële website. De door de overheid met tal van voorlichtingscampagnes ondersteunde algemene bekendheid van het noodnummer 112 brengt mee, dat het publiek geneigd zal zijn de domeinnaam www.112.nl te associëren met een website van de Staat. Daaraan doet niet af dat ook regionale overheden domeinnamen plegen te gebruiken waarin 112 voorkomt, zoals www.112fryslan.nl of www.112amsterdam.nl.

De conclusie van het Gerechtshof was net als van de Rechtbank dat het belang van de Staat voor gaat op dat van Heerink:

Al deze omstandigheden en de daarmee verweven onevenredigheid van de hier tegenover elkaar staande belangen in aanmerking nemende, is het hof voorshands van oordeel dat [appellant] in redelijkheid niet tot de uitoefening van zijn bevoegdheid tot registratie van de persoonsdomeinnaam www.112.nl, althans tot weigering van de overdracht tegen vergoeding van zijn kosten, had kunnen komen en dat hij daarom die bevoegdheid heeft misbruikt. Dat betekent dat [appellant], die zich ervan bewust was of behoorde te zijn dat hij in strijd handelde met het evidente en zwaarwegende belang van de Staat waartegen het zijne niet opwoog, onrechtmatig handelt jegens de Staat door zijn weigering om, anders dan tegen een door hem verlangde maar voor de Staat onaanvaardbare en ook in redelijkheid niet te verlangen financiële vergoeding, mee te werken aan de overdracht van de bovengenoemde domeinnaam zoals gevorderd.

Het arrest roept een beetje een dubbel gevoel bij me op, aan de ene kant is het niet te ontkennen dat de persoonsdomeinnaam www.112.nl waarschijnlijk met financiële motieven geregistreerd is en dat dit jurisprudentie is die tegen domeinkaping kan worden gebruikt, al is daar in dit geval absoluut geen sprake van, gezien persoonsdomeinnamen zuiver een particuliere aangelegenheid zijn en de overdracht aan de Staat daarmee oneigenlijk is.

Aan de andere kant wordt een domein-eigenaar met een interessante domeinnaam onteigent. Het internet maakt het mogelijk om tientallen combinaties van domeinnamen te maken, zoals de staat zelf ook gedaan heeft met www.112sos.nl. Dat personen een associatie met het alarmnummer hebben bij www.112.nl is natuurlijk logisch, maar dan moet de Staat maar duidelijk op welke website er wel informatie over het alarmnummer is en dat lukt de overheid prima met www.112sos.nl. Daarmee riekt dit naar onteigening.

Heerink heeft tegen ISPam.nl aangegeven teleurgesteld te zijn over de uitspraak, maar pas wanneer hij zijn advocaat gesproken heeft over de uitspraak inhoudelijk te willen reageren. Mogelijk gaat Heerink dus in cassatie tegen het arrest van het Hof. Dat zou geweldig zijn, want zover ik weet heeft de Hoge Raad tot nu toe nog geen uitspraken gedaan in domeinnaam geschillen en die jurisprudentie kunnen we dus goed gebruiken!

Sjoerd van Groning, 1 augustus 2008 10:53 am

Ik vind het volledig terecht dat de staat deze domeinnaam krijgt. Het risico dat iemand anders rare dingen doet met een dergelijke site is aanzienlijk denk ik. Blij dat de rechtbank dat inziet.

Het gaat puur om even geld uit een leuke domeinnaam te kloppen denk ik. Tenzij je een bedrijf hebt dat al jaren 112 heet natuurlijk, maar ik denk niet dat de andere partij duidelijk kan maken wat hij van plan is met het domein.

MikeN, 1 augustus 2008 1:03 pm

Tja, op welke wetten is de uispraak nou precies gebouwd dan? "Het belang van de staat" vind ik nou niet echt iets om een uitspraak op te baseren, dat is meer iets voor een totalitair regime.

