Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Waarom zijn Nederlandse ISP’s niet vertegenwoordigd in EuroISPA?

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 31 juli 2012 08:09 uur

Nederlandse ISP’s zijn sinds het opheffen van de branchevereniging NLIP niet meer vertegenwoordigd in de koepelorganisatie van isp-brancheverenigingen EuroISPA. Totaal zijn de brancheverenigingen uit twaalf Europese landen vertegenwoordigd door de organisatie. Waarom heeft Nederland geen vertegenwoordiging meer? ISPam.nl zocht het uit.

EuroISPA: Nederlandse vertegenwoordiging op de todo-lijst
In het verleden was er Nederland vertegenwoordigd van de Nederlandse internet service providers, maar sinds deze organisatie (NLIP, red.) is opgehouden te bestaan, is er inderdaad geen vertegenwoordiging, bevestigde woordvoerster Maelle Lelardic in gesprek met ISPam.nl.

In het verleden is er wel contact geweest met branchevereniging ISPConnect, maar sindsdien is niets meer van hen vernomen. Ook stelt Lelardic dat er aan XS4ALL heeft geprobeerd om een representatieve vertegenwoordiging vanuit Nederland te creëren, die dan lid zou worden van EuroISPA. Dat is uiteindelijk ook niet van de grond gekomen.

Het is een uitdrukkelijke wens van EuroISPA  om weer een Nederlandse vertegenwoordiging in haar midden te hebben en dit staat dan ook ‘op de todo-lijst’. De kosten voor het lidmaatschap bedragen 6000 euro op jaarbasis, dat is volgens Lelardic relatief laag in vergelijking met de contributie van andere koepelorganisaties. Wat de reden wel is dat er nog geen Nederlandse vertegenwoordiging is binnen EuroISPA is voor Lelardic onduidelijk, maar mogelijk maakt onbekend onbemind.

Op de vraag wat EuroISPA precies doet, legt Lelardic uit dat aan de ene kant het een pan-Europees platform is om kennis en standpunten uit te wisselen. Aan de andere kant zorgt EuroISPA er voor dat de isp’s in Brussel worden vertegenwoordigd bij de EU-organen.

DHPA: EuroISPA nog onbekend
Het vermoeden van Lelardic dat onbekend onbemind maakt, lijkt te worden bevestigd. DHPA-directeur Michiel Steltman laat desgevraagd weten nog niet eerder van EuroISPA te hebben gehoord. Hij zegt wel interesse te hebben in de organisatie.

Steltman geeft aan op dit moment nog weinig lijntjes naar Brussel te hebben, behalve via Eurocloud. Het lidmaatschap van een organisatie die zich volledig richt op vertegenwoordiging in Brussel is daarom zeer welkom. Het grootste deel van de regelgeving komt daar immers vandaan. Daarom is het belangrijk dat de voor de branche belangrijke thema’s in Brussel stevig op de agenda staan.

Of er zal worden aangesloten bij EuroISPA zal afhangen van een aantal factoren, waaronder het profiel van de organisatie en wat deze precies doet. De contributie van de organisatie van 6000 euro per jaar wordt door Steltman fors genoemd, gelet op de relatief kleine begroting van de DHPA. Eerst is het nu zaak om contact te leggen met EuroISPA, besluit Steltman.

ISPConnect: Geen ruimte
In het verleden heeft ISPConnect inderdaad contact gehad met EuroISPA, bevestigt ISPConnect-voorzitter Yom Schutte. De reden dat er uiteindelijk voor gekozen is om geen lide te worden, is de hoogte van de contributie. Een bedrag van 6000 euro per jaar zou voor ISPConnect een te grote aanslag op de begroting zijn.

Op dit moment is aansluiting om die zelfde reden ook niet aan de orde. Door ISPConnect is sinds kort een interim-manager aangesteld die actief werkt aan de strategie van de branchevereniging. Hij moet er ook voor zorgen dat de financiële positie wordt versterkt. De uitkomst hiervan zou kunnen zijn dat er alsnog bij EuroISPA wordt aangesloten, concludeert Schutte.

Los van het financiële aspect zou Schutte graag bij EuroISPA aansluiten. Het is belangrijk dat er een goede vertegenwoordiging van de branche in Brussel is, omdat het grootste deel van de nieuwe relevante regeling daar vandaan komt. EuroISPA is bij uitstek een organisatie die daar voor kan zorgen.

XS4ALL: Eigen Brusselse vertegenwoordiging
Een aantal jaar geleden is er door de verschillende internet providers in Nederland gesproken over de oprichting van een overlegorgaan, laat XS4ALL-woordvoerder Niels Huijbregts aan ISPam.nl weten. Daarbij leek het dan ook nuttig om dat overlegorgaan aan te sluiten bij EuroISPA.

De uitkomst van de gesprekken tussen de verschillende internet providers was dat het beter was om ad-hoc samen te werken op basis van individuele thema’s en niet in een formeel overlegorgaan. Dit werkt volgens Huijbregts voor de verschillende partijen goed omdat iedereen zo zijn eigen koers  kan varen. “Op het moment dat er toch overkoepelende belangen zijn, zoals recent nog de aanpak van botnets, dan weet men elkaar goed te vinden op een dergelijk thema”, aldus Huijbregts.

Het feit dat er geen overlegorgaan tot stand kwam, betekende ook dat er niet aangesloten is bij EuroISPA, concludeert Huijbregts. Enkele brancheorganisaties kunnen aansluiten, voor individuele isp’s is dit niet mogelijk.

Voor XS4ALL is het ook geen probleem dat er geen Nederlandse vertegenwoordiging bij EuroISPA is. XS4ALL is via moederbedrijf KPN zelf in Brussel vertegenwoordigd en kan op die manier ook goed in de gaten houden wat er daar gebeurt. Of dat wel een probleem voor andere kleinere ISP’s is, kan Huijbregts niet zeggen.

Conclusie
Er zijn verschillende redenen waarom Nederland niet is vertegenwoordigd binnen EuroISPA. Allereerst is er niet één overkoepelende branchevereniging in Nederland. De grote isp’s hebben een eigen vertegenwoordiging in Brussel en kunnen niet individueel lid worden van EuroISPA. De kleine isp’s en hosters hebben zich wel verenigd, maar voor hun vertegenwoordigers is de contributie van EuroISPA een belangrijke drempel om lid te worden.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.