Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Onderzoek VvR over registrytaken SIDN is broddelwerk

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 10 december 2012 08:03 uur

Het was een prachtige stunt van de Vereniging van Registrars tijdens de SIDN Relatiedag. Nog voordat voorzitter Erik Logtenberg zijn presentatie had gegeven, stond op nu.nl te lezen dat .nl-domeinnamen de helft goedkoper kunnen. Het is altijd goed om SIDN even wakker te schudden. Helaas deugt zowel het onderzoek dat de VvR  onder registrars heeft laten uitvoeren, als de conclusies die op basis hiervan zijn getrokken door het bestuur van de vereniging niet.

Het onderzoek van de Vereniging van Registrars
Het onderzoek dat de VvR door TNS NIPO liet uitvoeren
(pdf) bevatte maar één vraag: “Dient de SIDN zich enkel en alleen bezig te houden met registrytaken?”, als antwoord kon een registrar alleen geven ja, nee of geen mening. Op die vraag antwoordde 66% ja van de registrars, 18% nee en 16% had geen mening. Verder werd er geen enkele context bij de vraag gegeven.

In een persbericht en tegen nu.nl zegt VvR-voorzitter Erik Logtenberg echter dat de SIDN zich volgens de registrars zou moeten richten op haar kerntaken, namelijk het beheer van het .nl-domein en niet meer zou moeten investeren in risicodragende projecten. Uit de presentatie die Logtenberg gaf op de SIDN Relatiedag (pdf) blijkt dat hij daarmee onder meer doelt op ENUM en nieuwe gTLD’s.

Registrytaken, kerntaken of het .nl-domein?
Dat is merkwaardig, want aan de registrars is namelijk alleen gevraagd of de SIDN zich alleen zou dienen te richten op registrytaken en niks over kerntaken of het .nl-domein. Nee er is alleen iets gevraagd over registrytaken. Maar wat zijn registrytaken? Registrytaken, dat zal in ieder geval het beheer van een of meer registries zijn, zoals het beheer van het .nl-domein, de Nederlandse ENUM-delegatie en wellicht ook het beheer van de nieuwe .amsterdam gTLD.

Het is dus maar de vraag hoe registrars de vraag die is gesteld, hebben opgevat. Onder registrytaken zouden nog allerlei andere zaken kunnen vallen naast het beheer van registries. Alle punten die Logtenberg in zijn presentatie op de SIDN Relatiedag noemt, van een marketingcampagne ter bevordering van de merkvoorkeur voor .nl tot het maken van een iPhone app, zouden prima onder registrytaken kunnen vallen. Het is maar net hoe je het bekijkt of de term registrytaken door elke individuele registrar wordt opgevat.

De juiste vraag stellen
Wat als je de de vraag stelt aan verzekeringsagenten of hun verzekeraar zich alleen met verzekeringsproducten bezig moet houden? Het gros van de agenten zal die vraag vermoedelijk ook met ‘ja’ beantwoorden. Indien je echter de vraag stelt of de verzekeraar zich enkel moet richten op het innen van premies en de afwikkeling van schades en verder geen activiteiten moet ontplooien (zoals promotie van hun verzekeringsproducten). Dan vraag ik me af of je hetzelfde antwoord krijgt. Door onderzoek te laten doen, kun je daar uitsluitsel over krijgen. Dan moet je echter wel de juiste vraag stellen. Dat ging bij het onderzoek van de VvR fout.

Tijd voor een debat
Mijn suggestie aan de Vereniging van Registrars is om een debat aan te gaan met de achterban over wat de SIDN wel en niet zou moeten doen. Voor een eventuele herhaling van het onderzoek waarbij er opnieuw één vraag wordt gesteld zou ik willen voorstellen: Moet SIDN zich alleen richten op het technisch en administratief beheer van het .nl-domein en geen enkele andere activiteit ontplooien die ook door een registrar of de markt zou kunnen worden uitgevoerd?

Overigens ben ik het wel met de Vereniging van Registrars eens dat de SIDN zich vooral moet richten op zijn kerntaken, namelijk het beheer van het .nl-domein. Van al het overige moet SIDN goed uitleggen waarom het noodzakelijk is dat ze deze activiteiten ontplooit. Dat gebeurt mijns inziens op dit moment nog te weinig. Echter dit onderzoek en de conclusie die de VvR daar aan verbonden heeft zijn waardeloos en zijn absoluut niet bruikbaar als collectief standpunt van de registrars over de rol van SIDN.

Memnon, 10 december 2012 9:18 am

Dit onderzoek van de VvR over registrytaken SIDN lijkt inderdaad op broddelwerk. Sterker nog in dit artikel wordt er vanuit gegaan dat 100% van de leden heeft geantwoord op de vraag van TNSNIPO, dat lijkt me erg sterk. Is er bekend hoeveel % van de leden heeft geantwoord ?

Siemen Roorda, 10 december 2012 11:20 am

@Memnon: volgens mij vertelde Erik dat zo'n 360 registrars geantwoord hebben.

Overigens is deze nieuwe stelling van ISPam niet te vergelijken met het onderzoek dat de VVR gedaan heeft, omdat de doelgroep anders is: hier kan iedereen op reageren, ook de niet-registrars die mogelijk heel andere belangen hebben. Echter, na de nu 23 stemmen gaat het redelijk gelijk op vergeleken met het originele VVR-onderzoek.

Memnon, 10 december 2012 11:27 am

Wow, 360 van de 1771 ofzo ?! Da's iets meer dan 20% van de registrars ongeveer. Dus slechts 13.4% van de registrars hebben ja gezegd op deze enkele vraag van TNSNIPO. Lekker onderzoek ...

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.