Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Ontslagen CFO PCextreme start rechtszaak tegen collega DGA’s

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 25 februari 2013 08:01 uur

Op de koffie bij PCextremeMorgenochtend om 10:00 uur dient er bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Middelburg een kort geding die is aangespannen door gewezen financieel directeur en tevens aandeelhouder van PCextreme Johan Tange tegen de drie andere DGA’s van het hostingbedrijf. In het geding eist de CFO dat hij weer in zijn functie wordt hersteld en hij weer toegang krijgt tot zijn e-mail en bankrekening. Update 15:50: Het kort geding is door de eiser weer ingetrokken.

Uit de dagvaarding die door Tange is uitgebracht, blijkt dat de andere DGA’s van PCextreme op 17 januari 2013 in een brief aangaven de samenwerking met hem te willen beëindigen, omdat vanaf september 2012 de indirecte belastingen (loonbelasting en omzetbelasting) niet meer waren afgedragen. De achterstallige belastingschuld was daardoor opgelopen tot vele tienduizenden euro’s.

In de brief gaven de andere DGA’s aan om die reden geen vertrouwen meer te hebben in Tange en daarom voornemens waren de samenwerking met hem te beëindigen en verzochten hem in deze brief zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang neer te leggen.

Nadat Tange dezelfde dag nog aan had gegeven daar niet vrijwillig mee in te stemmen, is door de andere DGA’s de managementovereenkomst met Tange onmiddellijk opgezegd en zijn er ook feitelijke maatregelen genomen om hem het werk onmogelijk te maken, zoals het blokkeren van de toegang tot de bankrekeningen, administratie en e-mailadressen.

Een dag later werd met betrekking tot de opzegging van de managementovereenkomst per brief een (buitengerechtelijke) vernietingsverklaring uitgebracht door Tange. ISPam.nl merkt hierbij op dat Tange zelf in de dagvaarding stelt dat hij de opzegging vernietigd heeft, maar of de vernietiging ook doel heeft getroffen zal moeten blijken uit de uitspraak door de rechter. In de bewuste brief eiste Tange ook dat alle feitelijke en organisatorische maatregelen die waren genomen om hem het werk onmogelijk te maken uiterlijk op 21 januari ongedaan zouden worden gemaakt. Hierop werd door andere DGA’s niet gereageerd.

Wel werd er door de andere DGA’s op 11 februari een  buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geagendeerd. In deze BAVA werd Tange als bestuurder van PCextreme en moederholding Five 4 IT ontslagen.

Verwijt
In de dagvaarding ontkent Tange dat hem als CFO een verwijt kan worden gemaakt over de financiële stand van zaken binnen het bedrijf en de als gevolg daarvan ontstane belastingschuld. Tange stelt dat hij de andere DGA’s tijdig heeft geïnformeerd en stelt hen zelfs de vraag te hebben voorgelegd welke posten hij zou betalen.

Inhoudelijk zou volgens Tange de financiële stand van zaken het gevolg zijn van de keuzes van alle DGA’s samen, waaronder het feit dat enkele dochterbedrijven die verlieslatend zijn, het uitkopen van een andere aandeelhouder en de kosten de hoge kosten voor het inrichten en verbouwen van kantoorpanden van het hostingbedrijf.

In het kort geding eist Tange dat hij zijn management fee krijgt uitbetaald, hij toegang krijgt tot de administratie, bankrekening en e-mail en ook dat hij binnen twee dagen na het wijzen van het vonnis zijn functie als CFO weer kan uitvoeren.

In een reactie laat Wido den Hollander, een van de drie andere DGA’s tegenover ISPam.nl weten de kwestie niet over de band van de media te willen spelen en eerst het kort geding te willen afwachten alvorens een inhoudelijke reactie te geven. Wel stelt Den Hollander dat er met de belastinginspecteur inmiddels in goed overleg een regeling is getroffen en dat er dan ook geen beslag zal worden gelegd.

Ook Johan Tange laat in een reactie tegenover ISPam.nl weten na overleg met zijn advocaat geen inhoudelijk commentaar te willen geven. Beide partijen wilden ook niet ingaan op de vraag of de andere partij met behulp van de geschillenregeling in boek 2 zal worden geprobeerd de andere partij(en) uit te stoten als aandeelhouder.

Update 15:50 uur: Zojuist is bekend geworden dat het kort geding door de eiser is ingetrokken.

Arjan, 25 februari 2013 10:35 am

Ruzie onder DGAs komt nooit ten gunste van de firma en haar relaties Hoop dat dit in ieder geval beter af mag lopen als enige tijd geleden bij CCC Hosting het geval was.

Pieter, 25 februari 2013 10:50 pm

Het punt is natuurlijk wel dat PCextreme wel in een gevaarlijk (kwaad) daglicht is gesteld daarbij ook nog meegenomen dat er uit het artikel blijkt dat er ook nog een belastingschuld is waarvoor een betalingsregeling is getroffen!

Al met al geen goede berichtgeving voor aspirant klanten.....

Herman, 26 februari 2013 9:16 am

Het is niet ongebruikelijk dat snel groeiende bedrijven zoals PCextreme verlies maken.

Wat wel opmerkelijk is, is dat er een belastingschuld is/was en dat er betalingsregelingen getroffen moeten worden. Dit komt vast niet alleen door de CFO maar meer door een strategie welke is ingezet en zich dus klaarblijkelijk niet lijkt uit te betalen in positieve zin.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.