Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De praktische kant van de btw-verhoging voor hosters

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 14 augustus 2012 08:10 uur

Hoe om te gaan met de btw-verhoging. Na het de eerste twee artikel artikelen over de feitelijke situatie van de btw-verhoging per 1 oktober 2012, belichten we in dit derde en laatste verhaal de praktische kant. Hoe kun je het beste omgaan met de btw-verhoging, verhogen hosters hun prijzen of wordt de btw-verhoging in de prijs wordt opgenomen en hoe gaan de makers van administratiepakketten om met de btw-verhoging? ISPam.nl zocht het uit.

Phidra: btw-verhoging en prijsverhoging combineren
Vooral voor hosters met veel particuliere klanten, zal de btw-verhoging vervelend zijn. De verhoging die de zakelijke klanten betalen, wordt toch weer als voorbelasting afgetrokken, waardoor het voor B2B-transacties weinig uitmaakt, stelt Adri Mors van Phidra Accounts & Adviseurs.

Wel stelt Mors dat de btw-verhoging ook hét moment is om kritisch te kijken naar de marges die gemaakt worden op de verschillende producten en diensten. Indien deze te laag blijken te zijn, kan een noodzakelijke prijsverhoging die normaliter op 1 januari zou worden doorgevoerd, het beste kunnen worden gecombineerd met de btw-verhoging. Aan de andere kant zullen er vooral kleine hosters zijn van wie de prijzen nu al onder druk staan door de grote concurrentie, moeite hebben om de btw-verhoging aan hun klanten te verkopen.

Wanneer een dienst of levering heeft plaatsgevonden voor 1 oktober 2012, maar de facturering vindt pas na deze datum plaats, mag op deze factuur toch het 19%-tarief worden toegepast. Wanneer de levering of dienst pas plaats vindt op of na 1 oktober 2012, maar er is vooruitbetaald (op basis van een factuur van voor 1 oktober 2012) is op deze factuur 19% berekend. Er zal dan nog 2% aangegeven moeten worden per 1 oktober 2012. Technisch gezien noemt Mors de btw-verhoging daarom een onmogelijke opgave. Administratiesystemen werken namelijk met codes voor het hoge en lage btw-tarief. Het 19% en 21% tarief door elkaar heen moeten gebruiken in de overgangsperiode is daarom technisch vrijwel onmogelijk. Er zal daarom naar pragmatische oplossingen worden gezocht, zoals een harde knip, waarbij pas vanaf een bepaald moment het hoge tarief in rekening wordt gebracht.

Volgens Mors is zelfs binnen de eigen vakvereniging SRA nog niet alles uitgekristalliseerd over de btw-verhoging. Hij adviseert dan ook goed contact over het onderwerp te houden met de eigen fiscale adviseur en de ontwikkelingen op dit gebied te volgen.

Moneybird: oorverdovend stil over btw-verhoging
Tot zijn eigen verbazing heeft Joost Diepenmaat van MoneyBird bijna geen vragen gehad van klanten over de aankomende btw-verhoging naar 21%. In het algemeen vind Diepenmaat het ook oorverdovend stil in de media en bij de Belastingdienst en Kamer van Koophandel. Door MoneyBird zal binnenkort een nieuwe versie van het administratiepakket online worden gebracht, waarbij de wijze waarop de btw is geregeld volledig op de schop gaat. Daarbij zal de mogelijkheid bestaan om het 19%- en 21%-tarief naast elkaar te gebruiken. Tot dat moment kunnen klanten binnen het huidige systeem zelf 21% als btw-tarief toevoegen en gebruiken.

Een hoster die Moneybird gebruikt en een factuur stuurt voor een abonnement dat doorloopt tot na 1 oktober, adviseert Diepenmaat om twee factuurregels aan te maken, één voor het deel van het abonnement vóór 1 oktober met het 19%-tarief en een tweede factuurregel voor na dit moment met het 21%-tarief.

Over de naheffing waar klanten die nog 19% btw in rekening hebben gebracht voor abonnement die doorlopen na 1 oktober, stelt Diepenmaat helaas niet te kunnen zien of hier sprake van is. Klanten van MoneyBird zullen dus zelf moeten kijken of ze de naheffing verschuldigd zijn en zullen ook zelf moeten uitrekenen over welke bedrag als grondslag de naheffing verschuldigd is.

