Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Algemene voorwaarden van toepassing?

  • Door
  • ICTRecht
  • geplaatst op
  • 3 oktober 2006 22:40 uur

Door: Steven Ras*

ISP’s zijn zich veelal niet bewust van de gevolgen die voortvloeien uit het onjuist ter hand stellen van algemene voorwaarden. Een onjuiste terhandstelling van de algemene voorwaarden heeft tot gevolg dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op bijvoorbeeld een webhostingovereenkomst.

Er geldt voor IPS’s een informatieplicht naar de klant. De algemene voorwaarden van een ISP zijn namelijk alleen van toepassing indien de ISP de klant een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Een juiste terhandstelling van algemene voorwaarden kan op de volgende wijze geschieden:

Een ISP kan de algemene voorwaarden aan de klant voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand stellen. Tijdens het bestelproces op de website dient dan ook naar de algemene voorwaarden verwezen te worden. Enkel een verwijzing is echter onvoldoende. De ISP moet de klant ook de mogelijkheid bieden om de algemene voorwaarden op te slaan. Hierbij kan worden gedacht aan een PDF-formaat. Als de algemene voorwaarden pas na het plaatsen van de bestelling ter hand worden gesteld, zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing. De ISP heeft wel een overeenkomst met de klant. In dat geval komt bijvoorbeeld de beperking van de aansprakelijkheid, die in de algemene voorwaarden staat, jegens de klant te vervallen. Daarnaast zal de ISP zich niet kunnen beroepen op een opzegtermijn.

Veel voorkomende fouten:

Een vermelding van algemene voorwaarden op de factuur is te laat.

Nogmaals: algemene voorwaarden moeten voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant bekend worden gemaakt.

Denken dat een verwijzing naar het depotnummer bij de Kamer van Koophandel of een griffie van een gerecht voldoende is.

Dat is niet het geval als een ISP redelijkerwijs de mogelijkheid heeft om de algemene voorwaarden ter hand te stellen. Voor alle ISP’s is de terhandstelling van algemene voorwaarden redelijkerwijs mogelijk. Met uitzondering van mobiele diensten. Bij de Nederlandse Spoorwegen dan wel een supermarkt is het een ander verhaal.

Bij het sluiten van een elektronische overeenkomst heeft de klant geen optie om de algemene voorwaarden op te slaan.

De Richtlijn inzake elektronische handel heeft gezorgd voor een aantal aanpassingen in de Nederlandse wetgeving omtrent het elektronisch ter hand stellen van algemene voorwaarden. Onder andere is bepaald dat de klant de algemene voorwaarden moet kunnen opslaan. Is dat niet het geval, dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing.

In dit artikel zijn de informatieplichten voor algemene voorwaarden besproken. Er zijn meer informatieplichten, bijvoorbeeld voor het sluiten van elektronische overeenkomsten. Zorg als ISP dat de website voldoet aan deze informatieplichten, die voorvloeien uit de wet- en regelgeving. Dat komt niet alleen professioneel over, maar voorkomt ook juridische problemen.

* Steven Ras is gespecialiseerd in ICT & Recht en richtte enkele jaren terug het bedrijf ICTRecht op, dat zich voornamelijk bezighoudt met de juridische aspecten van internet.

Steven zal zo nu en dan juridische artikelen voor ISPam schrijven.

Martijn, 4 oktober 2006 10:31 am

Vrij basic stuk, maar zeker wel leuk. Ik denk dat het nuttig en interessant is om vaker een korte juridische column te schrijven omtrent de ICT-sector!

Mark, 5 oktober 2006 9:37 pm

ICTrecht heeft overigens ook zeer goede algemene voorwaarden beschikbaar en hij kan de website ook correct controleren of die wel veilig is mbt de juridische kant van de zaken.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.