Freeaqingme, 2 augustus 2008 1:37 am

" De door de overheid met tal van voorlichtingscampagnes ondersteunde algemene bekendheid van het noodnummer 112 brengt mee, dat het publiek geneigd zal zijn de domeinnaam www.112.nl te associëren met een website van de Staat. Daaraan doet niet af dat ook regionale overheden domeinnamen plegen te gebruiken waarin 112 voorkomt, zoals www.112fryslan.nl of www.112amsterdam.nl."

Dat is het probleem van de staat, en absoluut niet dat van dhr. Heerink. Dat de staat reclame gemaakt heeft voor een nummer waarvan zij zelf niet de .nl-domeinnaam bezit is een keuze die zij zelf gemaakt heeft, en daarom kan Heerink m.i. hiermee dan ook niet worden opgescheept, wat nu wel gebeurt. Als de staat inderdaad het belang van het hebben van een .nl-domeinnaam gelijk aan het alarmnummer zo belangrijk acht, had zij maar een nummer moeten kiezen waarvan de domeinnaam wel vrij was om deze vervolgens zelf volgens de daarvoor geldende procedures moeten registreren.

Hierom kan ik ook absoluut niet inzien waarom de rechter dan ook deze uitspraak gedaan heeft. Dat iemand de reden van bezit van een domeinnaam moet uitleggen om aan de hand hiervan te bepalen of hij dit domeinnaam mag houden is wat mij betreft ook compleet "de omgekeerde wereld".

Het feit dat tot voor kort enkel particulieren numerieke domeinnamen (niet helemaal correct, maargoed) konden registreren doet hier natuurlijk niets aan af. Wat mij betreft had dit iets tussen de staat en de sidn moeten zijn, nog voordat Heerink dit domeinnaam registreerde.

Wido, 2 augustus 2008 10:16 am

@ hierboven: "Als de staat inderdaad het belang van het hebben van een .nl-domeinnaam gelijk aan het alarmnummer zo belangrijk acht, had zij maar een nummer moeten kiezen waarvan de domeinnaam wel vrij was om deze vervolgens zelf volgens de daarvoor geldende procedures moeten registreren."

Whaha, die is leuk. Je weet neem ik aan dat 112 europees geregeld is en dat je in elk europees land 112 kan bellen? Dus dan hadden we in europa op zoek gemoeten naar een makkelijke 3 cijfer combinatie waarvan de .be, .de, .nl, .cz, etc, etc vrij was?

Nee, dat begint denk ik een beetje omgekeerde wereld te worden.

Freeaqingme, 2 augustus 2008 11:41 am

Uiteindelijk was het toch echt de Nederlandse staat die daar mee akkoord ging.

Mark, 3 augustus 2008 3:21 am

Ze hadden in een vroeg stadium de domeinnaam kunnen laten blokkeren (en de daaraan gekoppelde persoonsdomeinnamen). Zoals ook reeds geruime tijd mail.nl geblokkeerd is/was.

Daarnaast had de staat ook kunnen kiezen om de domeinnaam te kopen of duidelijker in de campagnes aan te geven dat 112sos.nl de officiele site is. Als ik mij niet vergis stond die domeinnaam in het begin helemaal niet in de folders/stikkers/advertenties, dit laatste zal een wel overwogen beslissing zijn geweest naar ik mag hopen.

 • Pingback: Internetrecht: actualiteiten en commentaar

 • Frank van der Loos, 8 augustus 2008 12:08 pm

  Terecht dat deze naam naar de overheid gaat. De persoonsdomeinnaam was nummeriek, om meerdere personen dus de gelegenheid te geven hun naam vast te leggen.

  Een SIDN member ( zoals heerink ) kon dan zelf een nummer kiezen en een voorvoegsel ( zoals de achternaam van een persoon, of voornaam ).

  Misbruik van mogelijkheden dus:

  Wie heet er nou WWW ?
  En dan ok nog toevallig 112.nl

  Kortom duidelijke uitspraak.

  Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.