Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Onderzoek: Wat is er verboden bij Nederlandse hosters?

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 4 februari 2013 08:01 uur

Stop bordTijdens het jubileumcongres van de SIDN stelde emeritus hoogleraar Herman Pleij dat de Nederlandse wapenspreuk ‘Je maintiendrai’ beter vervangen kan worden met ‘Moet kunnen’. In Nederland kan bijna alles en bij Nederlandse hosters ook. Dat riep bij mij de vraag op, wat er bij Nederlandse hosters niet kan. Om die vraag te beantwoorden heb ik de voorwaarden van 10 grote Nederlandse hosters doorgenomen om te kijken wat zijn niet toestaan op hun servers en in hun netwerken.

De gebruikelijke voorwaarden
De voorwaarden van veel hosters lijken op hetzelfde sjabloon te zijn gebaseerd, in dat sjabloon staan een aantal zaken die in zo’n beetje alle voorwaarden van hosters terug te vinden zijn, ook in voorwaarden die niet op het sjabloon gebaseerd zijn. De klant mag geen informatie opslaan die in strijd is met het Nederlandse recht, waarbij een opsomming is opgenomen van een aantal zaken die daar onder vallen, zoals discriminerende en privacyschendende informatie en auteursrechtelijk beschermd materiaal dat zonder toestemming wordt verspreid.  Verder mogen ook geen schadelijke scripts worden gebruikt of activiteiten worden ontplooid die nadelig kunnen zijn voor de infrastructuur van de hosters of overlast kunnen geven voor andere klanten. Ook verplichten de meeste hosters de klant zich te houden aan de geldende netiquette zoals beschreven in RFC1855.

Interessant is dat in de voorwaarden van veel hosters ook staat dat het verboden is om te linken naar andere websites (waar dan ook ter wereld), die dergelijke informatie bevatten. Veel Nederlandse hosters verbieden het dus een link naar The Pirate Bay te plaatsen.

De verboden in de voorwaarden van 10 grote Nederlandse hosters:

Antagonist (voorwaarden, pdf)
Naast het gebruikelijke verbied Antagonist verbiedt ook het gebruik van alles dat met IRC te maken heeft, proxies, bittorent, netwerk deamons, hacking, het versturen van bulk e-mail en nieuwsbrieven, porno en erotiek en het gebruik voor de dienstverlening voor het maken van backups en bestandsopslag, waaronder ook voor het delen van bestanden, foto’s en video’s. Dat laatste punt lijkt nadrukkelijk bedoeld te zijn om tegen misbruik van het aangekondigde onbeperkte hosting aanbod te kunnen optreden.

Flexwebhosting (voorwaarden)
Naast het gebruikelijke is het bij Flexwebhosting verboden oneigenlijk gebruik van het internet, verspreiding van informatie die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving, maar ook die in strijd is met de ‘met de algemeen aanvaarde normen en waarden’ en ook zijn verboden ‘adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst’.

Hostnet (voorwaarden, pdf)
Op het gebruikelijke na, zijn er bij Hostnet geen zaken verboden.

KPN (voorwaarden, pdf)
Naast het gebruikelijke is door KPN verboden het online zetten van virussen, het misleidend uitgeven voor een ander en ook ‘(kinder)pornografie’ is verboden. Dat kinderporno verboden is spreekt voor zich, maar gelet op de haakjes om (kinder), zal ook het opslaan van legale pornografie als zodanig verboden zijn bij KPN.

Mijndomein.nl (voorwaarden)
Naast het gebruikelijke, wordt ook het linken naar illegaal materiaal door Mijndomein.nl verboden. Het opslaan van ‘erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal’ is ook verboden, waarbij expliciet is aangegeven dat het aan Mijndomein.nl is om te bepalen of daar sprake van is.

Ook mag de klant de webhosting niet gebruiken voor het opslaan van grote hoeveelheden gegevens die gratis geraadpleegd of gedownload kunnen worden. Daar wordt aan toegevoegd dat: “Het doel is om niet te functioneren als een externe harde schijf voor de opslag van gegevens in de opmaken als zip, mp3, jpg, etc. maar als een presentatie/verkoopruimte voor bedrijven en privé-personen.”

Netground (voorwaarden)
Op het gebruikelijke na, zijn er bij Netground geen zaken verboden.

Solcon (voorwaarden, pdf)
In de voorwaarden van Solcon leeft de oude branchevereniging van internetproviders NLIP nog voort, door te verwijzen naar de netiquette die door de NLIP is vastgesteld. “Netiquette (zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op http://www.nlip.nl/nl/netiquette en bij gebreke hiervan de versie elders op het Internet uitgegeven door: NLIP, Branchevereniging Nederlandse Internet Providers, Postbus 90407, 2509 LK Den Haag.” Verder wordt naast het gebruikelijke verboden het plaatsen van content die in strijd met de goede zeden, waaronder onder meer wordt verstaan: ‘pornografische, racistische discriminerende, godslasterende of haatdragende teksten en/of afbeeldingen’.