WeFact: tool om naheffing per klant vast te stellen
Het is verschrikkelijk lastig voor hosters hoe zij moeten om gaan met de keuze om al dan niet na te heffen, stelt Roel Korting van WeFact. De naheffing is met 2% bescheiden en de bedragen waar het bij hosters om gaat zijn vaak klein, maar het totale bedrag van de naheffing kan weer groot zijn.

WeFact dat een facturatiepakket heeft dat volledig op hosters is gericht, kan eenvoudig vaststellen of een bepaalde factuur een abonnement behelst of een product dat eenmalig is gefactureerd. Op basis van die informatie wordt een tool gebouwd die hosters kunnen gebruiken om te bepalen welke naheffing per klant verschuldigd is voor abonnementen die al vooruit gefactureerd zijn en doorlopen na 1 oktober 2012.

Met de tool kan een hoster precies zien welk bedrag aan naheffing er per klant verschuldigd is. Daarnaast wordt ook het totale bedrag aan naheffing in verband met de btw-verhoging uitgerekend. Op basis van die informatie een hoster dan kijken voor welke klanten het nuttig is om de naheffing door te factureren of niet. Het zal echter niet mogelijk zijn om rechtstreeks vanuit de tool een factuur aan te maken voor de desbetreffende klanten. Dat moet de hoster nog wel zelf handmatig doen.

WeFact wordt ook gebruikt bij veel Belgische hostingbedrijven. In België is het hoge btw-tarief al langer 21%. Om die reden was het 21%-tarief al in WeFact aanwezig en konden klanten daar al voor kiezen. Zodra de BTW-verhoging per 1 oktober 2012 is ingevoerd, zal voor alle (Nederlandse) klanten dit standaard het toepasselijke btw-tarief zijn. Klanten die vanaf die datum een factuur sturen voor een dienst of product dat al eerder is geleverd, moeten het tarief voor de betreffende factuurregels handmatig naar 19%  bijstellen.

Knoth hosting: geen prijsverhoging in verband met ronde prijzen
De prijzen van Knoth Hosting zullen niet veranderen, stelt eigenaar Alexander Knoth. Daarbij speelt een belangrijke rol dat de huidige prijzen inclusief btw mooie ronde getallen zijn. De btw-verhoging doorberekenen zou betekenen dat daar vanaf gestapt moet worden. Feitelijk verlaagt zijn bedrijf daarom de prijzen per 1 oktober 2012 met 2%.

Aan het doorberekenen van de naheffing, denkt Knoth al helemaal niet. Dat is dan maar pech voor hem zelf, maar die rekening gaat hij niet bij de klant neerleggen. Indien hij iets in een winkel koopt, dan zou het toch ook bizar zijn als je later ineens nog eens 2% extra moet betalen.

Mijndomein.nl: prijs sinds 2003 onveranderd, dat blijft waarschijnlijk zo
Ook bij Mijndomein.nl neigen ze er naar om de prijzen zoals die inclusief btw zijn, niet te veranderen.  Henk-Jan de Krijger, mede-directeur van MijnDomein laat in gesprek met ISPam.nl weten het wel ‘cool te vinden’ dat een webhostingpakket sinds 2003 ongewijzigd 29 euro per jaar kost. Daarnaast komt het stabiel het betrouwbaar over om de btw-verhoging niet door te berekenen. Al verwacht De Krijger dat de klant het wel zou begrijpen als het wel zou gebeuren, gezien het een wettelijke maatregel is.

Een ander idee om de btw-verhoging op te vangen, is om de prijs van het ‘domein-only’-pakket, dat nu nog 9 euro per jaar kost, iets in prijs te verhogen. “Dat zal dan wel gepaard gaan met een nieuwe feature, waar de klant echt iets aan heeft, zodat het niet enkel een prijsverhoging is”, stelt De Krijger.

Het doorberekenen van de naheffing voor abonnementen die voor 1 oktober zijn ingegaan en vanaf dat moment nog doorlopen, sluit De Krijger uit. Administratief is dat een ramp en zou ook niet passen bij het transparante beleid dat MijnDomein.nl voorstaat.

De definitieve keuze over hoe om te gaan met de btw-verhoging zal later gemaakt worden. Het (onderbewuste) denkproces is daarover nu al bezig. Gezien het feit dat MijnDomein.nl op dit moment ruim 156.000 klanten heeft, zijn daar serieuze bedragen mee gemoeid. Hoe dan ook 1 oktober 2012 is de deadline en dan zal die keuze ook gemaakt zijn, besluit De Krijger.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.