Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

CDA wil typosquatting aanpakken; kan SIDN niet optreden?

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 25 augustus 2008 08:02 uur

CDA-kamerlid Mirjam Sterk wil dat typosquatters die domeinnamen registreren die lijken op de domeinnamen van websites die kinderen als doelgroep hebben aanpakken en zo nodig strafbaar stellen. Sterk heeft aan minister Rouvoet van Jeugd en Gezin (ChristenUnie) gevraagd om er iets aan te doen, zo meldt de Volkskrant.

Dit is echt ziek. Je kind wil een tekening downloaden op Sesamstraat.nl, en hij zit opeens op een site waar hij nog lang niet aan toe is. Wat bezielt mensen?

Tjalling Hylkema van advocatenkantoor SOLV beargumenteert in een blogpost dat typosquating nu al strafbaar zou kunnen zijn, maar dan moeten de daders wel kunnen worden opgespoord, dat is in dit geval lastig omdat de door Sterk genoemde domeinnamen geregistreerd zijn op naam van een bedrijf op het Caribische eiland Saint Kitts and Nevis.

Sterk zou graag zien dat SIDN actie onderneemt, want daar worden alle .nl-domeinnamen geregistreerd. Dat klopt natuurlijk. SIDN-directeur Roelof Meijer stelt tegenover Webwereld echter dat SIDN geen handhavende en opsporende instantie is én dat vindt de lokale internetgemeenschap ook zo voegt Meijer daar aan toe. Dat ben ik volledig met Meijer eens, maar in de recent nieuw geïntroduceerde algemene voorwaarden van SIDN heeft de organisatie zichzelf de bevoegdheid gegeven .nl-domeinnamen door te halen indien:

16.1 SIDN kan met in achtneming van artikel 16.2, het abonnement eenzijdig beëindigen als: (…) h. de .nl-domeinnaam naar het oordeel van SIDN in strijd is met de openbare orde of goede zeden.

SIDN heeft dus een handvat om op te treden tegen typosquatters, zeker als het gaat om getyposquatte domeinnamen van websites die zich op kinderen richten en materiaal tonen dat niet geschikt voor kinderen is, vroeger kon dat alleen via het College van Klacht en Beroep van SIDN en met de nieuwe algemene voorwaarden kan SIDN daar nu zelf over beslissen.

Nu ben ik er zelf in principe ook geen voorstander van dat SIDN voor eigen rechter gaat spelen. Een voorstel dat ik wel zou willen doen aan SIDN is om beleidsregels op te stellen voor het gebruik van artikel 16.1h om typosquatters aan te pakken, waar het gaat om typosquatting van .nl-domeinnamen die gebruikt worden door websites die kinderen als doelgroep hebben.

Partijen die hun domeinnaam kwijt (dreigen te) raken kunnen terecht bij het College van Klacht en Beroep (CvBK) als ze het niet eens zijn met de beslissing van het CvBK uiteraard ook bij de rechter. Door combinatie van beleidsregels en voldoende beroepsmogelijkheden tegen de beslissing van SIDN kan typosquatting worden aangepakt en worden kinderen beschermd, terwijl de rechten van houders van .nl-domeinnamen ook adequaat worden beschermd.

Update 9:45 uur:
SIDN-directeur Roelof Meijer laat in een reactie weten dat SIDN bezig is met de ontwikkeling van beleid inzake artikel 16.1 (het artikel over het doorhalen van .nl-domeinnamen, dus breder dan alleen typosquatting). Om te voorkomen dat SIDN inderdaad voor eigen rechter gaat spelen. Al zal SIDN over het algemeen enkel in actie komen als een rechter een uitspraak heeft gedaan (bijvoorbeeld over strijdigheid met de openbare orde of goede zeden). Al stelt Meijer dat er ook gevallen denkbaar zijn dat SIDN zelf actie zou kunnen ondernemen indien juridische procedures zeer lang duren (bijvoorbeeld indien de daders in het verre buitenland verblijven en de ISP ook niet aanspreekbaar is), maar dan wel veelal op verzoek van een ter zake doende opsporende en/of deskundige partij.

Update 13:15 uur: In een nadere toelichting laat Meijer weten dat SIDN zich altijd op het standpunt heeft gesteld zich niet met de inhoud van domeinnamen te bemoeien en daar is artikel 16.1 dus ook niet voor bedoeld. Als er domeinnamen worden doorgehaald conform artikel 16.1h dan zal dat enkel gebeuren omdat de domeinnaam zelf in strijdt is met de openbare orde of goede zeden. De beoordeling wil SIDN overigens ook niet zelf op zich nemen, maar zal in principe altijd door een bevoegd orgaan moeten worden gemaakt.

Jurri@n, 25 augustus 2008 8:38 am

Heel eenvoudig: verplicht in Nederland om sites die niet voor kinderoogjes bedoeld zijn om bepaalde META-tags op te nemen (ben de naam hiervan kwijt) en div. tools blokkeren dan de toegang op basis van de inhoud. Volgens mij zat dit filter zelfs al in IE4.

AlexanderOnline, 25 augustus 2008 10:22 am

Vervelend, maar, hoe serieus is het probleem in de praktijk? Er wordt nu veel aandacht aan besteed maar hoe groot is dit probleem?
En de vraag is: waar ligt de grens? Wie moet gaan bepalen wat wel/niet kan etc?

Arnoud Engelfriet, 25 augustus 2008 11:11 am

Het lijkt me volstrekt onwenselijk als SIDN zelf gaat bepalen of een domeinnaam "typosquat" op iemands domeinnaam. Feitelijk staan ze dan de UDRP opnieuw uit te vinden maar dan voor een net iets ander probleem. Voeg dan liever het concept typosquat toe aan de bestaande procedure (als dat al moet, het lijkt mij dat een typo-domeinnaam per definitie verwarrend veel lijkt op het origineel).

Ik snap niet waarom het bij Sesamstaat.nl anders zou moeten zijn dan bij Gogle.com.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.