Transip (voorwaarden)
Door TransIP is naast het gebruikelijke ook verboden pornografische inhoud te verspreiden, alles dat te maken heeft met IRC, spam en hacking. Interessant is dat TransIP in de voorwaarden geeft dit te scharen onder onrechtmatig gedrag. Daarnaast heeft TransIP deze verboden geformuleerd als een garantie die de klant geeft dat hij zich ervan zal onthouden. Het feit dat er sprake is van een garantie die door de klant gegeven wordt, kan bepaalde juridische consequenties voor de klant wanneer deze bepalingen worden overtreden, die ik verder niet zal bespreken in dit artikel.

True (voorwaarden, pdf)
Naast het gebruikelijke is door True verboden om erotische en pornografische inhoud op te slaan. Ook is verboden ‘hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden’.

Versio (voorwaarden)
Op het gebruikelijke na, zijn er bij Versio geen zaken verboden.

Conclusie
Opvallend is dat veel hosters het hosten van erotisch en pornografisch materiaal in hun voorwaarden verbieden. Ook het gebruiken van de diensten om gegevens op te slaan, zoals backups, wordt in veel gevallen niet toegestaan.

Ook wordt het in veel van de voorwaarden van de hosters ook nadrukkelijk verboden om te linken naar materiaal dat onrechtmatig is, waaronder ook auteusrechtelijk beschermd materiaal, terwijl dat op een enkele uitzonderingsgeval na, helemaal niet onrechtmatig is. Het kan natuurlijk zijn dat hosters zich proberen in te dekken en op deze manier zelf niet in de problemen komen op het moment dat een klant activiteiten ontplooit waarvan niet volstrekt duidelijk is of de activiteit wel of niet onrechtmatig is.

Dat roept de vervolgvraag op hoe streng hosters de verbodsbepalingen in hun voorwaarden toepassen, of zijn deze door een jurist opgesteld en zijn ze puur bedoeld zodat de hosters zich ingedekt hebben voor in het geval van nood?

Wim ten Brink, 4 februari 2013 10:56 am

Wat mij meteen opvalt is dat veel van deze hostingbedrijven pornografische en/of erotische inhoud verbieden. Dat vind ik wel opvallend, aangezien dergelijk materiaal in Nederland gewoon legaal is zolang de deelnemers ban 18 jaar of ouder zijn.

Dat ze godslastering verbieden gaat nog net, omdat godslastering nog verboden is in Nederland. Maar er zijn genoeg mensen die willen dat dit verbod verdwijnt simpelweg omdat het in conflict is met de vrijheid van meningsuiting. Maar erotiek verbieden? Zeker bang voor hun "goede" naam... :-)

Thomas Lobker, 4 februari 2013 2:03 pm

Wim ik denk dat het gewoon makkelijker is om erotiek in het geheel te verbieden dan om hier een goede dienstverlening voor aan te bieden. Met erotiek trek je altijd meer lasten aan, denk maar aan hackers of auteursrechtenorganisaties. Verder wil je voorkomen dat je illegaal materiaal host op jouw machines. Een algemeen verbod is dus veel makkelijker.

Verder is het verhaal van Antagonist natuurlijk erg jammer. Je verkopen diensten als zijnde onbeperkt, maar leggen vervolgens in hun algemene voorwaarden wel allerlei beperkingen op. Dus in plaats van een duidelijke beperking in opslagruimte wordt je onduidelijk beperkt in het gebruik van je pakket.

Wim ten Brink, 4 februari 2013 3:44 pm

Thomas, het is maar een observatie. Ik constateer een vorm van censuur door deze bedrijven. Maar dat het meer lasten aantrekt? Nee, want andere soorten websites kunnen ook veel lasten aantrekken. Vooral als de host wordt gebruikt voor het maken van forums en weblogs dan kan het gebeuren dat een verhitte discussie voor extreem veel verkeer zorgt, en mogelijk ook de nodige hack-attacks. Ook genoemd worden op GeenStijl kan vervolgens weken overlast veroorzaken, zeker als het een "shared hosting" website betreft.
Ook als het om illegaal materiaal gaat is het nog maar de vraag of dat werkelijk een reden kan zijn. Een forum over computer-spellen kan ook veel verwijzingen hebben naar illegaal materiaal. Sowieso is een hoster niet automatisch verantwoordelijk voor dergelijk illegaal materiaal als hij maar zorgt dat betreffend materiaal snel offline wordt gehaald na een klacht.

Maar sowieso wordt af en toe ook "aanstootgevend" als verbod genoemd. Maar een dergelijke formulering is natuurlijk redelijk vrij te definieren. Als ik afbeeldingen van jonge puppies aanstootgevend vind omdat alle honden "vies zijn", dan zou dat al als een mogelijk excuus gebruikt kunnen worden om een site op zwart te zetten. Maar ook sites met een bepaalde politieke overtuiging zouden zo benadeeld kunnen worden omdat men het aanstootgevend vindt. Okay, de PVV is aanstootgevend, maar een communistische partij? Of de PiratenPartij, waar ik laatst op heb gestemd? :-)

De PiratenPartij zou weer in problemen kunnen komen met hun provider als BREIN hun site aanmeldt als aanstootgevend...

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.