Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Interview: Oude datacenters in Amsterdam moeten vernieuwen

  • Door
  • Edwin Feldmann
  • geplaatst op
  • 8 januari 2013 12:01 uur

Amsterdam-van-bovenDe gemeente Amsterdam heeft 15 datacenters in de stad per brief verzocht om te investeren in efficiëntere en duurzamere technologieën.

Amsterdam wil dat datacenters investeren in duurzaamheid om een PUE van niet meer dan 1,4 te bereiken, zo vertelt Stef Le Fevre van de gemeente Amsterdam. Op basis van de Wet Milieubeheer/Activiteitenbesluit kan de stad bedrijven vragen om  maatregelen die zich binnen vijf jaar terug verdienen, ook te nemen.

In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, is Amsterdam niet strenger in het datacenterbeleid dan andere gemeenten, stelt Le Fevre. “We volgen de Wet Milieubeheer en handhaven.”

Nieuwe datacenters die nu worden gebouwd voldoen allemaal aan het activiteitenbesluit van  de Wet milieubeheer – voor nieuwbouw hanteert de gemeente hierbij een PUE van 1,3 – maar er zijn bestaande datacenters die nog niet allemaal aan die richtlijnen voldoen. “Die hebben wij dit jaar aangeschreven en gemaand om te investeren in nieuwe technologieën. De gemeente kijkt met zo’n bedrijf welke maatregelen kunnen worden toegepast  om optimaal te besparen in de CO2-footprint. Het uitgangspunt daarbij is een PUE van 1,4 en een terugverdientijd van de investeringen van maximaal vijf jaar.”

Het merendeel van de sector ziet volgens Le Fevre wel de voordelen van een lagere energierekening, maar het is niet altijd even gemakkelijk om een datacenter te overtuigen van het nut van die investeringen. “Groen zijn is nog niet het unique selling point bij datacenters”, stelt Le Fevre.  Maar ze moeten wel, want datacenters die niet meewerken riskeren een dwangsom die is vastgesteld op anderhalf keer het investeringsbedrag van de maatregel.

Niet strenger
Overigens is de stad bezig om nieuw beleid voor datacenters te vormen. “Het huidige beleid stamt uit 2001. Uitgangspunt is daarbij dat datacenters zeer welkom zijn in de stad, mits groen. De gemeente is al met de sector in overleg of de PUE-standaard voor nieuwbouw verder omlaag kan. Maar de kans is klein dat we – naast  het gesprek over de PUE –  strenger gaan worden als datacenters zich hier willen vestigen. Wat ons betreft, geldt: graag, en als  het in het bestemmingsplan past, is dat prima.

Warmte-uitwisseling
Ook kijkt de gemeente Amsterdam of warmte-uitwisseling vaker toegepast kan worden tussen datacenters en hun directe omgeving, zoals in Amsterdam Zuidoost. Sommige datacenters, waaronder die van de gemeente zelf, gebruiken de warmte voor het verwarmen van eigen kantoorruimtes, anderen leveren al aan de omgeving.

Dat kan lonen. “We hebben een grove berekening gemaakt, dat als je alle warmte uit Amsterdamse datacenters zou gebruiken om gebouwen te verwarmen, dat je het energieverbruik in de stad met 2 procent kan reduceren. Maar dat is slechts een theoretische berekening want nooit in z’n geheel haalbaar of praktisch uitvoerbaar”, zegt Le Fevre. “Niet elk datacenter staat bijvoorbeeld naast een nieuwe woonwijk.”

Voldoende stroom
Bij de vestiging van een datacenter in de stad is het ook van belang om tijdig de energiebehoefte door te geven aan Liander. “Zij zijn verplicht het datacenter op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Dat kan tijd kosten omdat er soms gebouwd moet worden. Op plaatselijk niveau is het soms namelijk nodig om aanpassingen te doen aan de infrastructuur als gevolg van een aanvraag.”

De vraag is daarom ook niet zozeer of er genoeg stroom in Amsterdam is, maar of de onderliggende infrastructuur is opgewassen tegen de vraag vanuit de markt. “Liander heeft het afgelopen decennium geïnvesteerd in de uitbreiding van de capaciteit van het Amsterdamse elektriciteitsnet. Het net in en rond Amsterdam is nu goed berekend op een stijgende energievraag.”

“Bedrijven die een aansluiting met een grote capaciteit vragen, adviseren wij om in een vroegtijdig stadium aan te kloppen bij Liander, dan verlies je in ieder geval geen tijd bij het realiseren van een aansluiting.”

Energieverbruik
De gemeente houdt niet jaarlijks bij hoeveel datacenters de stad exact telt. De Dienst Milieu en Bouwtoezicht telde in 2011 35 vestigingen van commerciële datacenters, en dat aantal groeit jaarlijks.  Het is ongeveer een kwart van het landelijk aantal datacenters. De regio Amsterdam telt circa 50 datacenters, vooral rond Schiphol, nabij Haarlem en in Almere.

Met de sector en met andere gemeenten is Amsterdam in gesprek om te komen tot een landelijk beleid voor de vestiging van datacenters én voor de handhaving bij bestaande datacenters. Het Agentschap NL voert op dit moment een onderzoek uit naar welke maatregelen in zo’n afspraak kunnen worden opgenomen. De maatregelen bestaan met name uit voorstellen voor betere klimaatbeheersing. “Dankzij deze afspraken kunnen we in Amsterdam het energieverbruik van datacenters fors terugbrengen. De datacenters in de stad verbranden ongeveer 10 procent van alle energie die door de 22.000 bedrijven in de stad wordt verbruikt. Het is belangrijk dat die besparing in heel Nederland gerealiseerd wordt.”

Voorbeeld
De stad Amsterdam heeft medio 2010 een groen datacenter (PUE 1,3) in de kelder van het stadhuis ontwikkeld. Het datacenter wordt gekoeld met water uit de Amstel en uit de buitenlucht. De warmte die vrijkomt wordt gebruikt om het stadhuis te verwarmen. De stad werkt op dit moment aan het centraliseren van de overige dataopslag om meer efficiency te bereiken – in groene datacenters. “Als je verwacht dat datacenters in de stad zich gedragen volgens bepaalde richtlijnen, moet je zelf wel het goede voorbeeld geven.”

Bekijk hier de video over het datacenter van de gemeente Amsterdam.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.