Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Onderzoek Eurocloud: Geen exit strategie voor de cloud

  • Door
  • Rashid Niamat
  • geplaatst op
  • 13 december 2012 08:00 uur

Eurocloud, en dan specifiek de Nederlandse tak van deze industriekoepel, is op ISPam.nl al vaker genoemd. Tot op heden is er weinig aandacht voor de visie van deze organisatie, waar Eurocloud voor staat en wat de doelen zijn.

Om op die vragen antwoord te krijgen lag het voor de hand het bestuur vragen te stellen en dat in een artikel te verwerken. Wij hebben gemeend dat niet te doen en wel omdat er recent een rapport van Eurocloud is verschenen, de nationale Eurocloud monitor (PDF link). We hebben ervoor gekozen het gesprek aan te gaan op basis van deze publicatie  en dat leverde een aantal interessante bevindingen op rond het verschijnsel cloud en de doelen van deze stichting.

Ook al ben je zelf geen Eurocloud-lid of XaaS-aanbieder, bijna iedereen kan iets leren van het onderzoek (dat gelukkig niet heel dik is). Op basis van ruim 260 respondenten is een beeld geschetst van de ervaringen en verwachtingen van Nederlandse bedrijven rond het thema cloud. Met de uitkomsten kan Eurocloud deels tevreden zijn, want er lijken geen drempels te zijn die die niet voorspeld waren. Dat de geënquêteerden aangeven als obstakel voor de inzet van clouddiensten te zien veiligheid, kosten, privacy en complexiteit is dus geen verrassing. Dat privacy en Patriot Act (ja die komt altijd terug) inmiddels als containerbegrip lijken te fungeren is iets dat nog eens nader onderzocht kan worden.

Het onderzoek geeft daarnaast aan dat de inspanningen van Eurocloud en anderen te komen tot breed geaccepteerde normen voor cloud in dit land (en op termijn Europa en wereldwijd) ook echt nodig zijn. Overigens in het verlengde van die normeringen horen dan ook weer zaken als certificeringen en aandacht voor wetgeving. Eurocloud zet daar voor in en dat lijkt een logische keuze te zijn als je ziet hoe dat leeft bij de ondervraagden.

De ondernemers die aan het onderzoek meededen (waarvan de helft een bedrijf met >150 werknemers vertegenwoordigde) voorzien over de volle breedte een stijgend gebruik van publieke clouddiensten. Of het nu gaat om opslag of salarisadministratie toepassingen, dat over twee jaar het gebruik daarvan grosso modo verdubbeld achten de meeste voor een realistisch scenario.

De kanttekening die hier op zijn plaats is, is dat het hier gaat om een verdubbeling van een nu nog lage waarde. Dat lijkt ook verklaarbaar want niet iedereen staat te springen delen van zijn bedrijfsvoering afhankelijk te laten zijn van een publieke cloudomgeving. Maar ook dat punt is positief, want je kunt het interpreteren als dat menig ondernemer weet dat niet elke cloudvorm overal geschikt voor is.

Laatste punt dat opviel en tegelijkertijd een punt is dat elke hoster moet aanspreken: de meeste ondernemers hebben geen exit strategie voor de cloud. Slechts 40% heeft een plan op de plank liggen waarin staat beschreven wat te doen als het niet bevalt. Wat migreren ze dan weg en waar naar toe. Dit punt geeft aan dat er voor de gehele IT sector nog een weg te gaan is. Enerzijds omdat zij een essentiele schakel zijn voor elk migratie -of exitplan, anderzijds omdat zij hier een actievere rol kunnen vervullen dan nu algemeen wordt aangenomen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.